เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ค.ศ.2020 เดบาร่าห์ คาฟูรี นายกเทศมณฑลมัลท์โนมาห์ ได้ประกาศมาตรการยกเว้นการขับไล่ผู้เช่าบ้านในกรณีที่ไม่ได้ชำระค่าเช่า อันเป็นผลมาจากการสูญเสียรายได้ในช่วง COVID-19 การออกมาตรการดังกล่าว เป็นไปเพื่อป้องกันประชาชนกลายเป็นผู้ไร้บ้านในช่วงภาวะฉุกเฉินทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชนเช่นนี้

เพื่อลดความสับสนและสร้างความมั่นใจว่า ประชาชนจะไม่สูญเสียบ้านของพวกเขาในช่วงการระบาดของ COVID-19 คณะกรรมการบริหารเทศมณฑลได้ลงมติเมื่อวันที่ 16 เมษายน ค.ศ. 2020 เพื่อผ่านนโยบายของเทศมณฑลซึ่งสอดคล้องกับมาตรการยกเว้นการขับไล่ผู้เช่าบ้านของรัฐโอเรกอนด้วย

นี่คือมาตรการเพื่อดูแลผู้เช่าที่พักอาศัยของเทศมณฑลมัลท์โนมาห์

outline of a person with a check next to it

  • มาตรการห้ามขับไล่ผู้เช่าจะคุ้มครองผู้พำนักในเทศมณฑลมัลท์โนมาห์ทุกคนที่ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้ซึ่งหากบุคคลเหล่านั้นไม่จ่ายก็จะถูกไล่ที่ในช่วงภาวะฉุกเฉินของเทศมณฑล
  • แต่มาตรการนี้ไม่คุ้มครองผู้เช่าที่อยู่อาศัยที่ถูกไล่ด้วยวัตถุประสงค์ทางกฎหมายอื่น ๆ 

calendar icon

  • บอกเจ้าของที่ตรง ๆ ว่าคุณไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้เมื่อคุณไม่สามารถจ่ายได้จริง ๆ 
  • ไม่ควรบอกตอนต้นเดือนพอดีหรือช่วงใกล้ต้นเดือน มาตรการนี้จะมีผลย้อนหลังกับการเช่าที่พักอาศัยทุกประเภทจนถึงเดือนเมษายนเท่านั้น

documents

  • คุณไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการสูญเสียรายได้ให้เจ้าของที่
  • เก็บเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเอาไว้ เผื่อว่าคุณมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือค่าเช่าของรัฐหรือรัฐบาลกลางเพิ่มเติม

money sign

  • ผู้เช่าที่อยู่อาศัยในเทศมณฑลมัลท์โนมาห์จะได้รับการยืดระยะเวลาจ่ายค่าเช่าไปอีก 6 เดือนหลังการประกาศภาวะฉุกเฉินสิ้นสุดลง
  • ถ้าคุณสามารถจ่ายค่าเช่าได้เมื่อถึงกำหนด คุณก็ควรจ่ายให้เรียบร้อย

scales of justice

  • คุณสามารถขอคำแนะนำทางกฎหมาย หรือการสนับสนุนจากองค์กรชุมชน เช่นเครือข่ายชุมชนของผู้เช่า หรือบริการช่วยเหลือทางกฎหมายของรัฐโอเรกอนเพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีที่เจ้าของบ้านของคุณขู่ว่าจะขับไล่คุณ ปรับเงินเพิ่มเพราะจ่ายค่าเช่าช้าหรือต้องการคำแนะนำอื่น ๆ เพิ่มเติม
  • เจ้าของบ้านและผู้เช่าที่อยู่อาศัยสามารถเข้าร่วมโครงการปรับแผนชำระเงินร่วมกัน หากทั้งสองฝ่ายเต็มใจ ไม่มีข้อบังคับทางกฎหมายว่าทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการปรับแผนชำระเงิน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ multco.us/covid-eviction

สร้างวันที่ 1 พฤษภาคม 2020