ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นการขับไล่ผู้เช่าให้ย้ายออกในช่วงโควิด-19 | Eviction Moratorium Information - Thai

อัปเดตเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2020

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2020 สภานิติบัญญัติแห่งรัฐโอเรกอนได้ออกกฎหมาย HB 4213 เพื่อขยายการเลื่อนมาตรการยกเว้นการขับไล่ผู้เช่าให้ย้ายออกที่ครอบคลุมทั้งรัฐ ทั้งสำหรับที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินเชิงพาณิชย์จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2020 นอกจากนี้ กฎหมายดังกล่าวยังขยายเวลาให้ผู้เช่าจ่ายค่าเช่าที่ค้างชำระได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2021 

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นดังกล่าวได้ที่ด้านล่างนี้

ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้ใช่หรือไม่?

หากคุณเป็นผู้เช่าในรัฐโอเรกอนที่ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้ คุณจะไม่ถูกไล่ที่เนื่องจากการไม่ได้ชำระค่าเช่าในระหว่างช่วงมาตรการยกเว้น คุณไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการไม่สามารถจ่ายเงินได้

ผู้เช่าจะมีช่วงเวลาผ่อนผันการจ่ายค่าเช่า 6 เดือน ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2020 ถึง 31 มีนาคม 2021 เพื่อจ่ายค่าเช่าที่ยังค้างอยู่จากช่วงมาตรการยกเว้น ในระหว่างช่วงเวลาผ่อนผันการจ่ายค่าเช่า ผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าเช่าปัจจุบันเมื่อครบกำหนด นอกเหนือจากการจ่ายค่าเช่าที่ตนอาจยังค้างอยู่

หากคุณเช่าบ้าน

outline of a person with a check next to it

 • มาตรการยกเว้นดังกล่าวปกป้องผู้เช่าที่ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้จากการถูกไล่ที่จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2020

 • การอนุญาตให้เลื่อนการชำระหนี้ยังปกป้องผู้เช่าจากการถูกฟ้องร้องขับไล่โดยไม่มีสาเหตุจนกระทั่งถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน ปี 2020

 • ในกรณีนี้ไม่ได้ปกป้องผู้เช่าที่อยู่อาศัยที่ถูกขับไล่จากกรณีทางกฎหมายอื่น ๆ แต่เจ้าของที่อยู่อาศัยต้องให้ข้อมูลแก่ผู้เช่าถึงเหตุผลของการขับไล่นั้น

calendar icon

 • หากคุณสามารถจ่ายค่าเช่าได้เมื่อถึงกำหนด คุณก็ควรจ่ายให้เรียบร้อย

documents

 • คุณไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการสูญเสียรายได้ให้เจ้าของที่ดู

 • เก็บเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไว้ เผื่อว่าคุณมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือค่าเช่าของรัฐหรือรัฐบาลกลางเพิ่มเติม

money sign

 • ช่วงเวลาผ่อนผันการจ่ายค่าเช่าจะเริ่มต้นหลังจากสิ้นสุดการใช้มาตรการยกเว้นดังกล่าว คุณจะมีเวลาจ่ายค่าเช่าที่ยังค้างอยู่จากช่วงมาตรการยกเว้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2020 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2021

 • ในระหว่างช่วงเวลาผ่อนผันการจ่ายค่าเช่า คุณจะต้องจ่ายค่าเช่าปัจจุบันของคุณเมื่อครบกำหนด นอกเหนือจากการจ่ายค่าเช่าที่คุณอาจยังค้างอยู่

 • เจ้าของบ้านเช่าที่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยการฟ้องขับไล่จากการเลื่อนการชำระหนี้สามารถถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้โดยผู้เช่าเป็นเงินสามเท่าของจำนวนเงินค่าเช่า

scales of justice

 • คุณสามารถขอคำแนะนำทางกฎหมาย หรือการสนับสนุนจากองค์กรชุมชน เช่น เครือข่ายชุมชนของผู้เช่า หรือบริการช่วยเหลือทางกฎหมายของรัฐโอเรกอน เพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีที่เจ้าของที่ของคุณขู่ว่าจะขับไล่คุณ ปรับเงินเพิ่มเพราะจ่ายค่าเช่าช้า หรือต้องการคำแนะนำอื่น ๆ เพิ่มเติม
 • เจ้าของที่และผู้เช่าที่อยู่อาศัยสามารถเข้าร่วมโครงการปรับแผนชำระเงินร่วมกัน หากทั้งสองฝ่ายเต็มใจ ทั้งนี้ ไม่มีข้อบังคับทางกฎหมายว่าต้องเข้าร่วมโครงการปรับแผนชำระเงิน