मार्च 17, 2020 मा, Multnomah काउण्टीको अध्यक्ष, Deborah Kafoury ले COVID-19 को कारण ज्याला गुमाउनाले भाडाको भुक्तानी नगरेका लागि आवसीय निष्कासन सम्बन्धी अस्थायी प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गर्नुभयो। यस प्रतिबन्ध मार्फत, हामी यस आर्थिक र सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकालीनको अवधिमा थप मानिसहरू घरबारविहीनको पीडित हुनबाट रोक्ने लक्ष्य राख्दछौं।

भ्रम कम गर्न र मानिसहरूले COVID-19 महामारीको अवधिमा आफ्ना घरहरू गुमाउँदैनन् भन्ने सुनिश्चित गर्न जारी राख्नका लागि, काउण्टी परिषद्का आयुक्तहरूले Oregon को राज्यव्यापी निष्कासन प्रतिबन्धसँग काउण्टीको नीति पङ्क्तिबद्ध गर्नको लागि अप्रिल 16, 2020 मा मतदात गरे।

प्रतिबन्धको बारेमा तल थप जानकारी फेला पार्नुहोस्।

Multnomah काउण्टीका आवासीय भाडावालाहरूका लागि त्यसको महत्त्व के छभन्नेबारे यहाँ छ:

outline of a person with a check next to it

  • प्रतिबन्धले भाडा भुक्तानी गर्न असमर्थ  Multnomah काउण्टीका कुनै पनि निवासीलाई काउण्टीको आपतकालीन अवस्थाको अवधिमा निष्कासित हुनबाट बचाउँछ।
  • यसले आवासीय भाडामा बस्नेहरूलाई अन्य कुनै पनि वैध प्रयोजनको लागि निष्कासित गर्नबाट बचाउँदैन। 

calendar icon

  • आफ्नो घरधनीलाई तपाईंले यथासक्दो चाँडो भुक्तान गर्न सक्नुहुन्न भनेर बताउनुहोस्। 
  • तपाईंले आफ्नो घरधनीलाई महिनाको पहिलो दिनमा वा सो भन्दा अघि बताउनुपर्दैन। यो अप्रिलमा भुक्तान गर्न बाँकी रहेका कुनै पनि भाडामा पूर्व क्रियाकलापको अनुसार लागू हुनेछ।

documents

  • तपाईंले आफ्नो घरधनीलाई आफ्नो आय नुक्सानको प्रमाण उपलब्ध गराउनुपर्दैन।
  • सबै कागजात बचत गर्नुहोस्, यद्यपि, जसकारण तपाईं कुनै पनि सम्भावित राज्य वा संघीय भाडा सहायता कार्यक्रमको लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ।

money sign

  • Multnomah काउण्टीका आवासीय भाडावालाहरूसँग आपतकालीन घोषणा समाप्तिपछि पनि छ-महिनाको पुन: भुक्तानीको अनुग्रह अवधि हुनेछ।
  • तपाईं भुक्तान गर्न बाँकी रहेको भाडा भुक्तान गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो भाडा भुक्तान गर्नुपर्छ।

scales of justice

  • तपाईंको घरधनीले तपाईंलाई निष्कासन गर्ने धम्की दिएमा, ढिलो शुल्कहरू लगाएमा वा तपाईंलाई थप निर्देशिका आवश्यक पर्छ भने, मद्दतको लागि भाडावालहरूको समुदायमा सम्बद्धता वा Oregon कानूनी सहायता सेवाहरू जस्ता सामुदायिक संसाधनहरूबाट कानूनी सुझाव-सल्लाह वा सहायता खोज्नुहोस्।
  • घरधनी र तिनीहरूको आवसीय भाडावालाहरू दुवै इच्छुक छन् भने, ती पक्षहरू भुक्तानी योजनाहरूमा प्रवेश गर्न सक्छन्। भुक्तान योजनामा प्रवेश गर्नको लागि कुनै कानूनी आवश्यकता छैन।