Maarij 17, 2020, Gudoomiyaha Degmada Multnomah Deborah Kafoury ayaa ku dhawaaqay hakin ku meel gaadh ah oo kiro kasaarista kiro bixin la'aanta ay keentay mushahar la'aanta ka dhalatay COVID-19. Heshiiskan hakinta, waxaan isla ilaalinaynaa inaan ku kalifno dad badan hoy la'aan inta lagu jiro xaaladan degdega ah ee dhaqaale iyo caafimaad.

Si aan u yareyno khalkhalka oo aan usii wadno hubinta dadku in aanay waayin guryahooda inta lagu jiro xanuunka COVID-19, Gudida Golaha Degmadu waxay u codeeyeen Abril 16, 2020 in ay waafajiyaan siyaasada Degmada dhamaan hakinta kiro kasaarista gobolka Oregon. 

Hoos ka hel macluumaad badan oo ku sahabsan hakinta.

Halkan waxa ah waxay uga dhigan tahay kiraysataasha hoyga ee Degmada Multnomah:

outline of a person with a check next to it

  • Heshiiska Hakintu wuxuu ka ilaalinayaa cidkasta oo degan Degmada Multnomah oo aan awoodin inuu bixiyo kiradain laga saaro kirada inta lagu jiro xaalada degdega ah ee gobolka. 
  • Ma difaacayo cidkasta oo kale oo looga saaray kirada ujeedo kale oo sharci ah. 

calendar icon

  • U sheeg xaqlaha guriga in aanad u bixin karin sida ugu dhakhsaha badan ee aad awoodid. 
  • Maaha inaad u sheegtid xaqlaha gurigaaga isla ama ka hor horaanta bisha. Tani waxay khusaysa dhaqan galin ahaan kiraysta kasta oo laga rabay Abril.

documents

  • Adigu maaha inaad u keentid cadeyn hoos u dhaca dakhligaaga xaqlaha gurigaaga.
  • Kaydso dhamaan dukumentiyada, si kastaba ahaatee, si aad ugu haboonaan kartid barnaamijyada gobolka ama fadaraalka ee caawimada kirada.

money sign

  • Kiroolayaasha degan Degmada Multnomah waxay wali heli doonaanmudo lix bilood oo dib u bixin ah ka dib marka xaalada degdega ah dhamaato.
  • Hadii aad awoodid inaad bixisid kirada marka lagaa rabo, waa inaad bixisaa kiradaada.

scales of justice

  • Ka raadi talo ama caawimo macluumaadka bulshada sida Midowga Kiroolayaasha Deegaanka ama Adeegyada Taageerada Sharciga Oregoncaawimada hadii xaqlaha gurigaagu kuugu hanjabo inuu kaa saarayo kirada, waxaana jira lacago ganaax habsan ah, ama aad u baahantahay taageero dheeriya.
  • Xaqlayaasha guryaha iyo kiroolayaashoodu waxay gali karaan qorshayaal lacag bixin hadii labada dhinacba ay rabaan, Ma jirto shuruud sharci in la galo qorshe lacag bixin.