Xogta ku saabsan Guri kasaarisa Sida kumeel Gaadhka ah loo Joojiyay COVID-19 awgii | Eviction Moratorium - Somali

La cusboonaysiiyay Luulyo 16keeda, 2020

26kii Juun, 2020ka, Sharci Dejinta Gobolka Oregon waxa ay soo saareen sharciga HB 4213, oo ay ku kordhinayaan muddada sida ku meel gaadhka ah loo hakinayo ka saarista guryaha caadiga loo daggan yahay iyo kuwo lagu ganacsadoba gobolka oo dhan illaa 30 ka September, 2020. Xeerku waxa uu sdioo kale fursad usiinayaa kiraystayaasha inay bixiyaan kirada lagu leeyahay ilaa 31ka Maarso, 2021. 

Hoos ka hel macluumaad badan oo ku saabsan hakinta.

Kirada ma bixin karaysid miyaa?

Haddii aad tahay kirayste ku nool gobolka Oregon oo aanad bixin karin kiradaada, inta hakinta lagu gudo jiro lagaama saari karo guriga aad ku jirto hadaad kirada bixin waydo. Uma baahnid inaad caddayn u keento ah inaanad lacagta bixin karin.

Kiraystayaashu waxa ay haysan doonaan muddo fududeyn ah oo lix bilood ah oo ay dib ugu bixinayaan kirada lagu lahaa ee aanay bixin inta hakinta lagu gudo jiray tanoo ka bilaabmi doonta 1da Oktoobar, 2020 illaa 31ka Maarso, 2021. Inta lagu gudo jiro muddada fududeynta dib ubixinta kirada lagugu leeyahay, kiraystayaasha waxa looga baahan doonaa inay bixiyaan kirada bishaa lagu leeyahay ee ay tahay inay bixiyaan, oo ay dheeraad ku tahay lacagtii kirada ahayd ee hore loogu lahaa.

Haddii aad kiraysato gurigaaga

outline of a person with a check next to it

 • Hakintu waxa ay ilaalisaa kirayste kasta oo aan awood ulahayn inuu bixiyo kirada in laga saaro guriga uu ku jiro illaa iyo 30ka September, 2020ka.

 • Joojinta ayaa sidoo kale ka ilaalinaysa kirayste kasta in sabab la’aan looga saaro guriga illaa iyo Sebtember 30, 2020.

 • Ma ilaalineyso kireystayaasha degan ee looga saaray ujeeddo kale oo sharci ah, laakiin milkiiluhu waa inuu ku wargeliyaa kireystaha sababta guri ka saarista.

calendar icon

 • Hadii aad awoodo inaad bixiso kirada marka ay wakhtigeeda gaadho, waa inaad bixiso kiradaada.

documents

 • Adigu uma baahnid inaad ukeento caddayn sheegaysa in dakhligaagii lacageed aad wayday mulkiilaha gurigaaga.

 • Ilaasho dhamaan dokuumentiyadaada, si kastaba ha ahaate, si aad xaq ugu yeelan karto barnaamijyada gobolka ama federaalka ee kaa taageeri kara kirada.

money sign

 • Muddada fududeynta dib ubixinta kiradu waxa ay bilaabmaysaa kadib marka hakinta lajoojiyo. Waxaad haysan doontaa laga bilaabo Oktoobar 1 deeda, 2020 illaa Maarso 31keeda, 2021 si aad dib ugu bixiso kiradii lagugu lahaa muddada hakinta.

 • Inta lagu gudo jiro muddada fududeynta dib ubixinta kirada lagugu leeyahay, waxa lagaaaga baahan doonaa inaad bixiso kirada bishaa lagu jiro marka ay gaadho wakhtigii bixinta, oo ay dheeraad ku tahay lacagtii kirada ahayd ee hore laguugu lahaa.

scales of justice

 • Mulkiileyaasha ku xadgudba qayb kasta oo ka mid ah joojinta sharciga guri ka saarida waxaa kireystaha ka dacweyn kara qaddar gaaraya saddex jeer kirada bishii.

 • Raadso talo sharciyeed ama taageero dhanka ilaha bulshada ah sida Isbahaysiga Bulshada ee Kiraystayaasha ama Adeegyada Caawimada Sharciyeed ee Oregon hadii mulkiilaha gurigaagu kuugu hanjabo inuu guriga kaa saarayo, lacag dulsaar ah uu ku saaro kiradii ood la habsaantay awgeed, ama aad u baahato tilmaamo dheeraad ah.

 • Mulkiilayaasha guryaha iyo kiroolayaashooda guryaha caadiga ah ee la dego waxay wada gali karaan qorshayaal dib loogu bixinayo lacagta kirada hadii labada dhinacba ay doonayaan. Ma jirto wax shuruud ah oo sharcigu kaaga baahan yahay si aad ugasho qorshe aad dib ugu bixinayso lacagta.