Vào ngày 17 tháng 3 năm 2020, Chủ Tịch Quận Multnomah Deborah Kafoury đã công bố một lệnh cấm tạm thời về việc trục xuất cư dân với lý do không trả tiền thuê nhà vì mất tiền lương do hậu quả của COVID-19. Thông qua lệnh cấm này, chúng tôi hướng đến việc tránh khiến nhiều người rơi vào tình trạng vô gia cư trong tình trạng khẩn cấp về kinh tế và sức khỏe cộng đồng hiện nay.

Để giảm bớt hỗn loạn và tiếp tục đảm bảo rằng mọi người sẽ không mất nhà trong đại dịch COVID-19, các Ủy Viên Hội Đồng Quận đã bỏ phiếu vào ngày 16 tháng 4 năm 2020 để điều chỉnh chính sách của Quận theo lệnh cấm trục xuất trên toàn tiểu bang Oregon.

Tìm thêm thông tin về lệnh cấm ở dưới đây.

Đối với người thuê nhà ở tại Quận Multnomah, điều này có nghĩa là:

outline of a person with a check next to it

  • Lệnh cấm sẽ bảo vệ mọi cư dân Quận Multnomah không có khả năng trả tiền thuê nhà không bị trục xuất trong tình trạng khẩn cấp của Quận.
  • Lệnh này không bảo vệ người thuê nhà ở trước việc bị trục xuất vì bất kỳ mục đích hợp pháp nào khác. 

calendar icon

  • Hãy cho chủ nhà của quý vị biết rằng quý vị không thể trả tiền thuê nhà ngay khi có thể. 
  • Quý vị không cần cho chủ nhà biết vào đúng hoặc trước ngày đầu tiên của tháng. Điều này sẽ có hiệu lực trở về trước cho bất kỳ khoản tiền thuê nào đến hạn trong tháng 4.

documents

  • Quý vị không bắt buộc phải cung cấp bằng chứng về việc mất thu nhập cho chủ nhà.
  • Tuy nhiên, hãy giữ tất cả tài liệu để quý vị có thể đủ điều kiện tham gia bất kỳ chương trình hỗ trợ tiền thuê có thể diễn ra nào của tiểu bang hoặc liên bang.

money sign

  • Người thuê nhà ở tại Quận Multnomah vẫn sẽ có thời gian ân hạn trả nợ 6 tháng sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp kết thúc.
  • Nếu quý vị có thể trả tiền thuê khi đến hạn thì quý vị nên trả tiền thuê của mình.

scales of justice

  • Tìm kiếm tư vấn hoặc hỗ trợ pháp lý từ các nguồn lực cộng đồng như Liên Minh Cộng Đồng Người Thuê Nhà hoặc Dịch Vụ Hỗ Trợ Pháp Lý Oregon để được giúp đỡ nếu chủ nhà đe dọa sẽ trục xuất quý vị, tính phí thanh toán trễ, hoặc nếu quý vị cần thêm hướng dẫn.
  • Chủ nhà và người thuê nhà của họ có thể ký kết kế hoạch thanh toán miễn là cả hai bên sẵn lòng. Không có quy định pháp lý nào bắt buộc phải ký kết kế hoạch thanh toán.