October 25, 2018

Khamiista, Oktoobar 25, 2018

Warsaxaafadeedkaan waxaa lagu heli karaa luqadaha Ingriisi, Isbaanish, Shiine, Feytnaamiis, Ruush, iyo Soomaali.

Xidhiidhyada: Tim Scott ama Eric Sample, 503-988-3720

Dhammaan Cod-bixiyayaasha Diiwaangashan Ee Degmada Multnomah Waa Inay Heleen Warqadaha Cod-bixinta

Elections worker greets voter inside the Gresham Voting Center ExpressDoorashooyinka Degmada Multnomah waxay dhahayaan dhammaan cod-bixiyayaasha diiwaangashan waa in ay heleen warqadahooga cod-bixinta maanta, Oktoobar 25. Cod-bixiye kasta ee Degmada Multnomah oo aan helin waraaqda cod-bixinta loogu talagalay Doorashada Guud ee Nofeember 6 waa inuu ka wacaa xafiiska doorashada gobolka 503-988-3720.

Doorashada Guud ee Noofeember 6, Doorashooyinka Degmada Multnomah waxay ka furay goobo dheeraad ah oo Gresham.
Goobta Cod Bixinta Degdega ah waxaa la furay Oktoobar 22 - Noofambar 6 gudaha Dhismaha Bariga Degmada Multnomah ee 600 NE 8th Street. Cod-bixiyayaashu waxay baddali karaan warqadda cod-bixinta ee lumay, heli karaan kaalmo codaynta ah, su’aalo ayay waydiin karaan, ama waxay iyaga oo socda iman karaan si ay u codeeyaan Goobta Cod Bixinta ee ku taala suuqa hoose ee Gresham. Warqadaha cod-bixinta kaliya Goobta Cod Bixinta ayaa lagu qaadi karaa saacadaha ay shaqaynayso. Sanduuqa ugu dhaw ee si rasmi ah 24-ka saacadood u furan ee warqadaha cod-bixintu waxa uu ku yaalaa baarkinka Maktabadda Gresham ee 385 NW Miller Avenue.

Codbiyayaashu waxay iminka soo celin karaan waraaqaha cod bixinta sanduuqa cusub ee rasmiga ah ee codaynta ee Parkrose Neighborhood. Kani waa goob cusub ee cod bixin oo 24 saacadood oo ku taal MHCC Maywood Park Center ee NE 102nd ee meesha laga galayo baarkinka gawaadhida galbeedka, ee goobta ah 4390 NE 102nd Ave., Portland 97220.

Doorashooyinka Degmada Multnomah waxay bixisaa turjubaan, oo lacag la'aan u ah qof kasta oo u baahan caawinaad ku codaynta luuqad kale oo aan ahayn Ingiriisi. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan codaynta iyo doorashooyinka oo ku qoran sagaal luuqadood waxa laga heli karaa onlayn multco.us/education-and-outreach.

Warqadda cod-bixinta lagu codeeyey waxaa loo soo diri karaa xafiiska doorashooyinka iyadoo leh shaambadda boosta darajada koowaad ama iyadoo lagu rido goobta kasta oo rasmi ah oo lagu rido warqadaha cod-bixinta ee Oregon. Ma loo baahna calaamadda boostada marka aad ku soo ridaysid warqaddaada cod-bixinta goob rasmi ah oo lagu rido warqadaha cod-bixinta. Goobaha rasmiga ah ee lagu rido warqadaha cod-bixinta waxaa ka mid ah dhammaan goobaha Maktabadda Degmada Multnomah iyo siddeed goobood oo rasmiga ah oo lagu rido 24-ka saac. Si aad u hesho goobta rasmiga ah ee kuugu dhaw ee lagu rido warqadaha cod-bixinta, booqo barta internetka ee multco.us/elections/multnomah-county-official-ballot-drop-sites.

Waraaqaha lagu codeeyey ee Doorashada Guud ah ee Noofembar 6 waa in la helaa 8:00 fiidnimo, Noofembar 6. Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan doorashada, fadlan booqo www.mcelections.org.

Xafiiska guud:

Dhismaha Doorashooyinka Duniway-Lovejoy ee Degmada Multnomah

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Goobta Gresham:

Furan Oktoobar 22, 2018 -Noofambar 6, 2018

Goobta Cod Bixinta ee ku taala Dhismaha Bariga Degmada Multnomah

600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

Taleefonka: 503-988-3720

Iimeylka: elections@multco.us

Websaydka: www.mcelections.org