October 14, 2020

Arbaco, Oktoobar 14, 2020 

Kala Xidhiidh: Tim Scott ama Eric Sample, 503-988-VOTE (8683)

Waraaqaha Codaynta Doorashada Degmada Multnomah oo ah Codeeyayaal Duwaan Gashan oo Ka Badan 560,000 oo Doorashada Guud ee Noofember 3 ah.

Adeega Boosta Maraykanka waxa ay bilawday inay keento waraaqaha codaynta maanta, Arbacada, Oktoobar 14 doorashada soo socota. Codeeyayaasha Degmada Multnomah, waxa aad isku duwaan gelin kartaa adeega La Socodka Warqadayda Codaynta multnomah.ballottrax.net si aad u ogaato goorta ay warqadaada codaynta kugu soo socoto. Hadii aanad helin warqadaada codaynta Khamiista, Oktoobar 22, talaabo qaad oo waxa aad la xidhiidhaa xafiiska doorashada degmada adiga oo kala hadlaya lambarka 503.988.VOTE (8683).

Waraaqaha Macluumaadka Codeeyayaasha Gobolka iyo Degmada Waxaa Laga Heli Karaa

Doorashada Guud ee Oregon ee Noofember 3 waxaa kamid ah tartanka musharixiinta federalka, gobolka, iyo deegaanka iyo sidoo kale talaabooyinka codaynta deegaanka gobolka iyo deegaanka. Waxa aad ka geli kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan musharixiinta iyo talaabooyinka ku qoran warqadaada codaynta Tilmaamaha Codeeyaha Online ah ee Gobolka Oregon (PDF) iyo Waraaqaha Macluumaadka Codeeyaha Degmada Multnomah. Ururka Dumarka Codeeya iyo Xuquuqda Laxaad La'aanta Oregon waxay sidoo kale soo saareen tilmaamo codayn oo aan dhinacna ahayn.

USPS Waxay Maanta Bilawday Inay Keento Waraaqaha Codaynta, Oktoobar 14 ee Doorashada Guud ee Noofember 3, 2020

Qorshayso Inaad CODAYSO! 

Doorashada Degmada Multnomah waxay kugu dhiiri gelinaysaa Inaad Qorshaysato Inaad CODAYSO! Liiska hubinta ee diirada saaraya ficilka wuxuu dul marayaa talaabooyinka daruuriga ah si loo xaqiijiyo in codkaaga la tiriyo:

 1. Isku duwaan Geli Si AAD U CODAYSO. - WAXAA LASOO DHAAFAY WAKHTIGII UU KU EEKAA IS DUWAAN GELINTA CODEEYUHU

Wakhtiga Is Duwaan Gelinta Codeeyaha Oregon waa lasoo dhaafay. Hadii aanad hore isku duwaan gelin waxa aanu kaa dalbanaynaa inaad eegto macluumaadka is duwaan gelinta inuu saxan yahay oo uu kii ugu danbeeya yahay.  Hadii aad guurtay, waxa aad gelisaa cinwaankaaga boosta ee cusub IMINKA si aad u xaqiijiso in warqadaada codaynta la heley. Waraaqaha codaynta laguma soo dirayo boosta. Waxa aad ka gelin kartaa macluumaadkaaga cusub ee is duwaan gelinta codeeyaha www.oregonvotes.gov/myvote

 1. Warqadaada codaynta hel.

 2. KURID warqadaada codaynta.

 3. Soo celi warqadaada codaynta.

 4. COD yeelo oo horseed isbadel!

Isku Duwaan Geli La Socodka Warqadaada Codaynta.

Ma doonaysaa inaad ogaato wakhtiga warqada codaynta boosta lagu soo diro? Isku duwaan geli La Socodka Warqada Codaynta oo waxa aad heshaa warqad "Waan Codeeyay ah" oo muuqaal ah. Fariin qoraal ah, iimeel ama cod wargelin ah ayaa kuu sheegi doona marka xafiiska degmada doorashada uu boosta kuugu soo diro warqada codaynta, oo marka aad soo celiso inay nasoo gaadhay. Wargelinta ayaa sidoo kale muujinaysa hadii warqada codaynta la aqbalay ama hadii ay u baahan tahay in talaabo dheeraad ah laga qaado. Gudaha fariinta "Aqbalaada Warqada Codaynta", codeeyayaashu waxay ka heli doonaan warqada dhajista ah ee "Waan Codeeyay" ee Oregon ee gaar ah oo ay soo dhigi karaan baraha bulshada. Codeeyayaasha Degmada Multnomah waxaa la iska duwaan gelin karaa multnomah.ballottrax.net.

Laba Ikhtiyaar Oo Soo Celinta Warqada Codaynta 

Waxaad haysataa laba dookh oo kale ah soo celinta warqadaada codaynta. Hore u codee oo soo celi warqadaada codaynta. Shaanbad looma baahna! Waa inaad ku xisaabtantaa in warqadaada codaynta ee aad boosta kusoo dirtay ay nasoo gaadho Talaatada, Oktoober 27 si loo xaqiijiyo in xafiiskeeno wakhti u helo. Lama tirinayo tigidhka boosta Oregon. 

Waxa aad sidoo kale keeni kartaa oo aad ku ridi kartaa Sanduuqyada Goobaha Codaynta Rasmiga ah. Waxaad keentaa warqadaada codaynta Sanduuqyada Goobaha Codaynta Rasmiga ah ee 24 saacadood ama Sanduuqa Laybareeriga Degmada Multnomah ee 24 saacadood ah. Dhamaan 30 Sanduuqyada Goobaha Codaynta Degmada Multnomah ee Rasmiga ah waxa ay ku jiraan multco.us/dropsites

Waraaqaha codaynta waa inay nasoo gaadhaan ugu danbayn 8:00 Subaxnimo, Habeenka Doorashada, Noofember 3, 2020.

Sanduuqa Codaynta Rasmiga ah Waxaa Loo Badaley Koorfurta Portland

MACLUUMAADKA UGU DANBEEYA: Sanduuqyada Codaynta Rasmiga ah ee North Lombard Street Goodwill waxa loo raray, laba sakadood dhanka bari meel ka xigta, baarkinka hore ee Green Zebra Grocery Kenton oo ku taala 3011 N Lombard Street. Fadlan ogsoonaw, meesha laga galayo Green Zebra Grocery baarkinka hore ee ku yaala N Curtis Avenue. 

CUSUB: Waxa sidoo kale farxad noo ah in aanu bayaamiyo in Sanduuqa Codaynta oo Rasmi ah oo Cusub la dhigay,  McCoy Park ee North Portland, oo ah Doorashada Guud ee 3 Noofember. Sanduuqa Codaynta Rasmiga ah, kaas oo kaliya u adeegsa dadka iska yimaada meesha, waxa uu ku yaalaa koonaha  McCoy Park ee u dhaw isogyska North Trenton Street iyo North Newman Avenue ee McCoy Park. 

30 Sanduuq Oo Codaynta Rasmiga ah oo Degmada Multnomah si Laguugu Shaqeeyo

Degmada Multnomah waxay leedahay socon Sanduuq Oo Codayn Rasmi ah oo la heli karo iminka ilaa 8 habeenimo Maalinta Doorashada si aad ugu soo celiso warqadaada codaynta.  Goobaha Sanduuqyada Codaynta Rasmiga ah waxaa kamid ah goobaha Laybareeriga Degmada Multnomah Fadlan kusoo celi warqadaada codaynta Goobaha Sanduuqyada Codaynta Rasmiga ah ee kugu dhaw si aad u yarayso saxmada goobaha kale.  Waraaqaha codaynta waxaa laga qaadi doonaa goobaha laybareeriga iyo Sanduuqyada Codaynta Rasmiga ah sida uu yahay jadwalku.

Portland

Waqooyiga Portland

 • Laybareeriga St. Johns (Sanduuqa Buugaagta Laybareeriga) –7510 N Charleston Ave. (eeg khariirada)

 • Laybareeriga North Portland (Sanduuqa Buugaagta Laybareeriga) – 512 N Killingsworth St. (eeg khariirada)

 • Laybareeriga Kenton (Sanduuqa Buugaagta Laybareeriga) – 8226 N Denver Ave. (eeg khariirada)

 • Booshariga Green Zebra– GOOB CUSUB 3011 N Lombard St. (Sanduuqa Codaynta Rasmiga ah ee u dhaw baarkinka N Curtis Ave.) (eeg khariirada)

 • McCoy Park – GOOB CUSUB – waxa uu ku yaala koonaha koonfur bari ee McCoy Park oo u dhaw isgoyska North Trenton Street iyo North Newman Avenue – Kaliya Dadka Socda) (eeg khariirada)

Waqooyiga Bari Portland

 • Laybareeriga Albina – GOOB CUSUB (Sanduuqa Codaynta Rasmiga ah) –216 NE Knott St. (eeg khariirada)

 • Laybareeriga Hollywood (Sanduuqa Buugaagta Laybareeriga) – 4040 NE Tillamook St. (eeg khariirada)

 • Maqaaxida McDonald's – 2010 NE Cesar Chavez Blvd. - Sanduuqada Codaynta Rasmiga ah ee ku yaala dhanka galbeed ee NE 40th Avenue una dhaxeeya NE Tillamook iyo NE Hancock oo u dhaw Hollywood Library. (eeg khariirada)

 • Laybareeriga Gregory Heights (Sanduuqa Buugaagta Laybareeriga) – 7921 NE Sandy Blvd. (eeg khariirada)

 • Xaafada Parkrose – 4390 NE 102nd Ave. – Sadnuuqa Codaynta Rasmiga ah oo ku yaala baarkinka bari ee kasoo horjeeda jidka MHCC Maywood Park Center ee NE 102nd Ave. iyo NE Prescott St. (eeg khariirada)

Waqooyiga Galbeed Portland

 • Laybareeriga Northwest (Sanduuqa Buugaagta Laybareeriga) – 2300 NW Thurman St. (eeg khariirada)

Koofur Bari Portland

 • Doorashada Degmada Multnomah – 1040 SE Morrison St. (eeg khariirada)

  • SE 11th Avenue – GOOB CUSUB – Sanduuqyada Codaynta Rasmiga ah oo ku yaal dhanka bari ee SE 11th Ave. between SE Alder St. iyo SE Morrison St.

  • SE Belmont Street – Sanduuqyada Codaynta Rasmiga ah oo ku yaal dhanka waqooyi ee SE Belmont St. U dhaxaysa SE 10th Ave. iyo SE 11th Ave.

  • 1040 SE Morrison Street – Sanduuqyada Codaynta Rasmiga ah oo Lug/baaskiil lagu yimaado oo ku yaal qayb dhismaha ku yaala koonaha SE 11th Ave. iyo SE Morrison St. 

 • Laybareeriga Belmont (Sanduuqa Buugaagta Laybareeriga) – 1038 SE César E. Chávez Blvd. (eeg khariirada)

 • Laybareeriga Sellwood – Moreland (Sanduuqa Buugaagta Laybareeriga) – 7860 SE 13th Ave. (eeg khariirada)

 • Laybareeriga Woodstock (Sanduuqa Buugaagta Laybareeriga) – 6008 SE 49th Ave. (eeg khariirada)

 • Laybareeriga Holgate (Sanduuqa Buugaagta Laybareeriga) – 7905 SE Holgate Blvd. (eeg khariirada)

 • Laybareeriga Midland (Sanduuqa Buugaagta Laybareeriga) – 805 SE 122nd Ave. (eeg khariirada)

 • Shaneemada Filimaanta Regal Cinemas / M & M Car Wash – SE Division St. & SE 165th Ave. – Sanduuqyada Codaynta Rasmiga ah oo ku yaal baarkinka Regal Cinemas oo ka danbeeya M & M Car Wash (eeg khariirada)

 • Laybareeriga Rockwood (Sanduuqa Buugaagta Laybareeriga) – 17917 SE Stark St. (eeg khariirada)

Koonfur Galbeed Portland

 • A–Boy Supply – 7365 SW Barbur Blvd. (eeg khariirada)

 • Laybareeriga Capitol Hill (Sanduuqa Buugaagta Laybareeriga) – 10723 SW Capitol Hwy. (eeg khariirada)

 • Laybareeriga Hillsdale (Sanduuqa Buugaagta Laybareeriga) – 1525 SW Sunset Blvd. (eeg khariirada)

 • Laybareeriga Central – 801 SW 10th Ave. Sanduuqa Codaynta Iyada Oo Gaadhi Lagu Jiro oo ku yaal SW 11th Ave. inta u dhaxaysa SW Yamhill St. iyo SW Taylor St. (eeg khariirada)

 • Isgoyska Pioneer Courthouse – 700 block of SW Broadway (ku xiga Starbucks iyo dhanka Nordstrom – Kaliya Dadka Yimaada) (eeg khariirada)

Fairview

 • Laybareeriga Fairview – Columbia (Sanduuqa Buugaagta Laybareeriga) – 1520 NE Village St. (eeg khariirada

Gresham

 • Laybareeriga Gresham (Sanduuqa Buugaagta Laybareeriga) – 385 NW Miller Ave. (eeg khariirada)

 • Xarunta Codaynta – Saacadaha Shaqada – Dhismaha Bari ee Degmada Multnomah, 600 NE 8th St. – Waxaa jira Sanduuqyada Codaynta Rasmiga ah oo ku yaal Goobta Cod Bixinta ee Dabaqa Kowaad ee Dhismaha Bari ee Degmada Multnomah. Waxa uu u furan yahay kaliya saacadaha codaynta xarunta. Waa inaad inta aad gaadhiga meel soo dhigato kadibna usoo lugaysaa si aad warqadaada codaynta aad ugu diro. (eeg khariirada)

Troutdale 

 • Laybareeriga Troutdale (Sanduuqa Buugaagta Laybareeriga) –2451 SW Cherry Park Rd. (eeg khariirada

Maalmaha Ka Hadhay Maalin Doorashada Noofember 3

 • Waraaqaha codaynta waxaa la bilaabi doonaa in boosta lagu soo diro - Oktoobar 14, 2020

 • Dhamaan codeeyayaashu waa inay helaan waraaqahooda codaynta. - Oktoober 22, 2020

 • Maalinta ugu danbaysa ee si amaan ah loosoo celin karo warqadaada codaynta oo boosta lagu soo dirayo - Oktoobar 27, 2020

 • Maalinta Doorashada - Waraaqaha codaynta waxa ugu danbaysa 8:00 habeenimo - Noofember 3, 2020

 • Natiijada doorashada ee saxda ah waxaa la ansixiyee - Noofember 23, 2020.

Xafiiska Guud:

Dhismaha Doorashada Duniway-Lovejoy ee Degmada Multnomah

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Goobta Gresham:

Furan Oktoober 12 - Noofember 3, 2020 

Goobta Codaynta ee Dhismaha Bari ee Degmada Multnomah

600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

Taleefanka: 503-988-VOTE (8683)

Iimeel: elections@multco.us

Websayt: www.mcelections.org