November 6, 2018

Talaalo, Nofeembar 6, 2018

Warsaxaafadeedkaan waxaa lagu heli karaa luqadaha Ingriisi, Isbaanish, Shiine, Feytnaamiis, Ruush, iyo Soomaali.

Xidhiidhyada: Tim Scott ama Eric Sample, 503-988-3720

Macluumaadka Maalinta Doorashada ee Degmada Multnomah: Warqadaha cod-bixintu waxay ku eeg yihiin 8:00 fiidnimo

Maanta, Noofembar 6 waa maalinta ugu dambaysa inaad codaysid Doorashada Guud. Warqadaha cod-bixinta waa in la helaa 8:00 Fiidnimo caawa si loo tiriyo. Cod-bixiyayaashu waxay ku heli karaan goobta rasmiga ah ee ugu dhaw ee lagu rido warqadaha cod-bixinta ee furan, iyaga oo booqo barta internetka multco.us/elections/multnomah-county-official-ballot-drop-sites.

Dhammaan cod-bixiyayaasha diiwaangashan ee Degmada Multnomah waa inay heleen warqadaha cod-bixinta. Cod-bixiyayaasha Degmada Multnomah ee u baahan warqadaha cod-bixinta ama u baahan kaalmo waa inay kala soo hadlaan Doorashooyinka Degmada Multnomah 503-988-3720 ama ay booqdaan goobaha SE Portland ama Gresham; ama Dhismaha Doorashooyinka Duniway-Lovejoy ee Degmada Multnomah ee
1040 SE Morrison Street, Portland 97214 ama Goobta Cod Bixinta Dhismaha Bari ee 600 NE 8th Street, Gresham 97030. Waxaad sidoo kale onlayn kaga dalban kartaa baddalka warqadda cod-bixinta multco.us/elections/webform/order-ahead-replacement-ballot, waxaana laguugu diyaarin doonaa si aad uga qaadatid xafiiska guud ee doorashooyinka ee goobta SE Portland ama Gresham ee “Will Call”. Goobaha SE Portland iyo Gresham waxay furnaan doonaan ilaa 8:00 fiidnimo caawa.

Doorashooyinka Degmada Multnomah waxaa laga helayaa turjubaan bilaash ah oo uu heli karo qof walba oo u baahan in lagu caawiya inuu ku codeeyo luuqad aan af Ingriis ahayn. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan codaynta iyo doorashooyinka oo ku qoran sagaal luuqadood waxa laga heli kara bogga
multco.us/education-and-outreach.

Cod-bixiyayaasha soo celiyay warqadahooga cod-bixinta waxay ka eegi karaan marxaladda warqadahooga cod-bixinta, ka heli wargelin, oo ka heli istikarka "Waan Codeeyay" iyagoo isku diiwaangelinaya La Soco Warqaddaada Cod-bixinta, multnomah.ballottrax.net.

Doorashooyinka Degmada Multnomah waxay ku leeyihiin goobo dheeraad ah Gresham kuwaasi oo furnaan doona ilaa 8:00 fiidnimo Nofeembar 6 (Maalinta Doorashada). Goobta Cod Bixinta waxay ku taala gudaha Dhismaha Bariga Degmada Multnomah. Cod-bixiyayaashu waxay baddali karaan warqadda cod-bixinta ee lumay, heli karaan kaalmo codaynta ah, su’aalo ayay waydiin karaan, ama waxay iyaga oo socda iman karaan si ay u codeeyaan Goobta Cod Bixinta ee ku taala suuqa hoose ee Gresham. Warqadaha cod-bixinta kaliya Goobta Cod Bixinta ayaa lagu qaadi karaa saacadaha ay shaqaynayso.

Cod-bixiyayaasha aan weli soo celinin warqadahooga cod-bixinta waxay gayn karaan mid ka mid ah goobaha rasmiga ah ee lagu rido ee 24-ka saac oo ku yaala degmada oo dhan ilaa 8:00 fiidnimo caawa. Waa goor dambe inaad warqadaha cod-bixinta dirto, calaamadda boostadana la xisaabin maayo. Cod-bixiyayaasha ayaa sidoo kale ku ridi kara warqadahooga cod-bixinta goob kasta Maktabadda Degmada Multnomah inta lagu jiro saacadaha shaqada ee maktabadda, multcolib.org/hours-and-locations.

Hoos waxa ku qoran iyo barta internetka multco.us/elections/multnomah-county-official-ballot-drop-sites ayaa ah goobaha warqadaha cod-bixinta lagu rido ee rasmiga ee 24-ka saac iyo goobaha Maktabadda Degmada Multnomah oo la heli karo ilaa 8:00 fiidnimo caawa, Talaada, Nofeember 6. Sanduuqyada rasmiga ah ee lagu rido warqadaha cod-bixinta si joogto ah ayaa loo faaruqin doonaa maalintii oo dhan iyo si dhakhso ah 8:00 fiidnimo caawa.

I Voted Sticker  in Somali
I Voted Sticker in Somali
Goobaha Rasmiga ah ee lagu rido warqadaha cod-bixinta 24-ka saac:
Dhismaha Doorashooyinka Duniway-Lovejoy Degmada Multnomah: 1040 SE Morrison St. (Goobaha sanduuqyada: dhanka bari ee Southeast 11aad inta u dhaxaysa Southeast Morrison iyo Belmont iyo dhinaca waqooyi ka xigta Southeast Belmont inta u dhaxaysa Southeast 10aad iyo 11aad)
A-Boy Supply: 7365 SW Barbur Blvd.
Central Library: 801 SW 10th Ave. in the outside book return behind the library on SW 11th Ave.
Goodwill Store: 3134 N Lombard St.
Maktabada Gresham: 385 NW Miller Ave., Gresham.
Makhaayadda McDonald: 2010 NE Cesar E. Chavez Blvd. (Goobta sanduuqa: dhinaca galbeed ee Northeast 40th Ave. inta u dhaxaysa NE Tillamook iyo NE Hancock streets)
Maktabada Midland: 805 SE 122nd Ave.
CUSUB! Parkrose Neighborhood: 4390 NE 102nd Ave. (Box location: baarkinka gaadiidka ee kasoo horjeeda jidka MHCC Maywood Park Center on NE 102nd iyo NE Prescott)

Pioneer Courthouse Square: 700 bologga SW Broadway (Ku xiga Starbucks iyo ka soo horjeeda Nordstrom - Goobta Bilaa Wiishka ah).
Regal Cinemas Movie Theater / M & M Car Wash: Southeast Division St. & 165th Ave.,

Portland - sanduuqa ku ridista yaalla baarkinka Regal Cinemas ee ka dambeeya M & M Car Wash

Goobaha Maktabadda Degmada Multnomah:
Albina: 3605 NE 15th Ave.
Belmont: 1038 SE 39th Ave.
Capitol Hill: 10723 SW Capitol Highway
Central: 801 SW 10th Ave.
Fairview-Columbia: 1520 NE Village St., Fairview
Gregory Heights: 7921 NE Sandy Blvd.
Gresham: 385 NW Miller Ave., Gresham
Hillsdale: 1525 SW Sunset Blvd.
Holgate: 7905 SE Holgate Blvd.
Hollywood: 4040 NE Tillamook St.
Kenton: 8226 N Denver Ave.
Midland: 805 SE 122nd Ave.
North Portland: 512 N Killingsworth St.
Northwest: 2300 NW Thurman St.
Rockwood: 17917 SE Stark St.
Sellwood-Moreland: 7860 SE 13th Ave.
St. Johns: 7510 N. Charleston Ave.
Troutdale: 2451 SW Cherry Park Rd., Troutdale
Woodstock: 6008 SE 49th Ave.

Xafiiska guud:

Dhismaha Doorashooyinka Duniway-Lovejoy ee Degmada Multnomah

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Goobta Gresham:

Furan Oktoobar 22, 2018 -Noofambar 6, 2018

Goobta Cod Bixinta ee ku taala Dhismaha Bariga Degmada Multnomah

600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

Taleefonka: 503-988-3720

Iimeylka: elections@multco.us

Websaydka: www.mcelections.org