May 19, 2020

Warsaxaafadeedkaan waxaa lagu heli karaa luqadaha Ingriisi, Isbaanish, Shiine, Feytnaamiis, Ruush, iyo Soomaali.

Xiriirada: Tim Scott ama Eric Sample, 503-988-3720

Macluumaadka Maalinta Doorashada Degmada Multnomah: Waraaqaha codayntu waxay ku aaddan yihiin 8:00 fiidnimo

Maanta oo ah Maajo 19, 2020 waa maalinta ugu danbaysa ee codaynta Doorashada Horudhaca ah. Waxaa waajib ah in aan helno waraaqaha codaynta marka la gaaro 8:00 fiidnimo ee caawa si loo tiriyo.

Waa xilli aad u danbeeya in boostada lagu diro waraaqaha codaynta, calaamadaha boostadana lama tirinayo.

Cod-bixiyeyaashu waxay kaliya isticmaali karaan goob kasta oo ah sanduuq waraaqaha lagu soo celiyo oo rasmi ah 24ka saac sidaa si lamid ah sanduuq kasta oo lagu soo celiyo buugta 24kii saac Maktabadda Degmada Multnomah si si amaan iyo badqab ah loo dhigo waraaqaha codaynta.

Si aad u hesho goobta kuugu dhow ee rasmiga ah ee waraaqaha codaynta la dhigo ama goobta dhigista ee maktabadda bookho: multco.us/dropsites.

Maanta oo ah Maajo 19, 2020 waa maalinta ugu danbaysa ee codaynta Doorashada Horudhaca ah.
Dhammaan cod-bixiyeyaasha diiwaan gashan ee Degmada Multnomah waa in ay helaan waraaqahooda codaynta. Cod-bixiyeyaasha Degmada Multnomah ee u baahan waraaq codayn ama doonaya caawin waa in ay kasoo wacaan Doorashooyinka Degmada Multnomah (Multnomah County Elections) 503-988-VOTE (8683) si loo caawiyo.

Cod-bixiyeyaashu waxay khadka internetka ka dalban karaan badalaadda waraaqaha codaynta multco.us/orderahead, waxayna diyaar ku noqon doontaa in la soo qaado xafiiska weyn ee doorashooyinka ee ku yaalla SE Portland ama goobta Gresham. Goobaha Gresham iyo SE Portland labaduba waa ay furnaan doonaan ilaa laga gaarayo 8:00 fiidnimo ee caawa.

Bookho SE Portland iyo goobta Gresham si aad caawinaad u hesho.

Dhismaha Doorashooyinka Duniway-Lovejoy ee Degmada Multnomah waxa uu ku yaalaa 1040 SE Morrison Street, Portland 97214. Xarunta Degdegga ah ee Codaynta waxa ay ku taallaa gudaha Dhismaha Bari ee Degmada Multnomah, cinwaankaasuna waa 600 NE 8th Street, Gresham 97030. Labada xafiisba waxa ay u hogaansamayaan tilaabooyinka kala durugga uu soo rogay Gobolka Oregon iyo Xarumaha Xakamaynta iyo ka Hortagga Cudurrada (CDC).

Kuwaan hoos ku qoran khadka internet-kana ah (multco.us/dropsites) dhammaantood waa goobaha sanduuqa soo celinta waraaqaha 24kii saac ee rasmiga ah iyo goobaha Maktabadaha Degmada Multnomah. Helitaanka sanduuqyada waraaqaha lagu soo celiyo waxay dhammaanaysaa 8:00 fiidnimo caawa, Talaado, Maajo 19, 2020.

Sanduuqyada soo celinta waraaqaha codaynta ee rasmiga ah waa la faaruqin doonaa si joogto ah maalinta oo dhan si degdeg ah na 8:00 fiidnimo caawa.

Goobaha waraaqaha lagu soo celiyo ee 24ka saac ee rasmiga ah:

 • Dhismaha Doorashooyinka ee Degmada Multnomah Duniway-Lovejoy (1040 SE Morrison St., Portland). Xarumaha labada sanduuq ee warqadda codeynta: (1) Dhanka barri ee SE 11ka inta udhaxaysa SE Alder iyo Morrison, iyo (2) Dhanka waqqooyi ee Southeast Belmont inta udhaxaysa Sotheast 10ka iyo 11ka.
 • A-Boy Supply: 7365 SW Barbur Blvd., Portland
 • Maktabadda Dhexe: 801 SW 10th Ave. Dib usoo celinta buugga dibadeedka waxay ku taallaa gadaasha danbe ee maktabadda dhanka SW 11th Ave, Portland
 • Dukaanka Goodwill: 3134 N Lombard St., Portland
 • Maktabadda Gresham: 385 NW Miller Ave., Gresham.
 • Makhaayadda McDonald's: 2010 NE Cesar E. Chavez Blvd., Portland. Xarunt sanduuq warqadda codeynta: Dhanka galbeed ee Northeast 40th Ave. inta udhaxeysa NE Tillamook iyo waddooyinka NE Hancock.
 • Maktabadda Midland: 805 SE 122nd Ave., Portland
 • Xaafadda Parkrose: 4390 NE 102nd Ave., Portland. Xarunt sanduuq warqadda codeynta: Dhanka barri ee goobta baakinka baabuurta ee waddada dhinaceeda dhanka Xarunta Baakinka Baabuurta ee MHCC Maywood oo ku taala NE 102nd iyo NE Prescott.
 • Pioneer Courthouse Square: Waxay 700 dhismo ujirtaa dhanka SW Broadway, Portland udhow Starbucks iyo dhinaca Nordstorm. Tani waa goob "Socod Kaliya" ah.
 • Tiyaatarka Aflaanta ee Regal Cinemas / Labaajada M&M: Southeast Division St. & 165th Ave., Portland. Sanduuq warqadda codeynta wuxuu yaalaa gudaha goobta baakinka baabuurta ee Regal Cinemas gadaasha dambe ee Labaajada M&M

Goobaha Maktabadda Degmada Multnomah:

 • Albina: 3605 NE 15th Ave., Portland
 • Belmont: 1038 SE 39th Ave., Portland
 • Capitol Hill: 10723 SW Capitol Highway, Portland
 • Central: 801 SW 10th Ave., Portland
 • Fairview-Columbia: 1520 NE Village St., Fairview
 • Gregory Heights: 7921 NE Sandy Blvd., Portland
 • Gresham: 385 NW Miller Ave., Gresham
 • Hillsdale: 1525 SW Sunset Blvd., Portland
 • Holgate: 7905 SE Holgate Blvd., Portland
 • Hollywood: 4040 NE Tillamook St., Portland
 • Kenton: 8226 N Denver Ave., Portland
 • Midland: 805 SE 122nd Ave., Portland
 • North Portland: 512 N Killingsworth St., Portland
 • Northwest: 2300 NW Thurman St., Portland
 • Rockwood: 17917 SE Stark St., Portland
 • Sellwood-Moreland: 7860 SE 13th Ave., Portland
 • St. Johns: 7510 N. Charleston Ave., Portland
 • Troutdale: 2451 SW Cherry Park Rd., Troutdale
 • Woodstock: 6008 SE 49th Ave., Portland

Doorashooyinka Degmada Multnomah waxa ay siinayaan tarjumaan luuqadeed, bilaash ah, qof kasta oo ugu baahan caawimaad hanaanka codaynta. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan codaynta iyo doorashooyinka kuna qoran sagaal luuqadood yaa khadka internet-ka looga heli karaa multco.us/education-and-outreach.


Cod-bixiyeyaasha soo celiyay waraaqahooda waa ay la socon karaan xaalka waraaqahooda, waxay heli karaan xasuusino, waxayna heli doonaan helitaanka istikarka humaagga ah ee “I Voted” ayagoo furanaya La soco Waraaqdaada Codaynta, (Track Your Ballot,) multnomah.ballottrax.net.

Xarunta Dhexe:

Dhismaha Doorashada ee Degmada Multnomah ee Duniway-Lovejoy

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Goobta Gresham:

Wuxuu furan yahay Abriil 27 - Meey 19, 2020

Xarunta Codbixinta Express ee Dhismaha Bariga Degmada Multnomah

600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

Taleefanka: 503-988-3720

Iimayl: elections@multco.us | Websaydh: www.mcelections.org