May 15, 2020

Warsaxaafadeedkaan waxaa lagu heli karaa luqadaha Ingriisi, Isbaanish, Shiine, Feytnaamiis, Ruush, iyo Soomaali.

Xiriirada: Tim Scott ama Eric Sample, 503-988-3720

[paste translated content here]

Xarunta Dhexe:

Dhismaha Doorashada ee Degmada Multnomah ee Duniway-Lovejoy

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Goobta Gresham:

Wuxuu furan yahay Abriil 27 - Meey 19, 2020

Xarunta Codbixinta Express ee Dhismaha Bariga Degmada Multnomah

600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

Taleefanka: 503-988-3720

Iimayl: elections@multco.us | Websaydh: www.mcelections.org