May 19, 2020

Tờ thông cáo này có bằng tiếng Anh,tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc, tiếng Việt, tiếng Nga,tiếng So-ma-li.

Liên hệ: Tim Scott hoặc Eric Sample, 503-988-3720

Thông Tin Ngày Bầu Cử tại Quận Multnomah: Hạn của Lá Phiếu là Trước 8:00 Tối

Hôm nay, ngày 19 tháng 5 năm 2020 là ngày bỏ phiếu cuối cùng trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ. Chúng tôi phải nhận được lá phiếu trước 8:00 PM tối nay để kiểm đếm.

Không kịp thời gian để gửi lá phiếu qua bưu điện và dấu bưu điện không được tính.

Cử tri có thể sử dụng bất kỳ điểm đặt thùng bỏ phiếu chính thức suốt 24 giờ nào cũng như bất kỳ thùng trả sách suốt 24 giờ nào của Thư Viện Quận Multnomah để bỏ phiếu một cách an toàn và bảo mật. 

Đế tìm điểm đặt thùng phiếu chính thức gần nhất hoặc địa điểm thư viện, hãy truy cập: multco.us/dropsites.

Hôm nay, ngày 19 tháng 5 năm 2020 là ngày bỏ phiếu cuối cùng trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ.
Tất cả cử tri đã ghi danh bỏ phiếu ở Quận Multnomah đã phải nhận được lá phiếu của mình. Cử tri Quận Multnomah cần lá phiếu hoặc muốn được trợ giúp, vui lòng gọi Ban Bầu Cử Quận Multnomah theo số 503-988-VOTE (8683).

Cử tri có thể yêu cầu lá phiếu thay thế trực tuyến tại địa chỉ multco.us/orderahead, và có thể nhận lá phiếu mới tại văn phòng bầu cử chính tại SE Portland hoặc tại địa điểm Gresham. Cả hai địa điểm SE Portland và Gresham đều sẽ mở cửa đến 8:00 PM tối nay.

Đến SE Portland và địa điểm Gresham để được hỗ trợ.

Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah tọa lạc tại 1040 SE Morrison Street, Portland 97214. Trung Tâm Bầu Cử Cấp Tốc tọa lạc bên trong Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah, và có địa chỉ tại 600 NE 8th Street, Gresham 97030. Cả hai văn phòng đều tuân thủ các biện pháp giữ khoảng cách trong giao tiếp theo quy định của Tiểu Bang Oregon và Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).
 

Danh sách bên dưới và trực tuyến (multco.us/dropsites) là tất cả các điểm đặt thùng bỏ phiếu suốt 24 giờ chính thức và các địa điểm Thư Viện Quận Multnomah. Các thùng bỏ phiếu đóng cửa lúc 8:00 PM tối nay, Thứ Ba, ngày 19 tháng 5 năm 2020.

Các thùng bỏ phiếu chính thức sẽ được kiểm lấy phiếu đều đặn trong suốt cả ngày và ngay lúc 8:00 PM tối nay.

Các điểm bỏ phiếu suốt 24 giờ chính thức:

 • Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah (1040 SE Morrison St., Portland). Hai địa điểm hòm bỏ phiếu: (1) Phía đông của SE 11th, nằm giữa SE Alder và Morrison, và (2) Phía bắc của Southeast Belmont, nằm giữa Southeast 10th và 11th.
 • A-Boy Supply: 7365 SW Barbur Blvd., Portland
 • Thư Viện Trung Tâm: 801 SW 10th Ave. Điểm gửi trả sách bên ngoài phía sau thư viện tại SW 11th Ave., Portland
 • Cửa Hàng Goodwill: 3134 N Lombard St., Portland
 • Thư Viện Gresham: 385 NW Miller Ave., Gresham.
 • Nhà Hàng McDonald: 2010 NE Cesar E. Chavez Blvd., Portland. Địa điểm hòm bỏ phiếu: Ở phía tây của Northeast 40th Ave., nằm giữa các phố NE Tillamook và NE Hancock.
 • Thư Viện Midland: 805 SE 122nd Ave., Portland
 • Khu Dân Cư Parkrose: 4390 NE 102nd Ave., Portland. Địa điểm hòm bỏ phiếu: Ở bãi đỗ xe phía đông, bên kia đường từ Trung Tâm MHCC Maywood Park tại NE 102nd và NE Prescott.
 • Quảng Trường Pioneer Courthouse: Lô 700 tại SW Broadway, Portland, bên cạnh Starbucks và đối diện Nordstrom. Đây là địa điểm “Chỉ Đi Thang Bộ”
 • Rạp Chiếu Phim Regal / Khu Vực Rửa Xe Ô Tô M&M: Southeast Division St. & 165th Ave., Portland. Hòm bỏ phiếu được đặt tại bãi đỗ xe Rạp Chiếu Phim Regal ở phía sau Khu Vực Rửa Xe Ô Tô M&M

Các địa điểm Thư Viện Quận Multnomah:

 • Albina: 3605 NE 15th Ave., Portland
 • Belmont: 1038 SE 39th Ave., Portland
 • Capitol Hill: 10723 SW Capitol Highway, Portland
 • Central: 801 SW 10th Ave., Portland
 • Fairview-Columbia: 1520 NE Village St., Fairview
 • Gregory Heights: 7921 NE Sandy Blvd., Portland
 • Gresham: 385 NW Miller Ave., Gresham
 • Hillsdale: 1525 SW Sunset Blvd., Portland
 • Holgate: 7905 SE Holgate Blvd., Portland
 • Hollywood: 4040 NE Tillamook St., Portland
 • Kenton: 8226 N Denver Ave., Portland
 • Midland: 805 SE 122nd Ave., Portland
 • North Portland: 512 N Killingsworth St., Portland
 • Northwest: 2300 NW Thurman St., Portland
 • Rockwood: 17917 SE Stark St., Portland
 • Sellwood-Moreland: 7860 SE 13th Ave., Portland
 • St. Johns: 7510 N. Charleston Ave., Portland
 • Troutdale: 2451 SW Cherry Park Rd., Troutdale
 • Woodstock: 6008 SE 49th Ave., Portland

Ban Bầu Cử Quận Multnomah cung cấp miễn phí các thông dịch viên ngôn ngữ cho bất kỳ ai cần trợ giúp về thủ tục bỏ phiếu. Thông tin thêm về bỏ phiếu và bầu cử bằng chín ngôn ngữ được cung cấp trực tuyến tại multco.us/education-and-outreach.


Cử tri đã bỏ phiếu có thể kiểm tra tình trạng lá phiếu của mình, nhận thông báo, và được sử dụng nhãn dán ảo “I Voted (Tôi Đã Bỏ Phiếu)” bằng cách đăng ký Track Your Ballot (Theo Dõi Lá Phiếu Của Quý Vị), multnomah.ballottrax.net.

Văn phòng chính:

Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Địa điểm tại Gresham:

Mở từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 19 tháng 5 năm 2020

Trung Tâm Bầu Cử Cấp Tốc tại Tòa Nhà Đông Quận Multnomah

600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

Điện thoại: 503-988-3720

Email: elections@multco.us | Website: www.mcelections.org