October 22, 2018

Isniinta, Oktoobar 22, 2018

Warsaxaafadeedkaan waxaa lagu heli karaa luqadaha Ingriisi, Isbaanish, Shiine, Feytnaamiis, Ruush, iyo Soomaali.

Xidhiidhyada: Tim Scott ama Eric Sample, 503-988-3720

Goobta Xarunta Codbixinta Gresham Waxay Furan Tahay Oktoobar 22- Nofeember 6 ee Doorashada Guud ee Nofeembar 6.

Laga bilaabo Isniinta, Oktoobar 22 Doorashooyinka Degmada Multnomah waxay ka fursaysaa Goobta Cod Bixinta gudaha Dhismaha Bariga ee Degmada Multnomah ee suuqa hoose ee Gresham. Goobta Cod Bixinta waa goob oo adeeg dheeraad ah bixin doonta lana furo 15 maalmood kahor doorasho kasta. Goobta Cod Bixinta waxaa ay furan tahay Oktoobar 22 ilaa Maalinta Doorashada ee Nofeember 6.

Goobta Cod Bixinta ee suuqa hoose ee Gresham oo waxay u sahli doontaa sidii ay u helilahaayeen 165,000 oo cod-bixiyayaasha Degmada Multnomah ahi inay helaan adeegga. Goobta Cod Bixinta muwaadiniintu waxay ka heli karaan baddalka warqad cod-bixin oo luntay ama waxyeelo gaadhay ama waxay baddali karaan xogtoodii isdiiwaangelinta cod-bixiyaha. Cod-bixiyayaasha naafada ah waa la caawin doonaa. Cod-bixiyayaasha ku hadla luuqad aan Ingiriisi ahayn waxa lagu caawin doonaa luuqada la doorbidayo. Shaqaalaha doorashooyinka ayaa diyaar u ah wixii su’aalo ah ama wixii kale ee caawimo doorashooyinka ah.

Goobta Cod Bixinta waxay ku taalaa gudaha Dhismaha Bariga Degmada Multnomah ee 600 NE 8th Street in Gresham ee u dhaw Xarunta Tareenka Badhtamaha Gresham iyo baarkinka gaadiidka oo bilaash ah. Goobta Cod Bixinta waxaa ay furan tahay Oktoobar 22 ee Maalinta Doorashada ee Nofeember 6. Saacadaha caadiga ah ee shaqada xafiiska waa 8:00 subaxnimo 5:00 galabnimo Isniinta - Jimcaha.

Goobta Cod Bixinta waxay saacado dheeraad ah shaqayn doontaa:

  • Arbaco, 31 Oktoobar, 8:00 Subaxnimo - 7:00 Fiidnimo
  • Khamiista, 1 Nofeembar, 8:00 Subaxnimo - 7:00 Fiidnimo
  • Jimce, 2 Nofeembar, 8:00 Subaxnimo - 7:00 Fiidnimo
  • Sabti, 3 Nofeembar, 10:00 Subaxnimo - 2:00 Galabnimo
  • Isniin, 5 Nofeembar, 8:00 Subaxnimo - 7:00 Fiidnimo
  • Maalinta Doorashada, Talaadada, Noofembar 6, 7:00 Subaxnimo - 8:00 Fiidnimo

Warqadaha cod-bixinta kaliya Goobta Cod Bixinta ayaa lagu qaadi karaa saacadaha ay shaqaynayso. Sanduuqa ugu dhaw ee si rasmi ah 24 saacadood u furan ee cod-bixintu waxa uu ku yaalaa baarkinka Maktabadda Gresham ee 385 NW Miller Avenue. Si aad u hesho goobaha kale ee rasmiga ah ee Degmada Multnomah ee lagu rido warqadaha cod-bixinta, booqo barta internetka ee bit.ly/MultCoDropSites.

Codbiyayaashu waxay iminka soo celin karaan waraaqaha cod bixinta sanduuqa cusub ee rasmiga ah ee codaynta ee Parkrose Neighborhood. Kani waa goob cusub ee cod bixin oo 24 saacadood oo ku taal MHCC Maywood Park Center ee NE 102nd ee meesha laga galayo baarkinka gawaadhida galbeedka, ee goobta ah 4390 NE 102nd Ave., Portland 97220.

Doorashooyinka Degmada Multnomah waxay bixisaa turjubaan, oo lacag la'aan u ah qof kasta oo u baahan caawinaad ku codaynta luuqad kale oo aan ahayn Ingiriisi. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan codaynta iyo doorashooyinka oo ku qoran sagaal luuqadood waxa laga heli kara bogga multco.us/education-and-outreach.

Waraaqaha cod-bixinta waa in la helaa 8:00 GD Talaadada,Noofembar 6. Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Doorashada Guud ee Noofembar 6 ama Xarunta Cod-bixinta, fadlan booqo www.mcelections.org.

Xafiiska guud:

Dhismaha Doorashooyinka Duniway-Lovejoy ee Degmada Multnomah

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Goobta Gresham:

Furan Oktoobar 22, 2018 -Noofambar 6, 2018

Goobta Cod Bixinta ee ku taala Dhismaha Bariga Degmada Multnomah

600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

Taleefonka: 503-988-3720

Iimeylka: elections@multco.us

Websaydka: www.mcelections.org