October 22, 2018

Thứ Hai, ngày 22 tháng 10 năm 2018

Tờ thông cáo này có bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Nga và tiếng So-ma-li.

Liên hệ: Tim Scott hoặc Eric Sample, 503-988-3720

Trung Tâm Bầu Cử Cấp Tốc Gresham mở cửa từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 6 tháng 11 cho cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 6 tháng 11

Bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 22 tháng 10, Ban Bầu Cử Quận Multnomah sẽ mở cửa Trung Tâm Bầu Cử Cấp Tốc bên trong Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah trong trung tâm Gresham. Trung Tâm Bầu Cử Cấp Tốc là một địa điểm phục vụ bổ sung được mở ra 15 ngày trước mỗi cuộc bầu cử. Trung Tâm Bầu Cử Cấp Tốc được mở cửa từ ngày 22 tháng 10 đến Ngày Bầu Cử, 6 tháng 11.

Trung Tâm Bầu Cử Cấp Tốc ở trung tâm Gresham và sẽ cải thiện việc tiếp cận địa điểm bỏ phiếu cho hơn 165,000 cử tri của Quận Multnomah. Tại Trung Tâm Bầu Cử Cấp Tốc, các công dân có thể thay thế lá phiếu bầu bị mất hoặc hư hại hoặc cập nhật thông tin ghi danh cử tri của mình. Cử tri bị khuyết tật có thể yêu cầu được trợ giúp. Cử tri nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh có thể được trợ giúp bằng ngôn ngữ mong muốn của mình. Các nhân viên bầu cử luôn sẵn sàng trả lời các câu hỏi hoặc các trợ giúp khác liên quan đến việc bầu cử.

Trung Tâm Bầu Cử Cấp Tốc nằm bên trong Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah tại 600 NE 8th Street in Gresham gần Trung Tâm Trung Chuyển Gresham và khu đậu xe miễn phí. Trung Tâm Bầu Cử Cấp Tốc được mở cửa từ ngày 22 tháng 10 đến Ngày Bầu Cử, 6 tháng 11. Giờ làm việc của văn phòng thông thường là 8 giờ sáng – 5 giờ chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Trung Tâm Bầu Cử Cấp Tốc sẽ tăng giờ mở cửa như sau:

  • Thứ Tư, 31 tháng 10, 8 giờ sáng - 7 giờ tối
  • Thứ Năm, 1 tháng 11, 8 giờ sáng - 7 giờ tối
  • Thứ Sáu, 2 tháng 11, 8 giờ sáng - 7 giờ tối
  • Thứ Bảy, 3 tháng 11, 10 giờ sáng - 2 giờ chiều
  • Thứ Hai, 5 tháng 11, 8 giờ sáng - 7 giờ tối
  • Ngày Bầu Cử, Thứ Ba, 6 tháng 11, 7 giờ sáng - 8 giờ tối

Các lá phiếu chỉ được chấp nhận tại Trung Tâm Bầu Cử Cấp Tốc trong giờ mở cửa. Địa điểm bỏ phiếu chính thức mở cửa 24 giờ gần nhất nằm trong bãi đậu xe của Thư Viện Gresham tại địa chỉ 385 NW Miller Avenue. Để tìm những địa điểm bỏ phiếu chính thức khác trong Quận Multnomah, hãy truy cập trang bit.ly/MultCoDropSites.

Các cử tri có thể trả lá phiếu về hòm bỏ phiếu chính thức mới của Parkrose Neighborhood. Có một địa điểm bỏ phiếu chính thức mới mở cửa 24 giờ tại MHCC Maywood Park Center ở lối vào khu đậu xe phía tây NE 102nd, nằm ở 4390 NE 102nd Ave., Portland 97220.

Ban Bầu Cử Quận Multnomah cung cấp một thông dịch viên không tính phí cho bất cứ ai cần được trợ giúp trong việc bỏ phiếu với một ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Anh. Thông tin bổ sung về việc bỏ phiếu và cuộc bầu cử bằng chín ngôn ngữ được cung cấp trực tuyến tại multco.us/education-and-outreach.

Những lá phiếu đã bầu phải được tiếp nhận trước lúc 8 giờ tối Thứ Ba, ngày 6 tháng 11. Để biết thêm thông tin về cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 6 tháng 11 hoặc Trung Tâm Bầu Cử Cấp Tốc, xin vui lòng truy cập www.mcelections.org.

Văn phòng chính:

Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Địa điểm Gresham:

Mở cửa từ ngày 22 tháng 10 năm 2018 – ngày 6 tháng 11 năm 2018

Trung Tâm Bầu Cử Cấp Tốc tại Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah

600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

Điện thoại: 503-988-3720

Email: elections@multco.us

Trang web:www.mcelections.org