May 14, 2019

Thứ Ba, ngày 14 tháng 5 năm 2019

Tờ thông cáo này có bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc, tiếng Việt, tiếng Nga, và tiếng Sô-ma-li.

Liên hệ: Tim Scott hoặc Eric Sample, 503-988-3720

Thứ Năm, ngày 16 tháng 5 là Ngày Cuối Gửi Lá Phiếu qua Bưu Điện Một Cách An Toàn: Các cử tri có thể nhận hỗ trợ trong việc bầu cử hoặc đi lấy lá phiếu thay thế tại hai địa điểm tại Quận Multnomah trong những giờ mở cửa thêm

Thursday, May 16 is the last day for voters in Multnomah County to safely mail their ballot for the Special District Election on Tuesday, May 21.
Thứ Năm, ngày 16 tháng 5 là ngày cuối cùng mà cử tri tại Quận Multnomah có thể gửi lá phiếu của họ một cách an toàn qua đường bưu điện cho Cuộc Bầu Cử Đặc Khu vào Thứ Ba, ngày 21 tháng 5. Lá phiếu có thể được gửi bằng tem hạng nhất. Phải có chữ ký trên phong bì gửi lá phiếu và văn phòng bầu cử phải nhận được lá phiếu muộn nhất là lúc 8 giờ tối ngày 21 tháng 5. Dấu bưu điện không được tính ở Oregon.

Tất cả cử tri đã đăng ký bỏ phiếu đến giờ chắc đã nhận được lá phiếu của mình. Các cử tri đã ghi danh mà vẫn chưa nhận được lá phiếu bầu của mình hoặc cần một phiếu bầu thay thế thì nên liên hệ với văn phòng bầu cử. Dịch Vụ Đặt Trước Phiếu Bầu Thay Thế cho phép cử tri truy cập vào trang web multco.us/orderahead , để yêu cầu cung cấp một lá phiếu thay thế và để lá phiếu đó nằm sẵn tại quầy “Will Call” (“Sẽ Gọi”). Các cử tri sau đó có thể đi nhận lá phiếu thay thế của mình tại Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah (Multnomah County Duniway-Lovejoy Election Building) tại 1040 SE Morrison Street, Portland 97214 hoặc Trung Tâm Bầu Cử Cấp Tốc bên trong Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah (Multnomah County East Building) tại 600 NE 8th Street, Gresham 97030. Cử tri cũng có thể gọi cho Ban Bầu Cử Quận Multnomah theo số 503-988-3720 hoặc đi đến SE Portland hoặc Gresham để được trợ giúp hoặc nhận phiếu bầu thay thế.

Ban Bầu Cử Quận Multnomah đã mở thêm một địa điểm ở Gresham cho tới Ngày Bầu Cử 21 tháng 5. Trung Tâm Bầu Cử Cấp Tốc nằm trong Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah (Multnomah County East Building). Các cử tri có thể xin thay lá phiếu bị mất, nhận được sự hỗ trợ bỏ phiếu, đặt câu hỏi, hoặc bỏ phiếu trực tiếp tại Trung Tâm Bầu Cử Cấp Tốc tại trung tâm thành phố Gresham. Các lá phiếu chỉ được chấp nhận tại Trung Tâm Bầu Cử Cấp Tốc trong giờ mở cửa. Địa điểm bỏ phiếu chính thức mở cửa 24 giờ gần đó nhất nằm trong bãi đậu xe của Thư Viện Gresham tại địa chỉ 385 NW Miller Avenue.


Giờ mở cửa thông thường của Ban Bầu Cử Quận Multnomah tại cả SE Portland và Gresham là 8 giờ sáng - 5 giờ chiều, từ Thứ Hai - Thứ Sáu. Giờ mở cửa thêm cho Cuộc Bầu Cử Đặc Khu ngày 21 tháng 5 được nêu bên dưới.


Giờ mở cửa thêm của Ban Bầu Cử Quận Multnomah tại địa điểm SE Portland và Gresham là:

 • Thứ Bảy, 18 tháng 5, 10 giờ sáng - 2 giờ chiều
 • Thứ Hai, 20 tháng 5, 8 giờ sáng - 7 giờ tối
 • Ngày Bầu Cử, Thứ Ba, 21 tháng 5, 7 giờ sáng - 8 giờ tối


Các cử tri có thể ghi danh theo dõi phiếu bầu của mình và nhận một tấm nhãn ảo có ghi “I Voted” (“Tôi Đã Bỏ Phiếu”). Tin nhắn văn bản, thư điện tử, hoặc thông báo thoại sẽ cho các cử tri biết khi nào văn phòng bầu cử Quận nhận được phiếu bầu qua đường bưu điện. Các thông báo sẽ cho biết rằng liệu phiếu bầu đã được chấp nhận cho việc kiểm đếm hay là cử tri cần phải làm thêm điều gì khác. Bên trong tin nhắn “Accepted Ballot” (Phiếu Bầu Đã Được Chấp Nhận), cử tri sẽ được truy cập vào một tấm nhãn đặc biệt của tiểu bang Oregon ghi là “I Voted” (Tôi Đã Bỏ Phiếu), sẵn sàng để có thể chia sẻ trên mạng xã hội. Cử tri quận Multnomah có thể đăng ký bỏ phiếu bằng cách truy cập multnomah.ballottrax.net.

Ban Bầu Cử Quận Multnomah cung cấp thông dịch viên miễn phí cho bất cứ ai cần được trợ giúp trong việc bỏ phiếu với một ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Anh. Thông tin bổ sung về việc bỏ phiếu và cuộc bầu cử bằng chín ngôn ngữ có trên mạng tại multco.us/education-and-outreach.

Cử tri chưa gửi lại lá phiếu của mình có thể bỏ phiếu trực tiếp tại bất kỳ địa điểm bỏ phiếu chính thức mở cửa 24 giờ nào được đặt trong quận trước 8 giờ tối Thứ Ba, ngày 21 tháng 5. Cử tri cũng có thể bỏ phiếu bầu tại bất kỳ địa điểm Thư Viện Quận Multnomah nào vào các giờ mở cửa thông thường của thư viện, multcolib.org/vi/hours-and-locations.

Danh sách dưới đây cũng được đăng trên mạng tại: multco.us/dropsites gồm có 24 địa điểm bỏ phiếu chính thức mở cửa 24 giờ và các địa điểm Thư Viện Quận County mở cửa cho đến 8 giờ tối ngày bầu cử, Thứ Ba, ngày 21 tháng 5.


Các địa điểm bỏ phiếu chính thức mở cửa 24 giờ:

Multnomah County Elections Official 24-hour Ballot Drop Box

 • Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah (Multnomah County Duniway-Lovejoy Election Building): 1040 SE Morrison St., Portland (Địa điểm đặt thùng phiếu: phía đông Southeast 11th giữa Southeast Morrison và Belmont và phía bắc Southeast Belmont giữa Southeast 10th và 11th)
 • A-Boy Supply: 7365 SW Barbur Blvd., Portland
 • Central Library: 801 SW 10th Ave., Portland bên ngoài quầy trả sách phía sau thư viện tại SW 11th Ave.
 • Goodwill Store: 3134 N Lombard St., Portland
 • Thư Viện Gresham: 385 NW Miller Ave., Gresham.
 • Nhà Hàng McDonald’s: 2010 NE Cesar E. Chavez Blvd., Portland (Địa điểm thùng phiếu: phía tây Northeast 40th Ave. giữa các phố NE Tillamook và NE Hancock)
 • Thư Viện Midland: 805 SE 122nd Ave., Portland
 • ĐỊA ĐIỂM MỚI! Parkrose Neighborhood: 4390 NE 102nd Ave., Portland (Địa điểm thùng phiếu: bãi đậu xe phía đông đối diện với MHCC Maywood Park Center ở NE 102nd và NE Prescott)
 • Pioneer Courthouse Square: 700 block of SW Broadway, Portland (cạnh Starbucks và đối diện Nordstrom - Địa Điểm Chỉ Dành Cho Đi Bộ).
 • Regal Cinemas Movie Theater / M & M Car Wash: Southeast Division St. & 165th Ave.,
 • Portland – thùng bỏ phiếu ở bãi đỗ xe rạp chiếu phim Regal sau điểm rửa xe M & M


Các Địa Điểm Thư Viện Thuộc Quận Multnomah:

Troutdale Library Official Ballot Drop Box

 • Albina: 3605 NE 15th Ave., Portland
 • Belmont: 1038 SE 39th Ave., Portland
 • Capitol Hill: 10723 SW Capitol Highway, Portland
 • Central: 801 SW 10th Ave., Portland
 • Fairview-Columbia: 1520 NE Village St., Fairview
 • Gregory Heights: 7921 NE Sandy Blvd., Portland
 • Gresham: 385 NW Miller Ave., Gresham
 • Hillsdale: 1525 SW Sunset Blvd., Portland
 • Holgate: 7905 SE Holgate Blvd., Portland
 • Hollywood: 4040 NE Tillamook St., Portland
 • Kenton: 8226 N Denver Ave., Portland
 • Midland: 805 SE 122nd Ave., Portland
 • North Portland: 512 N Killingsworth St., Portland
 • Northwest: 2300 NW Thurman St., Portland
 • Rockwood: 17917 SE Stark St., Portland
 • Sellwood-Moreland: 7860 SE 13th Ave., Portland
 • St. Johns: 7510 N. Charleston Ave., Portland
 • Troutdale: 2451 SW Cherry Park Rd., Troutdale
 • Woodstock: 6008 SE 49th Ave., Portland

Văn phòng chính:

Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah (Multnomah County Duniway-Lovejoy Election Building)

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Địa điểm Gresham:

Mở cửa từ ngày 6 - 21 tháng 5 năm 2019

Trung Tâm Bầu Cử Cấp Tốc tại Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah (Multnomah County East Building)

600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

Điện thoại: 503-988-3720

Email: elections@multco.us

Trang web: www.mcelections.org