October 30, 2018

Tallaado, 30, Oktoobar 2018

Warsaxaafadeedkaan waxaa lagu heli karaa luqadaha Ingriisi, Isbaanish, Shiine, Feytnaamiis, Ruush, iyo Soomaali.

Xidhiidhyada: Tim Scott ama Eric Sample, 503-988-3720

Khamiista, Noofembar 1 Waa Maalinta Ugu Dambayso Ee In Si Ammaan Ah Waraaqaha Cod-Bixinta Loo Diri Karo: Cod-bixiyayaashu waxay heli karaan kaalmo codaynta ah ama inay qaataan warqad codayn baddalkeed laba meelood oo Degmada Multnomah ah saacadaha dheeraadka ah

Khamiista, Noofembar 1 waa maalinta ugu dambeysa in cod-bixiyayaasha ay Degmada Multnimah si ammaan ah ay ku soo diraan waraaqahooda cod-bixinta ee loogu talogalay Doorashada Gaarka ah ee Talaadada, Noofembar 6. Warqadaha codaynta waxaa laguugu soo diri karaa mid ah shaambadda boostada darajada koowaad. Baqshadaha waraaqaha cod-bixinta waa in la saxiixaa oo waraaqaha cod-bixintana ay helaan xafiiska doorashooyinka marka la gaadho Noofembar 6, 8:00 GD. Calaamadaha boostada lama xisaabiyo Oregon.

Dhammaan cod-bixiyayaasha diiwaangashan waa inay heleen warqadaha cod-bixinta. Cod-bixiyaasha diiwaangashan ee aan helin warqadahooda cod-bixinta ama u baahan baddal waa inay la xidhiidhaan xafiiska doorashooyinka. Adeegga Dalabka Wakhtiga Hore ee Baddalka Warqadaha Codayntu waxa uu u sahlaa cod-bixiyayaashu inay tagi karaan onlayn
bit.ly/MultCoReplaceBallot, dalban karaan baddalista warqadaha cod-bixinta oo diyaar ugu ahaadaan “Will Call.” Cod-bixiyayaashu kadib waxay ka qaadan doonaan warqadaha cod-bixinta Dhismaha Doorashooyinka Duniway-Lovejoy ee Degmada Multnomah ee 1040 SE Morrison Street, Portland 97214 ama Goobta Cod Bixinta gudaha Dhismaha Bariga Degmada Multnomah ee 600 NE 8th Street, Gresham 97030. Cod-bixiyayaasha waxay sidoo kale ka wici karaan Doorashooyinka Degmada Multnomah 503-988-3720 ama toos u booqan karaan goobaha SE Portland ama Gresham si ay u helaan gargaar ama baddalka warqadaha cod-bixinta.

Doorashooyinka Degmada Multnomah waxay ka furtay goobo dheeraad ah Gresham ilaa Maalinta Doorashada ee Nofeembar 6. Goobta Cod Bixinta waxay ku taala gudaha Dhismaha Bariga Degmada Multnomah. Cod-bixiyayaashu waxay baddali karaan warqadda cod-bixinta ee lumay, heli karaan kaalmo codaynta ah, su’aalo ayay waydiin karaan, ama waxay iyaga oo socda iman karaan si ay u codeeyaan Goobta Cod Bixinta ee ku taala suuqa hoose ee Gresham. Warqadaha cod-bixinta kaliya Goobta Cod Bixinta ayaa lagu qaadi karaa saacadaha ay shaqaynayso. Sanduuqa ugu dhaw ee si rasmi ah 24-ka saacadood u furan ee warqadaha cod-bixintu waxa uu ku yaalaa baarkinka Maktabadda Gresham ee 385 NW Miller Avenue.

Saacadaha shaqada ee caadiga ah ee Doorashooyinka Degmada Multnomah ee goobaha SE Portland iyo Gresham waa 8:00 subaxnimo - 5:00 galabnimo Isniinta - Jimcaha. Saacadaha la kordhiyay ee shaqada xafiiska Doorashada Guud ah ee Noofembar 6 ayaan hoos ku qoran.

Saacadaha dheeraadka ah ee ay shaqayn doonaan Doorashooyinka Degmada Multnomah ee goobaha SE Portland iyo Gresham:

  • Arbaco, 31 Oktoobar, 8:00 Subaxnimo - 7:00 Fiidnimo
  • Khamiista, 1 Nofeembar, 8:00 Subaxnimo - 7:00 Fiidnimo
  • Jimce, 2 Nofeembar, 8:00 Subaxnimo - 7:00 Fiidnimo
  • Sabti, 3 Nofeembar, 10:00 Subaxnimo - 2:00 Galabnimo
  • Isniin, 5, Nofeembar, 8:00 Subaxnimo - 7:00 Fiidnimo
  • Maalinta Doorashada, Talaadada, Noofembar 6, 7:00 Subaxnimo - 8:00 Fiidnimo

Codbixiyayaasha waxay isku diiwaangelin karaan si ay ula socdaan codbixintooda una helaan dhejiska aan la taaban karin ee "Waan codeeyay". Fariin, iimayl, ama wargelin cod ah ayaa u sheegaya cod-bixiyeyaasha markii xafiiska doorashada gobolka ayay boosta soo dhigaan. Wargelinuhu waxay muujinayaan in warqadaha cod-bixinta la oggolaaday si loogu xisaabtamo ama haddii ay uga baahan tahay tallaabo kaloo uu qaado cod-bixiyaha. Gudaha farriinta "Cod-bixinta la Aqbalay" cod-bixiyayaashu waxay heli doonaan istikarrada Oregon ee gaarka ah oo "Waan Codeeyay" ah oo diyaar u ah inay la wadaagaan warbaahinta bulshada. Cod-bixiyayaasha Degmada Multnomah waxay iska diiwaangalin karaan iyagoo booqanayamultnomah.ballottrax.net.

Doorashooyinka Degmada Multnomah waxaa laga helayaa turjubaan bilaash ah oo uu heli karo qof walba oo u baahan in lagu caawiya inuu ku codeeyo luuqad aan af Ingriis ahayn. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan codaynta iyo doorashooyinka oo ku qoran sagaal luuqadood waxa laga heli karaa onlayn multco.us/education-and-outreach.

Cod-bixiyayaasha aan soo celin warqadahooga cod-bixinta waxay iman karaan mid ka mid ah goobaha rasmiga ah ee lagu rido ee 24-ka saac oo ku yaala degmada oo dhan ka hor Talaadada 8:00 fiidnimo, Noofembar 6. Cod-bixiyayaasha ayaa sidoo kale ku ridi kara warqadahooga cod-bixinta goob kasta Maktabadda Degmada Multnomah inta lagu jiro saacadaha shaqada ee maktabadda, multcolib.org/hours-and-locations.

Hoos waxa ku qoran iyo barta internetka bit.ly/MultCoDropSites ayaa ah dhammaan goobaha cod-bixinta rasmiga ee lagu rido warqadaha cod-bixinta ee 24-ka saac furan iyo goobaha Maktabadda Degmada Multnomah oo la heli karo ilaa 8:00 fiidnimo habeenka doorashada, Talaadada, Nofeember 6.

Goobaha Rasmiga ah ee lagu rido warqadaha cod-bixinta 24-ka saac:
Dhismaha Doorashooyinka Duniway-Lovejoy Degmada Multnomah: 1040 SE Morrison St. (Goobaha sanduuqyada: dhanka bari ee Southeast 11aad inta u dhaxaysa Southeast Morrison iyo Belmont iyo dhinaca waqooyi ka xigta Southeast Belmont inta u dhaxaysa Southeast 10aad iyo 11aad)
A-Boy Supply: 7365 SW Barbur Blvd.
Central Library: 801 SW 10th Ave. in the outside book return behind the library on SW 11th Ave.
Goodwill Store: 3134 N Lombard St.
Maktabada Gresham: 385 NW Miller Ave., Gresham.
Makhaayadda McDonald: 2010 NE Cesar E. Chavez Blvd. (Goobta sanduuqa: dhinaca galbeed ee Northeast 40th Ave. inta u dhaxaysa NE Tillamook iyo NE Hancock streets)
Maktabada Midland: 805 SE 122nd Ave.
CUSUB! Parkrose Neighborhood: 4390 NE 102nd Ave. (Box location: baarkinka gaadiidka ee kasoo horjeeda jidka MHCC Maywood Park Center on NE 102nd iyo NE Prescott)

Pioneer Courthouse Square: 700 bologga SW Broadway (Ku xiga Starbucks iyo ka soo horjeeda Nordstrom - Goobta Bilaa Wiishka ah).
Regal Cinemas Movie Theater / M & M Car Wash: Southeast Division St. & 165th Ave.,

Portland - sanduuqa ku ridista yaalla baarkinka Regal Cinemas ee ka dambeeya M & M Car Wash

Goobaha Maktabadda Degmada Multnomah:
Albina: 3605 NE 15th Ave.
Belmont: 1038 SE 39th Ave.
Capitol Hill: 10723 SW Capitol Highway
Central: 801 SW 10th Ave.
Fairview-Columbia: 1520 NE Village St., Fairview
Gregory Heights: 7921 NE Sandy Blvd.
Gresham: 385 NW Miller Ave., Gresham
Hillsdale: 1525 SW Sunset Blvd.
Holgate: 7905 SE Holgate Blvd.
Hollywood: 4040 NE Tillamook St.
Kenton: 8226 N Denver Ave.
Midland: 805 SE 122nd Ave.
North Portland: 512 N Killingsworth St.
Northwest: 2300 NW Thurman St.
Rockwood: 17917 SE Stark St.
Sellwood-Moreland: 7860 SE 13th Ave.
St. Johns: 7510 N. Charleston Ave.
Troutdale: 2451 SW Cherry Park Rd., Troutdale
Woodstock: 6008 SE 49th Ave.

Xafiiska guud:

Dhismaha Doorashooyinka Duniway-Lovejoy ee Degmada Multnomah

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Goobta Gresham:

Furan Oktoobar 22, 2018 -Noofambar 6, 2018

Goobta Cod Bixinta ee ku taala Dhismaha Bariga Degmada Multnomah

600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

Taleefonka: 503-988-3720

Iimeylka: elections@multco.us

Websaydka: www.mcelections.org