September 20, 2017

Sebteembar 21,2017​

Warsaxaafadeedkaan waxaa lagu heli karaa luqadaha Ingriisi, Isbaanish, Shiine, Feytnaamiis, Ruush, iyo Soomaali. 

Doorashada Gaarka ah ee bisha Noofembar waxey ka dhacaysaa Degmada Multnomaha 7-da Noofembar 2017.

Doorashada soo socota ee Degmada Multnomahwaa mid gaar ah oo la qaban doono Noofembar 7, 2017. Waxaa jira codad loo tartamaayo mana jiri doonaan tartamada musharrixiinta. Codbixiyayaasha ku nool gudaha xuduudda degmada kaligood ayaa heli doono dokumiintiga lagu codeeynaayo. Degmooyinka codbixintuka dhacayaan waa Portland Community College, Alto Park Water iyo Hillsboro School.

Doorashooyinka Degmada Multnomah waxey codbixiyayaashu xusuusinayaan in Oktoobar 17 ay tahay maalinta kama dambeysta ee isdiiwaangelinta kaqeybqaadashada Doorashooyinka Gaarka ah ee Noofembar 7.  Cod-bixiyayaasha Oregon waxey iska diiwaangelin karaan bogga www.oregonvotes.gov/myvote ama waxey buuxin karaan Kaarka Isdiiwaangelinta Codbixiyayaasha ee Oregon oo laga heli karo xafiiska doorashada, maktabadda dadwaynaha, Oregon DMV ama xafiiska boostada.

Codbixiyayaashu waxey isu diiwaangelin karaan si ay ula socdaan codkooda waxeyna heli karaan istikarka firjuwaalka ah ee “Waan Codeeyay”. Farriimo, iimeylo ama cod xusuusin ah ayaa codbixiyayaasha u sheegaaya marka warqadaha xafiiska doorashooyinka degmadu uu soo diro warqadaha codbixinta. Xusuusinta waxey muujineysaa in warqadda codbixinta la oggolaaday in la tiriyo ama haddii ay u baahan tahay tillaabo kaloo uu qaado codbixiyuhu. Gudaha farriinta “Codka waa Oggolaaday” waxey codbixiyayaashu ka heleyaan istikarka gaarka ah ee Oregon ee “Waan Codeeyay” ooyna ku wadaagi karaan bogaggooda warbaahinta bulshada. Codbixiyayaasha Degmada Multnomah waxey isu diiwaangelin karaan iyagoo booqanaaya: multco.us/elections/track-your-ballot.

Doorashooyinka Degmada Multbomah waxaa laga helayaa turjubaan bilaash ah oo uu heli kara qof walba oo u baahan in lagu caawiya inuu ku codeeyo luqad aan Af Ingriis aheyn. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan codeynta iyo doorashada waxaa lagu heli karaa sagaal luqadood iyagoo kujira bogga multco.us/education-and-outreach. Doorashooyinka Degmada Multnomah waxey dhammaan codbixiyayaasha uga baahan tahay in ay u codeeyaan si fudud, oo asturan islamarkaan madaxbannaan, fahmaan tillaabooyinka codeynta, fahmaan sharciyada doorashooyinka,  oo garanayaan cidda ay weydiisan karaan caawimo. 

Multnomah County Duniway-Lovejoy Elections Building

Cinwaanka: 1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214
Teleefoon: 503-988-3720
Iimeyl: elections@multco.us
Websaydka: www.mcelections.org