May 12, 2020

Warsaxaafadeedkaan waxaa lagu heli karaa luqadaha Ingriisi, Isbaanish, Shiine, Feytnaamiis, Ruush, iyo Soomaali.

Xiriirada: Tim Scott ama Eric Sample, 503-988-3720

Khamiis, Maajo 14 waa Maalinta Ugu Dambeysa ee si Nabad ah Boostada loogu dirayo Warqadaha Codeynta

Codbixiyeyaasha waxay caawimaad ku heli karaan onlaayn ahaan ama iyagoo soo wacaya 503-988-VOTE (8683). Sidoo kale waxay qaadan karaan warqadaha codeynta oo beddel ah ama waxay caawimaad ka heli karaan labo goobood oo ku yaala Degmada Multnomah inta lagu guda jiro saacada la kordhiyey. Adeegso tilmaamtaan si ay kaaga caawiso inaad si nabad ah ku codeyso wakhtiga loogu talagalay.

Waxaa jira labo qaab oo aad oo aad warqadda codeynta ugu soo celin kartid xafiiska Doorashooyinka: (1) boosto ahaan ama (2) inaad ku soo celiso sanduuqa codeynta oo rasmi ah:

 1. Khamiista, Maajo 14 waa maalinta ugu danbeysa ee codbixiyeyaasha ku sugan Degmada Multnomah iney si nabad Warqadaha codeynta waxaa boostada lagu soo diri karaa iyadoo la adeegsanayo baqshadaha khidmadooda lo hormariyey (looma baahna shaabada boostada); ama
 2. Codbixiyeyaasha waxay adeegsan karaan xarumaha dhigista warqadaha codeynta oo rasmi ah ee kasta iyo sidoo kale Xarunta dhigista buugga 24saac ee Maktabadda Degmada Multnomah ee kasta si ay qaab nabdoon oo ammaan ah ugu dhigaan warqadaha codeynta. Si aad uhesho xarun codeyn rasmi ah ama goob codeyn maktabadeed ee ugu dhow booqo: multco.us/dropsites.

Codbixiyeyaasha ku sugan Degmada Multnomah waxay adeegaan iska diiwaangelin karaan iyadoo booqanaayo multnomah.ballottrax.net.
Xasuusnow: Baqshadaha ay ku jiraan warqadah codeynta waa in la saxiixaa, warqadaha codeyntana waa iney helaan Xafiiska Doorashooyinka ugu dambeyn 8:00 fiidnimo Maajo 19, 2020. Baqshadaha dib usoo celinta ee leh shabada boostada laguma tiriyo gudaha Oregon.

Dhammaan codbixiyeyaasha diiwaangashan waa iney boosto ahaan ku helaan warqadahooda codeynta. Codbixiyeyaasha diiwaangashan oo aan wali helin warqadahooda codeynta ama kuwa ubaahan in loo beddelo warqadda codeynta waa iney ka la xiriiraan xafiiska Doorashooyinka (503-988-8683), onlaaynka ka gal halkaan multco.us/orderahead, ama toos u booqo xarunta SE Portlan ama Gresham si aad u hesho caawimaad warqadda codeynta oo beddel ah.

Doorashooyinka Degmada Multnomah waxaa raaci doontaa tilmaamaha kala fogaanshaha jir ahaaneed oo ay soo saareen gobolka iy Xarumaha Xakameynta iyo Ka hortaga Cudurada. Adeegyo badan oo loogu talagalay codbixiyaha waxaa lagu dhameystiri karaa onlaaynka. Wixii su'aal ah, fadlan wac 503-988-VOTE (8683).


Saacadaha caadiga ah ee Doorashooyinka Degmada Multnomah ee labada goobood ee kala ah SE Portland iyo Gresham waa 8:00 Subaxnimo illaa 5:00 Galabnimo laga bilaabo Isniinta illaa Jimcaha. Saacadha la kordhiyey ee xafiiska ee goobaha SE Portlan iyo Gresham waa:

 • Talaado Maajo 13 illaa Jimco Maajo 15: 8:00 Subaxnimo illaa 7:00 Galabnimo
 • Sabti Maajo 16: 10:00 Subaxnimo illaa 2:00 Galabnimo
 • Isniin Maajo 18: 8:00 Subaxnimo illaa 7:00 Galabnimo
 • Talaado Maajo 19: 7:00 Subaxnimo illaa 8:00 Galabnimo (Maalinta Doorashada)


Codbixiyeyaasha wey tixraaci karaan xaaladda warqaddooda codeynta. Codbixiyeyaasha ku sugan Degmada Multnomah waxay adeegaan iska diiwaangelin karaan iyadoo booqanaayo multnomah.ballottrax.net.

 • Codbixiyeyaasha waxay dooran karaan iney helaan ogeysiin farriin qoraaleed, iimay, ama cod ah marka uu xafiiska Doorashooyinka boostada ku soo diro warqadaha codeynta.
 • Codbixiyeyaasha waxay heli karaan ogeysiin si loo sheego haddii warqadda codeynta la aqbalay ama haddii codbixiyaha looga baahanyahay ficil dheeraad ah.
 • Mar haddii la aqbalo warqadda codeynta, codbixiyeyaasha waxay helayaan farriin ah "Codeyn La Aqbalay".
 • Codbixiyeyaasha waxay farriin ahaan ku heli doonaan warqadda dhejiska/naqshadda ee Oregon ee ku qorran "Waan Codeeyey" kaasoo codbixiyeyaasha ay ku wadaagi karaan baraha bulshada (linkiga waxaad ka heli doontaa farriinta "Codeyn La Aqbalay").


Halkaan hoose waxaa lagu taxay ama onlaaynka halkaan multco.us/dropsites waa xarumaha codeynta 24saac ee rasmiga ah iyo goobaha Maktabadda Degmada Multnomah oo lagu codeyn karo illaa 8:00 Fiidnimo ee habeenka doorashada, Talaado, Maajo 19, 2020.

 

 • Dhismaha Doorashooyinka ee Degmada Multnomah Duniway-Lovejoy (1040 SE Morrison St., Portland). Xarumaha labada sanduuq ee warqadda codeynta: (1) Dhanka barri ee SE 11ka inta udhaxaysa SE Alder iyo Morrison, iyo (2) Dhanka waqqooyi ee Southeast Belmont inta udhaxaysa Sotheast 10ka iyo 11ka.
 • A-Boy Supply: 7365 SW Barbur Blvd., Portland
 • Maktabadda Dhexe: 801 SW 10th Ave. Dib usoo celinta buugga dibadeedka waxay ku taallaa gadaasha danbe ee maktabadda dhanka SW 11th Ave, Portland
 • Dukaanka Goodwill: 3134 N Lombard St., Portland
 • Maktabadda Gresham: 385 NW Miller Ave., Gresham.
 • Makhaayadda McDonald's: 2010 NE Cesar E. Chavez Blvd., Portland. Xarunt sanduuq warqadda codeynta: Dhanka galbeed ee Northeast 40th Ave. inta udhaxeysa NE Tillamook iyo waddooyinka NE Hancock.
 • Maktabadda Midland: 805 SE 122nd Ave., Portland
 • Xaafadda Parkrose: 4390 NE 102nd Ave., Portland. Xarunt sanduuq warqadda codeynta: Dhanka barri ee goobta baakinka baabuurta ee waddada dhinaceeda dhanka Xarunta Baakinka Baabuurta ee MHCC Maywood oo ku taala NE 102nd iyo NE Prescott.
 • Pioneer Courthouse Square: Waxay 700 dhismo ujirtaa dhanka SW Broadway, Portland udhow Starbucks iyo dhinaca Nordstorm. Tani waa goob "Socod Kaliya" ah.
 • Tiyaatarka Aflaanta ee Regal Cinemas / Labaajada M&M: Southeast Division St. & 165th Ave., Portland. Sanduuq warqadda codeynta wuxuu yaalaa gudaha goobta baakinka baabuurta ee Regal Cinemas gadaasha dambe ee Labaajada M&M

Xarumaha Maktabadda Degmada Multnomah:
 

 • Albina: 3605 NE 15th Ave., Portland
 • Belmont: 1038 SE 39th Ave., Portland
 • Capitol Hill: 10723 SW Capitol Highway, Portland
 • Central: 801 SW 10th Ave., Portland
 • Fairview-Columbia: 1520 NE Village St., Fairview
 • Gregory Heights: 7921 NE Sandy Blvd., Portland
 • Gresham: 385 NW Miller Ave., Gresham
 • Hillsdale: 1525 SW Sunset Blvd., Portland
 • Holgate: 7905 SE Holgate Blvd., Portland
 • Hollywood: 4040 NE Tillamook St., Portland
 • Kenton: 8226 N Denver Ave., Portland
 • Midland: 805 SE 122nd Ave., Portland
 • North Portland: 512 N Killingsworth St., Portland
 • Northwest: 2300 NW Thurman St., Portland
 • Rockwood: 17917 SE Stark St., Portland
 • Sellwood-Moreland: 7860 SE 13th Ave., Portland
 • St. Johns: 7510 N. Charleston Ave., Portland
 • Troutdale: 2451 SW Cherry Park Rd., Troutdale
 • Woodstock: 6008 SE 49th Ave., Portland

Xarunta Dhexe:

Dhismaha Doorashada ee Degmada Multnomah ee Duniway-Lovejoy
1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Goobta Gresham:

Wuxuu furan yahay Abriil 27 - Meey 19, 2020
Xarunta Codbixinta Express ee Dhismaha Bariga Degmada Multnomah
600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

Taleefanka: 503-988-3720
Iimayl: doorashooyinka@multco.us | Websaydh: www.mcelections.org

Khamiis, Maajo 14 waa Maalinta Ugu Dambeysa ee si Nabad ah Boostada loogu dirayo Warqadaha Codeynta

#TrustedInfo2020
#TrustedInfo2020