May 12, 2020

Tờ thông cáo này có bằng tiếng Anh,tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc, tiếng Việt, tiếng Nga,tiếng So-ma-li.

Liên hệ: Tim Scott hoặc Eric Sample, 503-988-3720

Thứ Năm, Ngày 14 tháng 5 là Ngày Cuối Cùng để Gửi Lá Phiếu Qua Đường Bưu Điện Một Cách An Toàn

Cử tri có thể nhận trợ giúp trực tuyến hoặc gọi theo số 503-988-VOTE (8683). Cử tri cũng có thể lấy một lá phiếu thay thế hoặc nhận trợ giúp tại hai địa điểm ở Quận Multnomah trong giờ tăng cường. Sử dụng hướng dẫn này để giúp quý vị bầu cử an toàn và đúng giờ.

Có hai cách để gửi trả lá phiếu của quý vị đến văn phòng Bầu Cử: (1) qua đường bưu điện hoặc (2) bỏ vào một hòm phiếu chính thức:

 1. Thứ Năm, ngày 14 tháng 5 là ngày cuối cùng để các cử tri tại Quận Multnomah gửi lá phiếu qua đường bưu điện một cách an toàn cho Bầu Cử Sơ Bộ vào Thứ Ba, ngày 19 tháng 5 năm 2020. Có thể gửi lá phiếu qua đường bưu điện bằng phong bì đã trả cước phí (không cần tem bưu chính); hoặc
 2. Cử tri có thể sử dụng bất kỳ địa điểm bỏ phiếu chính thức nào cũng như bất kỳ hòm thả sách 24 giờ của Thư Viện Quận Multnomah nào để gửi lá phiếu một cách an toàn và bảo mật. Để tìm địa điểm bỏ phiếu chính thức hoặc điểm thả sách thư viện gần nhất, truy cập: multco.us/dropsites.

Cử tri Quận Multnomah có thể đăng ký dịch vụ này bằng việc truy cập multnomah.ballottrax.net.
Xin nhớ: Các phong bì gửi trả lá phiếu phải được ký tên, và Văn Phòng Bầu Cử phải nhận được lá phiếu trước 8:00 TỐI ngày 19 tháng 5 năm 2020. Các phong bì gửi trả có dấu bưu điện không được tính tại Oregon.

Mọi cử tri đã đăng ký phải nhận được lá phiếu của mình trong hòm thư. Các cử tri đã đăng ký chưa nhận được lá phiếu của mình hoặc những người cần lá phiếu thay thế phải liên lạc với văn phòng Bầu Cử (503-988-8683), truy cập trực tuyến tại multco.us/orderahead, hoặc đến trực tiếp địa điểm SE Portland hoặc Gresham để được hỗ trợ hoặc nhận lá phiếu thay thế.

Ban Bầu Cử Quận Multnomah sẽ tuân theo các hướng dẫn giữ khoảng cách tiếp xúc do tiểu bang và Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh thiết lập. Nhiều dịch vụ cử tri có thể hoàn thành trực tuyến. Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi 503-988-VOTE (8683).


Giờ làm việc thông thường của Ban Bầu Cử Quận Multnomah tại cả địa điểm SE Portland và Gresham là 8:00 SÁNG - 5:00 CHIỀU từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Giờ làm việc tăng cường tại các địa điểm SE Portland và Gresham là:

 • Thứ Tư ngày 13 tháng 5 - Thứ Sáu ngày 15 tháng 5: 8:00 SÁNG - 7:00 TỐI
 • Thứ Bảy ngày 16 tháng 5: 10:00 SÁNG – 2:00 CHIỀU
 • Thứ Hai ngày 18 tháng 5: 8:00 SÁNG - 7:00 TỐI
 • Thứ Ba ngày 19 tháng 5: 7:00 SÁNG – 8:00 TỐI (Ngày Bầu Cử)


Cử tri có thể theo dõi tình trạng lá phiếu của mình. Cử tri Quận Multnomah có thể đăng ký dịch vụ này bằng việc truy cập multnomah.ballottrax.net.

 • Cử tri có thể chọn nhận tin nhắn, email, hoặc thông báo thoại cho cử tri biết thời điểm văn phòng Bầu Cử đã gửi lá phiếu qua đường bưu điện.
 • Cử tri có thể nhận thông báo cho biết liệu lá phiếu đã được chấp nhận để được đếm hay chưa hoặc nếu cử tri được yêu cầu hành động thêm.
 • Sau khi lá phiếu được chấp nhận, cử tri sẽ nhận một tin nhắn “Đã Chấp Nhận Lá Phiếu”.
 • Cử tri sẽ nhận một nhãn dán/đề can “Tôi Đã Bầu Cử” Oregon trực tuyến có thể chia sẻ trên truyền thông xã hội (liên kết sẽ được đặt trong tin nhắn “Đã Chấp Nhận Lá Phiếu”).


Liệt kê dưới đây và trực tuyến tại multco.us/dropsites là tất cả các địa điểm bỏ phiếu 24 giờ chính thức và địa điểm Thư Viện Quận Multnomah sẵn có để bỏ phiếu cho đến 8:00 TỐI đêm bầu cử, Thứ Ba, ngày 19 tháng 5 năm 2020.
 

 • Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah (1040 SE Morrison St., Portland). Hai địa điểm hòm bỏ phiếu: (1) Phía đông của SE 11th, nằm giữa SE Alder và Morrison, và (2) Phía bắc của Southeast Belmont, nằm giữa Southeast 10th và 11th.
 • A-Boy Supply: 7365 SW Barbur Blvd., Portland
 • Thư Viện Trung Tâm: 801 SW 10th Ave. Điểm gửi trả sách bên ngoài phía sau thư viện tại SW 11th Ave., Portland
 • Cửa Hàng Goodwill: 3134 N Lombard St., Portland
 • Thư Viện Gresham: 385 NW Miller Ave., Gresham.
 • Nhà Hàng McDonald: 2010 NE Cesar E. Chavez Blvd., Portland. Địa điểm hòm bỏ phiếu: Ở phía tây của Northeast 40th Ave., nằm giữa các phố NE Tillamook và NE Hancock.
 • Thư Viện Midland: 805 SE 122nd Ave., Portland
 • Khu Dân Cư Parkrose: 4390 NE 102nd Ave., Portland. Địa điểm hòm bỏ phiếu: Ở bãi đỗ xe phía đông, bên kia đường từ Trung Tâm MHCC Maywood Park tại NE 102nd và NE Prescott.
 • Quảng Trường Pioneer Courthouse: Lô 700 tại SW Broadway, Portland, bên cạnh Starbucks và đối diện Nordstrom. Đây là địa điểm “Chỉ Đi Thang Bộ”
 • Rạp Chiếu Phim Regal / Khu Vực Rửa Xe Ô Tô M&M: Southeast Division St. & 165th Ave., Portland. Hòm bỏ phiếu được đặt tại bãi đỗ xe Rạp Chiếu Phim Regal ở phía sau Khu Vực Rửa Xe Ô Tô M&M

Các địa điểm Thư Viện Quận Multnomah:

 • Albina: 3605 NE 15th Ave., Portland
 • Belmont: 1038 SE 39th Ave., Portland
 • Capitol Hill: 10723 SW Capitol Highway, Portland
 • Central: 801 SW 10th Ave., Portland
 • Fairview-Columbia: 1520 NE Village St., Fairview
 • Gregory Heights: 7921 NE Sandy Blvd., Portland
 • Gresham: 385 NW Miller Ave., Gresham
 • Hillsdale: 1525 SW Sunset Blvd., Portland
 • Holgate: 7905 SE Holgate Blvd., Portland
 • Hollywood: 4040 NE Tillamook St., Portland
 • Kenton: 8226 N Denver Ave., Portland
 • Midland: 805 SE 122nd Ave., Portland
 • North Portland: 512 N Killingsworth St., Portland
 • Northwest: 2300 NW Thurman St., Portland
 • Rockwood: 17917 SE Stark St., Portland
 • Sellwood-Moreland: 7860 SE 13th Ave., Portland
 • St. Johns: 7510 N. Charleston Ave., Portland
 • Troutdale: 2451 SW Cherry Park Rd., Troutdale
 • Woodstock: 6008 SE 49th Ave., Portland

Văn phòng chính:

Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah
1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Địa điểm tại Gresham:

Mở từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 19 tháng 5 năm 2020
Trung Tâm Bầu Cử Cấp Tốc tại Tòa Nhà Đông Quận Multnomah
600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

Điện thoại: 503-988-3720

Email: elections@multco.us | Website: www.mcelections.org

Thứ Năm, Ngày 14 tháng 5 là Ngày Cuối Cùng để Gửi Lá Phiếu Qua Đường Bưu Điện Một Cách An Toàn

#TrustedInfo2020
#TrustedInfo2020