April 29, 2020

Tờ thông cáo này có bằng tiếng Anh,tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc, tiếng Việt, tiếng Nga, và tiếng So-ma-li.

Liên hệ: Tim Scott hoặc Eric Sample, 503-988-3720

Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ đã bắt đầu phát phiếu bầu cử hôm nay, thứ Tư, ngày 29 tháng 4, cho cuộc Bầu Cử Sơ Bộ ngày 19 tháng 5. Nếu các cử tri của Quận Multnomah không nhận được phiếu bầu vào thứ Năm, ngày 7 tháng 5, hãy gọi cho văn phòng bầu cử quận theo số: 503-988-VOTE.

Văn phòng Bầu cử Quận Multnomah khuyến khích cử tri ở nhà, giữ an toàn và bỏ phiếu qua thư
Văn phòng Bầu cử Quận Multnomah khuyến khích cử tri ở nhà, giữ an toàn và bỏ phiếu qua thư. Nhờ quy định về bưu phí trả trước được ban hành vào năm 2019 - mọi người sẽ không cần sử dụng đến tem nữa. Trước ngày 14 tháng 5, các cử tri Quận Multnomah có thể gửi lại tờ phiếu bầu qua đường bưu điện cho cuộc Bầu Cử Sơ Bộ ngày 19 tháng 5. Sau ngày đó, hãy đến bất kỳ Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức nào tại Oregon để gửi lại phiếu bầu trước 8:00 tối ngày 19 tháng 5 năm 2020. Để tìm địa điểm bỏ phiếu chính thức gần bạn nhất, hãy truy cập trang multco.us/dropsites.

Cử tri có thể đăng ký để theo dõi phiếu bầu của mình và nhận được một nhãn ảo “Tôi đã bỏ phiếu”. Sẽ có thông báo bằng tin nhắn văn bản, email hoặc thoại cho cử tri sau khi văn phòng bầu cử quận đã gửi phiếu bầu. Các thông báo cho biết phiếu bầu đã được chấp nhận kiểm tra chưa hoặc cử tri co cần thực hiện thêm việc gì hay không. Cử tri Quận Multnomah có thể đăng ký bằng cách truy cập trang web multnomah.ballottrax.net. Trong tin nhắn “Phiểu bầu đã được chấp nhận”, các cử tri có thể truy cập vào nhãn đặc biệt “Tôi đã bỏ phiếu” của Oregon và chia sẻ trên mạng xã hội. Nhãn “Tôi đã bỏ phiếu” được cung cấp bằng tiếng Anh và 9 ngôn ngữ khác.

Nếu cử tri cần trợ giúp, Trung Tâm Bỏ Phiếu Hỏa Tốc ở trung tâm thành phố Gresham và Văn Phòng Bầu Cử Quận Multnomah ở Đông Nam Portland được mở cho cuộc Bầu Cử Sơ Bộ. Cả hai địa điểm đều tuân theo các hướng dẫn giãn cách xã hội do nhà nước và Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh đặt ra. Nhiều dịch vụ bầu cử có thể được thực hiện trực tuyến. Nếu có câu hỏi, vui lòng gọi số 503-988-VOTE (8683).

Phiếu bầu phải được nhận trước 8:00 tối thứ Ba, ngày 19 tháng 5. Để biết thêm thông tin về cuộc Bầu Cử Sơ Bộ ngày 19 tháng 5, vui lòng truy cập trang www.mcelections.org.

Văn phòng chính:

Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Địa điểm tại Gresham:

Mở từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 19 tháng 5 năm 2020

Trung Tâm Bầu Cử Cấp Tốc tại Tòa Nhà Đông Quận Multnomah

600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

Điện thoại: 503-988-3720

Email: elections@multco.us | Website: www.mcelections.org