Nếu quý vị bị ốm

Nếu quý vị bị ốm, xin hãy ở nhà và tránh xa người khác. Nếu quý vị đang cần cấp cứu y tế, xin gọi 911. Nếu quý vị đang có các triệu chứng của COVID-19 như sốt, ho hoặc đau họng và thấy cần được tư vấn y tế, xin gọi cho bác sĩ của quý vị. Nếu quý vị không có bác sĩ, xin gọi số 211 để biết danh sách các phòng khám liên hệ gần quý vị. 

Cách Ly Tại Nhà

Nếu quý vị có các triệu chứng của COVID-19 và đang tự chăm sóc tại nhà, quý vị chỉ có thể ngừng cách ly tại nhà sau:

  • Ít nhất đã 3 ngày (72 giờ) trôi qua kể từ khi quý vị bị sốt và cơn ho hoặc tình trạng khó thở của quý vị đã đỡ hơn (không cần sử dụng thuốc hạ sốt hoặc thuốc ho). 

  • Ít nhất đã 7 ngày trôi qua kể từ khi quý vị bắt đầu có các triệu chứng.

Hãy Ở Nhà. Để Cứu Nhiều Người Khác.

Vào ngày 23 tháng 3, Thống Đốc Brown đã ban hành Sắc Lệnh Hành Pháp, yêu cầu mọi người ở nhà trừ những trường hợp cần thiết. Sắc lệnh có hiệu lực ngay lập tức cho đến khi có thông báo mới. Đây là sắc lệnh toàn tiểu bang để hạn chế sự lây lan của COVID-19. Ở nhà càng nhiều càng tốt trong thời gian này sẽ cứu nhiều người khác vì tránh không cho vi-rút lây lan.

Sở Di Trú và Hải Quan (ICE)

Kể từ ngày 18 tháng 3, ICE đã tuyên bố sẽ tạm thời ngừng cưỡng chế và tập trung cưỡng chế vào các rủi ro an toàn công cộng và những người bị giam giữ bắt buộc dựa trên các căn cứ hình sự. Mọi người không nên tránh tìm đến dịch vụ chăm sóc y tế vì sợ lệnh cưỡng chế liên quan đến nhập cư dân sự.

Gánh Nặng Xã Hội và COVID-19

Chính phủ liên bang đã tuyên bố rằng những người đang txin định cư tại Hoa Kỳ sẽ không bị tính điều trị y tế hoặc các dịch vụ phòng ngừa vi-rút corona (COVID-19). 

Nguồn

Dữ liệu cơ bản về COVID-19

Tờ thông tin về COVID-19

Thắc mắc?

Xin gọi 2-1-1, 7 ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tối | hoặc truy cập 211Info