በጥንቃቄ ተመልሶ መክፈት 

በግንቦት 7, አስተዳዳሪ ብርዉን በኦረጎን ትነሽ በትንሽ ተመልሶ መክፈት እንጀምራለን ብሎ አሳውቀዋ፡ የሙልትኖማህ ዞን ባሁኑ ግዜ  ባንደኛ ደረጃ የተመልሶ መክፈት ላይ ተቀላቅላለች፡ የመጀመርያ ደረጃ ስንል፡ በስድስት-ጫማ የሚያህል አንድ ካንድ ርቀት መከተል፡ በብዛት ባንድ ላይ የእራት ግብጃ ባንድ ምግብ ቤት አለማድረግ፡ በሰዎች ጥንቃቄ አገልግሎት፡ (ሳሎን፡ የምላጭ ቤቶች፡ የጂም) አንዲሁም ባንድ ግሩፕ ላይ ከ 25 ሰዎች በላይ መሰብሰብ ያጠቃልላል።  

ባአጠቃላይ የስራ ቦታዎችና አንዲሁም አገልግሎት መስጠት ተመልሶ ቢጀመርም፡ ኮቪድ-19 ገና በሕብረተሰቦቻችን ላይ ነው ያለ።  የሆነ ቫክሲን አንዲሁም የሱን መከላከያ መድሃኒት እስኪገኝ ከኮቪድ-19 ጋር መኖራችን ነው። ቤተሰባችን፡ ጓደኞቻችን አንዲሁው ጎረቤቶቻችን ለመዳን ሁላችን የተቻለን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን።

ከመጀመርያ ሐምሌ ጀምሮ፡ በኦረጎን ግዛት ላይ በብዛት ሕዝብ ባለውበት ቦታ ፊታችን መሸፈን ግዴታችን ነው። ይህኑ ግዴታ ለህጻናት ከ 5 ዓመት በታች ዕድሜ ያላቸዎን፡ አንዲሁም በህክምና መከታተል ላይ ያሉ ሰዎች፡ ወይን አካለ ጎደሎ በመሆናቸው አኳያ ፊታቸውን መሸፈን ለማይችሉ አይመለከትም። 

የሙልትኖማህ ዞን ነዋሪዎቹ ያስተዳዳሪንው መምርያ በጥብቅ አንዲከታተሉ ይደግፋል። ሆኖም፡ የጥቁሮች አንጻርነት እንቅስቃሴ፡ የቦታው ተወላጆች እንዲሁም ለሰዎች ቀለም የሚለብሱን ፊታቸውን መሸፈን ባጣም አስቸጋሪ ነው።  ይህኑም ቢሆን የዞኑ አስተዳደር በግለሰዎች የተሰጠውን መምርያ በግዴታ ብሎ ማስቸገር ወይም ማቋሸሽ አይፈልግም። እኛ የፊት መሸፈኛን ስጦታን በቅድሚያ ለሂወታቸው በአደጋ ላይ ያሉ ሰራተኞች፡ በዕድሜ የገፉና አንዲሁም የቀለም ሕብረተሰዎች መስጠት አለብን። አባክዎ፡ ጥሩ ሰው መሆን፡ አስፈላጊ ያልሆነ ፍርድ አለመስጠት እንዲሁም ሌሎችን አለ ማስገደድ።            

በፊታችን መሸፈንና በኮቪድ-19 ላይ ብዙ መማር፡

drawing of a woman in a house

በጥዕና መቆየት

ኮቪድ-19 የሚያስከትል ቫይረስ ከሰው ወደ ሰው በቀላሉ ይተላለፋል። በጥዕና ለመቆየት፡ 

ለብዙ ግዜ የወሰደ ወይም ለብዙ ግዜ ካንተ ጋራ የቀጠለ የህክምና ክትትል እንደ የልብ ህመም፡ አዝማ፡ ሱጋር፡ ወይም የደም ግፊት ካለህ በቀላሉ በኮቪድ-19 ልትጠቃ ትችላለህ፡ በቀላሉ እርዳታ ለማግኘት ከዶክተርህ ጋር በመነጋገር ቅድመ-ዝግጅት ማድረግ አለብህ።  

decorative image

የሕመም ስሜት ከተሰማህ

ጥሩ ያልሆነ ስሜት ከተሰማህ — በበለጠ ትኩሳት እንዲሁም ሳል — በቤት ላይ መቆየት እንዲሁው በቀጣይ የምትከናውነው ስራህን ዝም ብለህ መቀጠል ጥሩ ስሜት ለማግኘት፡ ለመተኘት፡ ዕረፍት ለማግኘት፡ በብዙ የሚጠጡ መጠጣት መቀጠል አለብህ፡ ለኮቪድ-19 የሚመለከት የሆነ መድሃኒት የለም።. 

ለኮቪድ-19 የሚጋልጡ ምልክት ከተሰማህ እንዲሁም የጥእና አማካሪ ከፈለግ ወዳንተ የጥእና ተከታታይን መደወል አለብህ።.

ምልክቶቹ እንደሚከተሉ ናቸው:

 • ሳዓል 
 • የመስተናፈስ እጥረት ወይም አስቸጋሪ መስተናፈስ 
 • ትኩሳት 
 • ብርድ፣ ብርድ
 • በቀጣይ መንቀጥቀጥና ብርድ ማድረግ
 • የጭዋዳ ውጋት
 • ራስ ምታት
 • ጎሮር ላይ መራራ የሆን ነገር መሰማት
 • አዲስ የጣዕም ወን የጨና ስሜት ከተፋ 

ያንተን የጥዕና ተከታታይ እንዴት ያንተን ህክምህን ተከታታል እንዲሁም መርመራ ማድረግ የሚያፈልገህ ከሆን ሁልየን መንገዶችን ያሳውቀሃል። የጥዕና ተከታታይ ከሌለህ ባጠገብህን ያሉ ብዙዎች ክሊኒኮች የመርመራ ሐበሬታዎች ለማግኘት በ 211 ደውለህ አነጋግራቸው፡ በሙልትኖማህ ዝን ውስጥ የምትኖር ከሆንክ፡ የኛን የሕዝባዊ የጥዕና ማሃከል በዚሁ ስልክ ቁጥር 503-988-5558 ደውል፡ የኢንሹራንስና እንዲሁም የኢሚግረሽን ሐበሬታ አያስፈልግም፡ እንዲሁም ባለመፈል ምክንያት ማንም እንቢታ ማሳየት የለበትም።   

እንዲሁም ያንተን በኮቪድ-19 ምክንያት አደጋ ላይ መሆንህና   አስፈላጊ ጥንቃቄ የሆነ ውሳኔ ለመውሰድ ለማስረዳት ለማካፈል ለው፡ አንተ በምትረዳው ቋንቋ ለማግኘት በዚሁ ‘’ብዙ ቋንቋዎች’’ የሚለውን በታች ያለው ወብስይት መክፈት።

ምርመራ

የት መመርመር እንደሚቻል

ምን እንደሚጠበቅ

የምርመራ ውጤቶችዎን በመጠበቅ ላይ ሳሉ፣ እባክዎ እቤት ይቆዩ።

የምርመራ ውጤትዎ በሽታው እንዳለብዎት ካሳየ

በበሽታው የተለከፉ እንደሆኑና አሁን በሽታውን ወደሌሎች ሰዎች ሊያስተላልፉ እንደሚችሉ እንገምታለን። የበሽታው ምልክቶች ታዩብዎትም አልታዩብዎ፣ እባክዎ እቤት ውስጥ ይቆዩ፣ ራስዎንም ከሌሎች ያርቁ (ይነጠሉ)።

ምልክቶች (ስሜቶች) ካሉብዎት

ምንም ምልክቶች የሉም

ከሌሎች ጋር መቀራረብ (መቀላቀል) የሚችሉት፡

 • ምንም የትኩሳት ማስታገሻ መድሃኒት ሳይጠቀሙ ለ24 ሰዓታት ያለምንም ትኩሳት የቆዩ ከሆነ፣ እና

 • ከበሽታው ምልክቶች (ስሜቶች) የትሻለዎት ከሆነ፣ እና

 • የመጀምሪያዎቹ ምልክቶች (ስሜቶች) ከታዩብዎት፣ ቢያንስ 10 ቀናት ካለፈ በኋላ ነው።

ከሌሎች ጋር መቀራረብ (መቀላቀል) የሚችሉት፡

 • ምርመራውን ካደርጉበት ጊዜ ጀምሮ 10 ቀናት አልፈዋል፣ እናም ምንም የበሽታው ምልክት የለብዎትም።

በቤትዎ ውስጥ የሚኖሩ ሌሎች የቤተሰብ አባላት ለ14 ቀናት እቤት ውስጥ መቆዬት ይኖርባቸዋል።

በቤትዎ ውስጥ የሚኖሩ ሌሎች የቤተሰብ አባላት ለ14 ቀናት እቤት ውስጥ መቆዬት ይኖርባቸዋል።

በምርመራ ውጤት በሽታው የታየባቸው ሰራተኞች

ቀጣሪ (አሰሪ) ከሆኑ፣ ተቀጣሪ ሰራተኞች ከኮቪድ -19 ነጻ መሆናቸውን የሚሳይ የምርመራ ማረጋገጫን ለቅጥር ቅድመሁኔታነት እንዲያቀርቡ መጠዬቅን አንመክርም። የስራ ቦታዎን ከልክፈት (ኢንፌክሽን) ለመጠበቅ ሌሎች የተሻሉ መንገዶች አሉ።

home isolation

እቤት መገለል

በኮቪድ-19 ምልክታት የተጠቃ ሰው ከሆንክ፡ ዕረፍት መውሰድ እንዲሁም እቤትዎ ብቻህን በምሆንና ከሌሎች ሰዎች ርቀትህን በመያዝ ከህመም ነጻ ለመሆን ጥረት ማድረግ፡ ብቻህን መገለል ግዜ ይህኑ ከተከናወን ብቻ ራስህን መገለል ታቆማለህ፡

 • ትኩሳትን እንዲሁም ያንተን የሰዓል ወይም የመስተናፈስ እጥረት መሻሻል ካሳየ በሃላ በተቻለ ለሶስት ቀናት (24 ሰዓታት) መሳለፍ አለበት፡ ይሄውም (ትኩሳትን የያጎድል መድሃኒት ወም የሰዓል መድሃኒት ሳትወስድ) 
 • የህመሙ ስሜት ከተተሰማህ ቀን ጀምሮ በተቻለ 10 ቀናት መሳለፉን መረጋገጥ፡

የኢሚግረሽን እንዲሁም የካስቶም ግዴታነት (ICE)

ከመጋቢት 18, የኢሚግረሽን እንዲሁም የካስቶም ግዲታ ቢሮ ለግዜው ግዴታውን አቑሞ እድያውን ወደ ሕዝብ ድህንነት አትኩሮ በማድረግ እንዲሁም ግለሰዎች ባደረጉት ሕግ ጥህሰት መሰረት መታሰራቸው ምክንያት በችግር ላይ መግባት የለባቸውም ብሎ አሳውቀዋል። 

የሕዝብ ሃላፍነትና እንዲሁም ኮቪድ-19 

የፈደራሉ መንግስት በሃገረ አሜርካ የቀጣይ ኑሮ መንገድ የሚከታተሉ ሰዎች፡ በኮርና ቫይረስ (ኮቪድ-19) የህክምና ፍወሳ ወይንም መከላከያ አገልግሎት የሚፈልጉ ማግኘት እንዳለባቸው ብሎ አሳውቀዋል። 

 በብዙ ለሕዝብ ጠቀሜታ የሚሰጡ ነገራትን ለማወቅ፡ በዚሁ ስልክ 211 በየራሳቹ ቛንቛ መናገር ትችላላቹ፡ ባንዳንድ አስፈላጊ የሕዝብ ጠቀሚታ የሚውሉና እንዲሁም የሕዝብ ሃላፍነት፡ ወደ ኦረጎን ሕግ ማሃከል/ሕጋዊ ደገፌታ አገልግሎት የኦረጎን የሕዝብ ጠቀሜታ ሆትልይን በዚሁ ስልክ ቁጥር 1-800-520-5292 መደወል ትችላላቹ።  .

የሰራተኛ ስሜታዎች

የሆነ ሰው የስራ ቦታ ጥንቃቄ ወይም ለጥዕና ጉዳት የሚያስከትሉ ምክንያቶች የተያያዘ ለ OSHA (ኦረጎን ጥንቃቄ እንዲሁው የጥዕና አመራር) ላይ በዚሁ ስልክ ቁጥር 800-922-2689 መደወል ይቻላል።  

የጥንቃቄ ክትትል ደሞዝተኛ ከሆንክ ባንተን ስራ ያለው የስራ ቦታ ክስ መመስረት ትችላለህ ከኦረጎን የሰራተኞች የጥዕና እንዲሁም ጥንቃቄ ላይ፡ የክስ ፎርም በእንግሊዘኛ እንዲሁም በእስፓንኛ ታገኘዋለህ።   

የኦረጎን የሰራተኛና እንዲሁም የኢንዳስትሪ ቢሮ ለሰራተኞች በየሕመም ግዜ፡ ቅረጎን የቤተሰብ የስራ ዕረፍት አንቀጽ እንዲሁም ሌሎች ጠቀሜታዎች እርዳታ ይሰጣ፡ ሰራተኛ ከሆንክ እና የሆነ ጥያቄ ካላህ በዚሁ ስልክ ቁጥር መደወል 971-673-0761 ወይም የኢሜል ኣድራሻ mailb@boli.state.or.us. በማድረግ ጥያቅየዎቹን መጠየቅ ትችላለህ።

የበለጠ ሐበሬታ

ኮቪድ-19 ቀላል እውነታዎች (Do Your Part flyer)

ኮቪድ-19 የመረጃ ገፅ (Community flyer)

የፊት መሸፈኛ ጨርቆች ጥቅም (Making Face Masks)

ጥያቅየውች?

ደውል 2-1-1, 7 ቀናት በሳምንት ከ 8 ከሰዓት በፊት እስከ 11 ከሰዓት በሃላ ወይም በመግባት 211Info