Ngày 23 tháng 5 năm 2020

Theo dõi tiếp xúc là công cụ mà ngành y tế công cộng sử dụng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Câu trả lời quý vị đưa ra khi nhân viên y tế công cộng gọi điện tới sẽ giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Theo dõi tiếp xúc hoạt động như thế nào

Khi một người có xét nghiệm dương tính với COVID-19, kết quả sẽ được báo cáo cho sở y tế. Chúng tôi gọi điện cho người đã được xét nghiệm dương tính để tìm hiểu tình hình sức khỏe của họ, người mà họ đã tiếp xúc gần và nơi họ có thể đã tiếp xúc với vi-rút.

Ai sẽ gọi cho tôi?

Các thành viên trong nhóm chúng tôi:

  • Sẽ định danh bản thân đang làm việc với Sở Y Tế Quận Multnomah
  • Sẽ nói ngôn ngữ mẹ đẻ của quý vị và sẽ làm việc với một thông dịch viên nếu họ không nói ngôn ngữ đó
  • Sẽ gọi lại cho quý vị nếu quý vị không rảnh nói chuyện vào lúc này

Quý vị có thể có một số cảm xúc khi nhận được một cuộc gọi từ một trong các thành viên trong nhóm chúng tôi. Cảm xúc của quý vị là bình thường và ổn. Chúng tôi đảm bảo rằng quý vị hiểu được ý nghĩa của kết quả. Chúng tôi đảm bảo rằng quý vị biết được cách tìm dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bảo vệ những người xung quanh quý vị. Thông tin quý vị chia sẻ với chúng tôi được bảo mật và bảo vệ.

Người theo dõi tiếp xúc sẽ hỏi những câu hỏi gì?

  • Chúng tôi hỏi nơi quý vị đã đến và những người quý vị đã tiếp xúc gần trong vài tuần qua. 
  • Chúng tôi hỏi về sức khỏe, nhà ở và việc làm của quý vị. 
  • Chúng tôi hỏi xem quý vị có những điều cần thiết để giữ an toàn và phục hồi không. Chúng tôi có thể giúp quý vị đưa ra kế hoạch để ở nhà an toàn.

Chúng tôi không hỏi số an sinh xã hội hoặc thẻ tín dụng. Chúng tôi không hỏi về tình trạng nhập cư. Chúng tôi không chia sẻ danh tính của quý vị với chính quyền liên bang. Chúng tôi không chia sẻ thông tin với cơ quan thực thi pháp luật hoặc ICE (Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Hải Quan).

Quý vị làm gì với các câu trả lời của tôi?

Thông tin quý vị cung cấp giúp chúng tôi ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Chúng tôi sử dụng thông tin quý vị cung cấp để tìm và liên lạc với những người có nguy cơ mắc COVID-19. Chúng tôi bảo mật các thông tin của quý vị. Chúng tôi không cho mọi người biết ai  có thể đã tiếp xúc với họ trừ khi chúng tôi có sự cho phép của quý vị. Đôi khi chúng tôi cần thông báo cho những nơi quý vị đã đến trong khi bị nhiễm bệnh, chẳng hạn như nơi làm việc. Chúng tôi sẽ bàn bạc với quý vị để thực hiện việc này một cách an toàn và riêng tư.

Quý vị sẽ yêu cầu những người tiếp xúc với tôi làm gì?

Chúng tôi yêu cầu những người đã tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 phải ở nhà, tránh xa những người khác, trong hai tuần sau lần cuối họ tiếp xúc. 

  • Chúng tôi có thể giúp mọi người đưa ra kế hoạch lấy đồ tạp hóa và các nguồn lực khác để họ có thể ở nhà an toàn
  • Chúng tôi yêu cầu những người có tiếp xúc ở nhà, nhưng chúng tôi không phạt hoặc báo cáo họ nếu họ không ở nhà.
  • Ở nhà toàn thời gian là rất quan trọng vì mọi người có thể lây truyền COVID-19 trước khi họ biết mình bị bệnh. 
  • Chúng tôi đảm bảo mọi người có kế hoạch tìm kiếm chăm sóc y tế nếu họ phát triển các triệu chứng.

Vui lòng trả lời khi chúng tôi gọi điện. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị để ngăn chặn COVID-19.