Rseuel a chim

Mengetmokl el meriso a chimam a kot el klou a utetelel el mrelii meng diak ke bom secher e olechib a rakt el mo er kau ma bekl el chad. Tbedul a ungil moriso a chimam el ousbech a sob ma beches el ralm el remurt ra medal a tangk (suido) el mo lmuut el kirel a lluich (20) bio.

A lsekum eng diak a sob ma beches el ralm, eng sebechem el ousbech a klalo el nga er ngii a alcohol er ngii el meriso a chimam.

Ousbech a sob ma ralm

 • Ke melekimes a chimam ra beches el ralm el remurt ra medal a tangk (suido) ra uchei ra moldak ra soap. Mo ousbech a mekeald el ralm al nga er ngii.
 • Mengilekelek (rub) a chimam el mo er ngii a teriobs e mo ungil ngotechii a chimam el rokui.
 • Ke melemolem el mengilekelek a chimam el mo lluich (20) el bio. Ke ousbech ra klok? Ng sebechem el omdasu el mengitakl ra “Happy Birthday” el erung el taem.
 • Mo ungil morisu a chimam el ousbech a beches el remurt ralm.
 • Msuld a chimam el mo medirt el ousbech ra paper towel me a lechub eng air dryer.
 • Mo ousbech er tiang el paper towel er kau el mo stob ra medal a tangk (faucet). Ousbech ra alcohol-based el klekedall el mellib a chim:
 • Ke locha sesei ra klekedall ra bitang el cherouel a chimam.
 • Mengilekelek (rub) a chimam.
 • Mengilekelek er tiang el klekedall er a chimam el rokui ma klemengel a chimam el di merekmong el bo el medirt.

Ieteklel el kirem el mellib a chimam

 • A uchei ra mo ruul a kall ma uchei ra chomomengur.
 • Uriul ra mousbech ra benjo.
 • Sel bomerek el omtechei ra osime ra ngalek me a lechub e ke mengetmokl ra ngalek el mlo ra benjo.
 • Uchei ma uriul ra mongetmokl ra smecher el chad.
 • Sel bo merek el ongirt, oklukl, me a lechub e ke osngos.
 • Sel bo merek el mengetmokl ra arm me a lechub eng dechil a arm.
 • Sel bo merek el mengetmokl a komi.
 • Uchei ma uriul ra mongetmokl ra delobech ma rokui el telemall ra bedengel a chad.

Dongebii (masku) a ngerem sel moklukl

Betok el rakt ra mesel a telir – el uldimukl ra meringel el rakt el ua influenza ma pertussis klukl (whooping cough) – a omriid a baiking sel moklukl me a lechub e ke osngos. A bebil ra rakt ra mesel a telir a dirrek el sebechel lomuchel sel morutech ra rechad – olechotel a di ua, baiking el ngara chimal a chad sel bol merek el loklukl me a lechub eng osngos ra chimal.

A ikakid el rakt a beot el mereched el ngmasech ra rechad el ngara meseked el basio me a lechub eng meseked el blai. Ke dongebii (masku) a ngerem ma isngem el ousbech ra tissue sel moklukl me a lechub e ke osngos, ng diak mousbech ra chimam. Mchitii tiang el tissue el bla bomerek el ousbech er ngii ra blil a komi. Moklukl me a lechub e mosngos el ousbech ra chelchedal a bilem, ng diak mousbech ra chimam.

Ke Mekerang a lsekum e ke mo smecher?

Ng di kau el ngesukau el mo ungil e diak momriid a rektem el mo ra bebil er a rechad:

 • Ke mo ungil el olengull e mechiuaiu.
 • Ke di kiei ra blim, e diak bo ra ureor me a lechub eng skuul.
 • Ke mo mesisiich el ungil melim a ilumel – kesengil el chimong el glass el ralm me a lechub eng juice ra bek el sikang el mekar.
 • Ng diak moruul a kall el bo longang ar bebil re rechad sel smecher e dirrek el diak moruul a kall el kesengil a 24 el sikang ra bo merech el smecher.