drawing of a woman in a house

Joog Guriga. Badbaadi Nafaha.

Meey 7, Barasaab Brown wuxuu ku dhawaaqay nidaam si dib loogu furo Oregon. Xidhataanadu wali may dhamaan, iyo Amarka Sare ee Joog Guriga ee lasoo saaray Maarso 23 wuu sii shaqeynayaa ilaa uu dhameeyo barasaabku. Kani waa amar gobolkoo dhan ah oo lagu xakamaynaayo fiditaanka COVID-19. Joogista guriga inta ugu badan uguna macquulsan inta lagu jiro wakhtigan waxay badbaadin kartaa nolosha iyadoo ka hortagaysa fiditaanka fayraska.

Ilaalinta Caafimaadka 

 • Sii wad inaad joogtid guriga ilaa iyo inta macquulka ah xataa hadii aad caafimaad dareentid
 • Ka fogow ugu yaraan 6 feet dadka kale ee goobaha dadweynaha iyo dadka aanad la nooleyn
 • Ka hortag fiditaanka jeermiska adoo maydhaya badanaa gacmahaaga daboolayana qufacaaga
 • Iska ilaali taabashada wajigaaga 
 • Nadiifi oo jeermiska ka dil meelaha sare ee la taabto
 • Isticmaal maro, warqad ama waxyaabaha la tuuri karo ee wajiga lagu daboolo goobaha dadweynaha
 • Hadii aad xanuusanayso, joog guriga kana fogow dadka kale si aad u ilaalisid

Hadii aad leedahay xaalad caafimaad oo socota ama joogto ah sida wado xanuun, xiiq, macaan ama dhiig kar, aad ayaad ugu xanuusan kartaa COVID-19. La xidhiidh dhakhtarkaaga si aad u sameysid qorshe lacala hadii aad xanuusatid.

decorative imageHaddii aad xanuunsato

Hadii aad xanuusato — gaar ahaan xumad iyo qufac — joog guriga oo samee waxyaabaha aad caadiyan sameysid si aad si fiican u dareentid, ugu seexatid, nasatid, cabtid dareere badan. Ma jirto dawo khaasa oo COVID-19. 

Wac daryeel bixiyaahaaga caafimaad hadii aad yaalato astaamaha COVID-19 oo aad u baahan tahay talo dawo.

Astamaaha waxa ka mida:

 • Qufac
 • Neefsiga oo yaraata ama adkaada
 • Xumad
 • Qadhqadhyo
 • Qadhqadhyo joogto ah
 • Muruq xanuun
 • Madax xanuun
 • Cuno xanuun
 • Qanqadhanka ama urtoo lunta 

Daryeel bixiyahaaga caafimaad wuxuu ku siin doonaa tilmaamo ku sahabsan sida loo raadiyo daryeel caafimaad wuxuuna go'aamin doonaa in lagu baadho. Hadii aanad lahayd daryeel bixiye, wac 211 liiska shaybaadhka xidhiidhka kuu dhow iyo macluumaadka baadhitaanka. Hadii aad ku nooshahay Degmada Multnomahm waxaad kala xidhiidhi kartaa Xarumahayaga Caafimaadka Bulshada 503-988-5558. Macluumaadka caymiska iyo socdaalka looma baahna qofna looma diidayo hadii aanay bixin karin.

Waxaad sidoo kale hubin kartaa COVID-19 si ay kaaga caawiso sameynta go'aamada raadinta daryeel haboon. Guji "luuqado badan" hoosta wabsaaydka si aad u dooratid luuqada aad doorbidaysid.

home isolationGuri isku Karantiilka

Hadii aad leedahay calaamadaha COVID-19, ku naso kuna soo kabo qeyb gaara guriga oo ka fogow dadka kale. Hadii ay suurto gal tahay, isticmaal suuli gaara. Ha la isticmaali cuntada, qalabka, ama tuwaalada. Nadiifi oo jeermiska uga dil si joogto ah. Waxaad joojin kartaa karantimaynta guriga kaliya kabacdii:

 • Ugu yaraan 3 beri (72 saacadood) ay ka soo wareegtay ilaa markii aad xummada yeelatay qufacaaga ama naqas qabashaduna ka soo raysay (adigoon isticmaalin daawooyinka xummad jebinta ah iyo kuwa qufaca).
 • Ugu yaraan ay 7 beri ka soo wareegtay markaad isku aragtay astaamihii ugu horeeyay. 

graphic of person wearing a maskMaryaha wajiga iyo maaskarada caafimaadka

CDC waxay ku talinaysaa xidhashada daboolka wajiga markaanad ka fogaan karin dadka kale 6 feet goobaha dadweynaha, sida booshariga ama farmasiiga, ama meelaha cidhiidhiga ah. 

Maryaha wajiga daboolaa laguma badalan karo kala fogaanshaha duleed. Maryaha wajiga daboola waa shay kale oo ka mida waxyaabaha aan sameyn karno si aan isku ilaalino.

Dadweynaha waa in aanay xidhan maaskarada caafimaadka ama neefsiiyayaasha N95. Shaqaalaha caafimaadku waxay ugu baahan yihiin maaskaradan caafimaadka si ay isku badbaadiyaan oo shaqadooda u qabtaan. 

Ka eeg shabakada CDC sawrio iyo tilmaamo muujinaya sida loo sameeyo marada wajiga daboosha.

Dhaqangelinta Shuruucda Socdaalka iyo Xuduudaha (ICE)

18 kii Maarso, ICE waxay ku dhawaaqday in si ku meel gaar ah u hakinayso dhaqangelinta shuruucda socdaal oo ay awoodda saarayso dhaqalinta badbaadada shacabka iyo dadka bilaa sharciga ah ee u xidhan danbiyo ay galeen. Dadku yaanay uga dhuuman inay daryeel caafimaad raadsadaan baqdin ay ka qabaan dhaqangelinta shuruucda socdaalka. Shakhsiyaadku waa in aanay iska ilaalin daryeelka caafimaad maxaa yeelay waxay ka cabsanayaan dhaqan galinta socdaalka dadweynaha.

Qarashaadka Laga Qaado Dadwaynaha iyo COVID-19

Dawladda federaalku waxay ku dhawaaqday in daawaynta caafimaad ama adeegyada ka hortaga ee loogu talo galay coronavirus ka (COVID-19) inaan lagu qorayn dadka sida joogtada ah u deggan waddanka Maraykanka. Macluumaad dheeriya oo ku sahabsan qeybaha kabka badan ee aad heli kartid, wac 211 si aad ugula hadashid qof luuqada aad doorbidaysid. Su'aala khaaska ah ee ku sahabsan kabka dadweynaha iyo lacagta laga qaadayo, wac Xarunta Sharciga/Adeegyada Caawimada Sharciga Oregon ee khadka Kabka Dadweynaha Oregon 1-800-520-5292.

Macluumaad Dheeriya

Xogaha sahlan ee COVID-19 

Waraaqda macluumaadka ee COVID-19 

JOOG GURIGA, BADBAADI NOLOL

Dukaameysiga dukaanka raashiinka talooyin aad ku ahaato caafimaad-qab

Jaheynta Oregon ee Isticmaalka Waji Daboolida ee Dad weynaha si Looga hortago Faafida COVID-19

Hagitaanka Guud ee Oregon ee ku saabsan Cudurka Korona Fayraska (COVID-19) ee loogu talagalay Loo-shaqeeyayaasha

Su’aalo?

Wac 2-1-1, 7 cisho todobaadkii laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa 11 habeenimo | ama booqo 211Info