Giữ Cho Học Sinh An Toàn - Keeping Students Safe - Vietnamese

Việc những tác nhân gây căng thẳng trong thời gian này khiến việc nuôi dạy con cái và các mối quan hệ trở nên khó khăn hơn là điều bình thường. Việc bị cô lập khỏi người thân có thể làm gia tăng căng thẳng và nhiều người cần được hỗ trợ thêm để giữ an toàn và khỏe mạnh bên bạn đời và con cái.

Sự căng thẳng và không chắc chắn do đại dịch gây ra cũng có thể dẫn đến các trường hợp bạo lực mới tại nhà hoặc làm cho các tình huống vốn đã biến động tại nhà trở nên nguy hiểm hơn. Có những người để quý vị có thể trò chuyện về trải nghiệm của mình. Nếu quý vị cần trợ giúp lập kế hoạch cho sự an toàn của quý vị và gia đình, có các nguồn lực có sẵn dành cho quý vị.

Bạo lực gia đình

 • Trung Tâm Gateway | Trang Web | 503-988-6400
  Vui lòng gọi cho Trung Tâm Gateway để được hỗ trợ trực tiếp với những người ủng hộ có kinh nghiệm, họ sẽ giúp quý vị phát triển một kế hoạch cá nhân. Những người ủng hộ cũng có thể giúp quý vị điều hướng quy trình lệnh cấm tiếp cận và kết nối quý vị với các dịch vụ khác. Do COVID-19, Trung Tâm Gateway chỉ phục vụ trực tiếp những người hẹn trước vào thời điểm này.

  Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng gọi 911.
   

 • Call to Safety | Website |  503-235-5333 hoặc số điện thoại miễn phí tại 1-888-235-5333
  Vui lòng kết nối với Call to Safety nếu quý vị không gặp trường hợp khẩn cấp, nhưng cần trò chuyện với một người nào đó ngay lập tức. Những người ủng hộ của Call to Safety cung cấp biện pháp can thiệp khủng hoảng, hỗ trợ tinh thần, cung cấp thông tin và giấy giới thiệu đến các dịch vụ khác qua điện thoại.

Ngược đãi trẻ em

 • Reach Out Oregon | Trang Web | 1-833-REACH-OR
  Nếu quý vị lo lắng rằng sự chán nản của quý vị đang trở nên khó kiểm soát, thì không có lý do gì để quý vị phải xấu hổ. Có những người để quý vị có thể trò chuyện về điều này. Gọi cho Reach Out Oregon và trò chuyện với một người thấu hiểu và có thể giúp quý vị tìm các nguồn lực phù hợp với nhu cầu riêng của gia đình quý vị.
   

 • Sở Dịch vụ Nhân sinh Oregon Báo Cáo Ngược Đãi và Bỏ Mặc Trẻ Em | Trang Web | 503-731-3100 hoặc 1-855-503-SAFE
  Báo cáo trường hợp nghi ngờ ngược đãi hoặc bỏ mặc trẻ em bằng cách gọi cho đường dây nóng Ngược Đãi Trẻ Em Oregon mở 7 ngày một tuần, 24 giờ mỗi ngày.

Không khẩn cấp

 • Cảnh sát Portland Không Khẩn Cấp | Trang Web | 503-823-3333
  Số điện thoại Không Khẩn Cấp thích hợp cho các tình huống KHÔNG phải là mối đe dọa ngay lập tức đến tính mạng hoặc tài sản. Người nhận cuộc gọi thường giới thiệu người gọi đến các cơ quan khác, bao gồm Kiểm Soát Động Vật, Tuần Tra Đỗ Xe, Ô Tô Bị Bỏ Rơi, Portland General Electric và hơn thế nữa.

Buôn người

 • New Day (Con Đường Mới cho Thanh Thiếu Niên) | Trang Web | 503-258-7081
  New Day cung cấp các dịch vụ cho cộng đồng và dịch vụ riêng biệt về văn hóa, bao gồm các dịch vụ ưu tiên sự an toàn, nhu cầu và quyền của thanh thiếu niên từ 12 đến 26 tuổi từng bị buôn bán hoặc bóc lột tình dục trong các hoạt động mại dâm.