Hỗ Trợ Học Sinh của Quý Vị trong đại dịch COVID-19 - Supporting Your Student Learner during COVID-19 - Vietnamese

Đại dịch COVID-19 đặt ra nhiều thách thức đối với phụ huynh và người chăm sóc cho trẻ em hoặc thanh thiếu niên trong độ tuổi đi học. Mặc dù học tập từ xa là bước đi đúng đắn giúp làm chậm sự lây lan của vi-rút và giữ cho cộng đồng của chúng ta khỏe mạnh và an toàn hơn, nhưng đồng thời việc này cũng khiến phụ huynh gặp khó khăn hơn khi trông cậy vào các dịch vụ mà nhà trường thường cung cấp cho học sinh: tiếp cận các bữa ăn dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, gia sư, kết nối với giáo viên quan tâm và các dịch vụ chuyên biệt khác hỗ trợ học sinh và gia đình của các em.

Nhưng điều đó không có nghĩa là quý vị hoặc con em học sinh của quý vị phải trải qua năm học một mình. Tìm thông tin bên dưới về các dịch vụ và nguồn lực của Quận Multnomah có thể giúp hỗ trợ quý vị và con em học sinh của quý vị trong thời điểm chưa từng có này.

>> Hỗ Trợ Học Sinh của Quý Vị trong đại dịch COVID-19 PDF