February 10, 2021

Thứ Hai, ngày 8 tháng Hai năm 2021: Thông Báo Bầu Cử: Ứng Viên Có Thể Bắt Đầu Nộp Hồ Sơ từ Hôm Nay cho Cuộc Bầu Cử Khu Địa Hạt Đặc Biệt ngày 18 tháng Năm năm 2021

Người liên hệ: Tim Scott hoặc Eric Sample, 503-988-VOTE (8683)

Ứng Viên Có Thể Bắt Đầu Nộp Hồ Sơ từ Hôm Nay, ngày 8 tháng Hai năm 2021 cho Cuộc Bầu Cử Khu Địa Hạt Đặc Biệt ngày 18 tháng Năm năm 2021.

Voters return ballots to an Official Ballot Drop Site outside the Multnomah County Duniway-Lovejoy Elections Building

Cuộc bầu cử tiếp theo ở Quận Multnomah là Cuộc Bầu Cử Khu Địa Hạt Đặc Biệt vào ngày 18 tháng Năm năm 2021. Cuộc bầu cử này bao gồm phần tranh cử cho các vị trí trong hội đồng trường học, cao đẳng cộng đồng, khu vực dịch vụ giáo dục, khu chữa cháy và khu cấp nước nông thôn ở địa phương của quý vị. Tùy thuộc vào nơi quý vị sinh sống, trên lá phiếu của quý vị có thể có một hoặc nhiều phần tranh cử trong số này.

Các lá phiếu sẽ được gửi bằng đường bưu điện đến tất cả các cử tri đã ghi danh của Quận Multnomah bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 28 tháng Tư. Điều quan trọng là quý vị cần phải đảm bảo quý vị đã ghi danh để bỏ phiếu và cập nhật thông tin ghi danh của quý vị để có thể nhận lá phiếu sớm nhất có thể.

Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy của Quận Multnomah (1040 SE Morrison St, Portland) sẽ mở cửa cho công chúng bắt đầu từ hôm nay, Thứ Hai, ngày 8 tháng Hai, 2021, để đánh dấu thời điểm bắt đầu thời gian cho ứng viên nộp hồ sơ tham gia cuộc bầu cử này. Giờ làm việc là từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu. Nếu quan tâm đến việc tranh cử, quý vị có thể tìm thêm thông tin trên mạng tại địa chỉ: mcelections.org hoặc khi liên hệ với chúng tôi qua điện thoại theo số 503-988-8683 hay email tại địa chỉ elections@multco.us.

Ban Bầu Cử tại Quận Multnomah đều tuân theo những khuyến cáo về an toàn do Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) đưa ra, bao gồm việc đeo khẩu trang che mặt và những chỉ dẫn về việc giữ khoảng cách. Nhiều dịch vụ cử tri cũng có thể được hoàn thành trực tuyến.

một cử tri, quý vị có thể chuẩn bị cho Cuộc Bầu Cử Khu Địa Hạt Đặc Biệt ngày 18 tháng Năm năm 2021 bằng cách lập kế hoạch bỏ phiếu.

Các cuộc bầu cử ở địa phương rất quan trọng. Hãy Lên Kế Hoạch BỎ PHIẾU trong tháng Năm này!

Trước hạn chót vào Ngày Bầu Cử ngày 18 tháng Năm, Ban Bầu Cử Quận Multnomah yêu cầu cử tri Lập Kế Hoạch BỎ PHIẾU! Danh sách kiểm tra chú trọng vào hành động sẽ hướng dẫn cử tri qua năm bước cần thiết để đảm bảo lá phiếu của cử tri sẽ được kiểm đếm.

 • Ghi danh BỎ PHIẾU.
 • Nhận lá phiếu của quý vị.
 • BẦU CỬ trên lá phiếu của quý vị.
 • Gửi lại lá phiếu của quý vị.
 • Các cuộc bầu cử ở địa phương rất quan trọng. Hãy đảm bảo lá phiếu của quý vị được kiểm đếm!

Đầu tiên - Ghi danh BỎ PHIẾU. Hạn Chót Ghi Danh Cử Tri là ngày 27 tháng Tư năm 2021.

Hạn chót ghi danh cử tri cho cuộc bầu cử này là Thứ Ba, ngày 27 tháng Tư. Ghi danh bỏ phiếu trực tuyến tại oregonvotes.gov/register. Xin vui lòng đảm bảo cập nhật việc ghi danh cử tri của quý vị bất cứ khi nào quý vị di chuyển, thay đổi tên hoặc muốn thay đổi liên kết đảng của mình. Giờ là lúc để kiểm tra xem thông tin ghi danh cử tri của quý vị đã bao gồm nơi ở và địa chỉ gửi thư hiện tại của quý vị hay chưa. Tiếp đó, đăng ký dịch vụ Track Your Ballot (Theo Dõi Lá Phiếu) sau khi quý vị kiểm tra thông tin ghi danh của mình!

Nhận lá phiếu của quý vị.

Quý vị sẽ nhận được lá phiếu của mình qua đường bưu điện bắt đầu từ ngày 28 tháng Tư. Nếu quý vị sắp vắng nhà trong thời gian của cuộc bầu cử này, quý vị có thể đăng ký để nhận một lá phiếu khiếm diện, bắt đầu từ ngày 5 tháng Tư năm 2021.

BẦU trên lá phiếu của quý vị.

Xin nhớ ký tên lên bao thư gửi lại lá phiếu. Chữ ký của quý vị là nhận dạng của quý
vị. Mỗi chữ ký trên từng lá phiếu sẽ được kiểm tra để đảm bảo chữ ký đó khớp với chữ ký trong tài liệu ghi danh của cử tri. Nếu quý vị quên ký hoặc chữ ký của quý vị không khớp, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một lá thư và sẽ liên lạc với quý vị qua dịch vụ
Track Your Ballot (Theo Dõi Lá Phiếu) để quý vị có thể có hành động và chúng tôi có thể kiểm lá phiếu của quý vị.

Gửi lại lá phiếu của quý vị.

Quý vị có hai cách để gửi lại lá phiếu. Bầu cử sớm và gửi lại lá phiếu qua đường bưu điện. Mà không cần dán tem! Gửi lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện đến cho chúng tôi muộn nhất vào Thứ Ba, ngày 11 tháng Năm năm 2021 để đảm bảo chúng tôi sẽ nhận được kịp thời. Dấu bưu điện không được tính ở Oregon.

Quý vị cũng có thể gửi lại lá phiếu cho Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức. Vui lòng gửi lại lá phiếu của quý vị đến bất kỳ Hòm Thư Bỏ Phiếu Chính Thức hoạt động 24 giờ nào tại tiểu bang hoặc đến bất kỳ các Địa Điểm Bỏ Phiếu Tại Thư Viện Hạt Multnomah hoạt động 24 giờ. Tất cả các Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức của Quận Multnomah được đăng tải trên multco.us/dropsites. Các lá phiếu phải được nhận trước 8 giờ tối vào Tối Ngày Bầu Cử, ngày 18 tháng Năm năm 2021.

Các cuộc bầu cử ở địa phương rất quan trọng. Hãy đảm bảo lá phiếu của quý vị được kiểm đếm!

Số cử tri đi bỏ phiếu trong Cuộc Tổng Tuyển Cử tháng Mười Một năm 2020 đã đạt mức kỷ lục. Mỗi cuộc bầu cử đều quan trọng, và Cuộc Bầu Cử Đặc Biệt ngày 18 tháng Năm năm 2021 là một cơ hội khác để nêu lên tiếng nói của bạn. Các cuộc bầu cử địa phương ảnh hưởng đến quy trình ra quyết định ở địa phương tại tất cả các khu địa hạt đặc biệt của chúng ta!

Đếm Ngược đến Ngày Bầu Cử 18 tháng Năm:

 • Bắt Đầu Thời Gian cho Ứng Viên Nộp Hồ Sơ - ngày 8 tháng Hai năm 2021
 • Kết Thúc Thời Gian cho Ứng Viên Nộp Hồ Sơ lúc 5 giờ chiều - ngày 18 tháng Ba năm 2021
 • Sổ Tay Cử Tri được gửi qua đường bưu điện đến tất cả các hộ gia đình - ngày 21 tháng Tư năm 2021
 • Hạn Chót Ghi Danh Cử Tri - ngày 27 tháng Tư năm 2021
 • Các lá phiếu bắt đầu được gửi bằng đường bưu điện đến các cử tri - ngày 28 tháng Tư năm 2021
 • Mở Cửa Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc Gresham - ngày 3 tháng Năm năm 2021
 • Tất cả các cử tri phải nhận được lá phiếu của mình. - ngày 6 tháng Năm năm 2021
 • Ngày cuối cùng để gửi lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện một cách an toàn - ngày 11 tháng Năm năm 2021
 • Ngày Bầu Cử - Các lá phiếu phải được nhận chậm nhất vào ngày 8 giờ tối - ngày 18 tháng Năm năm 2021
 • Kết quả cuộc bầu cử chung cuộc được chứng nhận cho các khu địa hạt đặc biệt - ngày 7 tháng Sáu năm 2021.

Văn phòng chính:

Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Địa điểm tại Gresham:

Mở cửa từ ngày 3 tháng Năm - ngày 18 tháng Năm năm 2021

Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc tại Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah

600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

Điện thoại: 503-988-VOTE (8683)

Email: elections@multco.us

Trang mạng: www.mcelections.org