July 27, 2020

Thứ Hai, ngày 27 tháng Bảy, 2020

Người liên hệ: Tim Scott hoặc Eric Sample, 503-988-3720

Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấ́p Tốc Gresham sẽ Mở Cửa từ ngày 27 tháng Bảy đến ngày 11 tháng Tám để phục vụ Cuộc Bầu Cử Quyết Định Chung Cuộc Đặc Biệt Ngày 11 Tháng Tám, 2020 dành cho cử tri Portland hiện đang sinh sống hoặc làm việc gần Gresham hơn 

Bắt đầu từ hôm nay, Thứ Hai, ngày 27 tháng Bảy, 2020, Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc trong Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah ở trung tâm Gresham sẽ mở cửa cho cử tri Portland hiện đang sinh sống hoặc làm việc gần Gresham hơn. Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah nằm ở phía Đông Nam Portland cũng mở cửa để phục vụ cuộc bầu cử quyết định chung cuộc đặc biệt. Cả hai địa điểm sẽ tuân thủ tất cả các khuyến cáo về an toàn được đưa ra bởi Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Center for Disease Control and Prevention, CDC), bao gồm cả việc đeo khẩu trang che mặt và những chỉ dẫn về giữ khoảng cách. Nhiều dịch vụ cử tri cũng có thể được hoàn thành trực tuyến. Nếu quý vị có thắc mắc, xin vui lòng gọi 503-988 VOTE (8683).

Tại Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc ở trung tâm Gresham, các cử tri có thể thay thế lá phiếu bị mất hoặc bị hỏng hoặc cập nhật thông tin ghi danh cử tri của mình. Cử tri khuyết tật có thể được hỗ trợ. Các cử tri nói ngôn ngữ khác không phải tiếng Anh có thể được hỗ trợ bằng ngôn ngữ mà họ muốn sử dụng. Nhân viên bầu cử cũng sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc hoặc cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào khác liên quan đến bầu cử.

Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy tại Quận Multnomah có địa chỉ là 1040 SE Morrison Street, Portland. Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc nằm trong Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah tại 600 NE 8th Street gần Trung Tâm Chuyển Tiếp Trung Tâm Gresham và khu đỗ xe miễn phí. Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc mở cửa từ ngày 27 tháng Bảy đến Ngày Bầu Cử, ngày 11 tháng Tám. Giờ hoạt động bình thường từ 8 giờ Sáng đến 5 giờ Chiều, thứ Hai đến thứ Sáu. Cả Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc ở Gresham và Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah đều hoạt động thêm giờ cho đến ngày bầu cử.

Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc trong Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah ở Gresham:

  • Thứ Bảy, ngày 8 tháng Tám, 2020 - 10 giờ Sáng đến 2 giờ Chiều

  • Thứ Hai, ngày 10 tháng Tám, 2020 - 8 giờ Sáng đến 7 giờ Tối 

  • Ngày Bầu Cử: Thứ Ba, ngày 11 tháng Tám, 2020, 7 giờ Sáng đến 8 giờ Tối

Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah ở hướng đông nam Portland:

  • Thứ Tư, ngày 5 tháng Tám, 2020 - 8 giờ Sáng đến 7 giờ Tối

  • Thứ Năm, ngày 6 tháng Tám, 2020 - 8 giờ Sáng đến 7 giờ Tối

  • Thứ Bảy, ngày 8 tháng Tám, 2020 - 10 giờ Sáng đến 2 giờ Chiều

  • Thứ Hai, ngày 10 tháng Tám, 2020 - 8 giờ Sáng đến 7 giờ Tối  

  • Ngày Bầu Cử: Thứ Ba, ngày 11 tháng Tám, 2020, 7 giờ Sáng đến 8 giờ Tối

Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấ́p Tốc Gresham sẽ Mở Cửa từ ngày 27 tháng Bảy đến ngày 11 tháng Tám để phục vụ Cuộc Bầu Cử Quyết Định Chung Cuộc Đặc Biệt Ngày 11 Tháng Tám, 2020 dành cho cử tri Portland hiện đang sinh sống hoặc làm việc gần Gresham hơn
Các phiếu bầu chỉ được chấp nhận tại Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc trong giờ mở cửa. Địa điểm thùng bỏ phiếu chính thức 24 giờ gần nhất là khu đỗ xe tại Thư Viện Gresham ở địa chỉ 385 NW Miller Avenue. Để tìm các địa điểm thùng bỏ phiếu chính thức khác của Quận Multnomah, hãy truy cập multco.us/dropsites. Hãy nhớ rằng quý vị có thể gửi lại lá phiếu được miễn bưu phí qua đường bưu điện chậm nhất là vào Thứ Năm, ngày 6 tháng Tám (sớm hơn nếu quý vị ở bên ngoài tiểu bang) hoặc gửi lại cho bất kỳ Địa Điểm Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức nào tại Oregon chậm nhất vào lúc 8 giờ Tối, ngày 11 tháng Tám, 2020. 

Ủy Ban Bầu Cử Quận Multnomah cung cấp dịch vụ phiên dịch miễn phí cho bất kỳ người nào cần được giúp đỡ bỏ phiếu bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Quý vị có thể xem thêm thông tin về hoạt động bỏ phiếu và bầu cử bằng chín ngôn ngữ trên trang mạng www.mcelections.org.

Lá phiếu đã bầu phải được nhận chậm nhất vào lúc 8 giờ Tối thứ Ba, ngày 11 tháng Tám, 2020. Để biết thêm thông tin về Cuộc Bầu Cử Quyết Định Chung Cuộc Đặc Biệt Ngày 11 Tháng Tám hoặc Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc, vui lòng truy cập www.mcelections.org.

Văn phòng chính:

Multnomah County Duniway-Lovejoy Elections Building

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Địa điểm tại Gresham:

Mở cửa từ ngày 27 tháng Bảy đến ngày 11 tháng Tám, 2020 

Voting Center Express tại Multnomah County East Building

600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

Điện thoại: 503-988-VOTE (8683)

Email: elections@multco.us

Trang mạng: www.mcelections.org