October 12, 2020

Thứ Hai, 12 tháng Mười, 2020 

Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc Mở Cửa tại Gresham cho Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 3 tháng Mười Một, 2020

Người liên hệ: Tim Scott hoặc Eric Sample, 503-988-VOTE (8683)

Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc Gresham mở cửa từ ngày 12 tháng Mười đến 3 tháng Mười Một cho Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 3 tháng Mười Một, 2020. 
Voter wearing face covering votes in a voting booth at the Voting Center Express in Gresham
Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc Gresham mở cửa từ ngày 12 tháng Mười đến 3 tháng Mười Một cho Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 3 tháng Mười Một, 2020.

Bắt đầu từ hôm nay, ngày 12 tháng Mười, 2020 Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc bên trong Tòa Nhà Multnomah County East Building tại 800 NE 8th Street, Gresham mở cửa cho Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 3 tháng Mười Một, 2020. Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah ở Southeast Portland vẫn mở cửa cho công chúng. Cả hai địa điểm đều tuân thủ tất cả các khuyến cáo về an toàn được đưa ra bởi Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), bao gồm cả việc yêu cầu khách đến phải đeo khẩu trang che mặt và làm theo những chỉ dẫn về giữ khoảng cách. Nhiều dịch vụ cử tri cũng có thể được hoàn thành trực tuyến. Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng gọi 503-988-VOTE (8683).

Tại Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc ở trung tâm Gresham, quý vị có thể ghi danh bầu cử hoặc cập nhật thông tin ghi danh cử tri của mình. Quý vị cũng có thể nhận được lá phiếu mới hoặc thay thế lá phiếu bị hư hỏng hoặc thất lạc. Cử tri khuyết tật có thể được hỗ trợ. Các cử tri nói ngôn ngữ khác không phải tiếng Anh có thể được hỗ trợ bằng ngôn ngữ mà họ muốn sử dụng. Nhân viên bầu cử cũng sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc hoặc cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào khác liên quan đến bầu cử.

Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc ở Gresham mở cửa từ thứ Hai đến hết thứ Sáu, từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều. Chúng tôi cũng kéo dài giờ bầu cử tại cả hai địa điểm Gresham và SE Portland bao gồm việc mở cửa cho đến hạn chót Ghi Danh Cử Tri Oregon vào lúc 7:00 giờ tối mai.

Các phiếu bầu chỉ được chấp nhận tại Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc trong giờ mở cửa. Địa điểm thùng bỏ phiếu chính thức 24 giờ gần nhất là khu đỗ xe tại Thư Viện Gresham ở địa chỉ 385 NW Miller Avenue.

Ban Bầu Cử Quận Multnomah cung cấp dịch vụ phiên dịch miễn phí cho bất kỳ người nào cần được giúp đỡ bỏ phiếu bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Quý vị có thể xem thêm thông tin về hoạt động bỏ phiếu và bầu cử bằng chín ngôn ngữ trên trang mạng www.mcelections.org.

Lưu Ý Quan Trọng: Hạn Chót Ghi Danh Cử Tri Oregon là ngày mai, 13 tháng Mười.

Ngày mai, 13 tháng Mười, 2020 là hạn chót ghi danh cử tri cho các cử tri mới của Oregon. Cả hai địa điểm là Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc Gresham và Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah tại SE Portland đều sẽ mở cửa từ 8:00 giờ sáng đến 7:00 giờ tối để hỗ trợ ghi danh cử tri trực tiếp. Quý vị cũng có thể gọi chúng tôi theo số 503-988 VOTE (8683) để được hỗ trợ.

Nếu có giấy phép lái xe hoặc căn cước Oregon hợp lệ, quý vị có thể ghi danh bầu cử trực tuyến tại www.oregonvotes.gov/register. Hạn chót ghi danh trực tuyến là 11 giờ 59 khuya ngày mai, 13 tháng Mười. Nếu quý vị không có giấy phép lái xe, bằng lái xe hoặc căn cước Oregon hợp lệ hoặc nếu đã hết hạn, quý vị cần điền vào Thẻ Ghi Danh Cử Tri bản cứng sẵn có tại Cơ Quan Bưu Chính Hoa Kỳ, các địa điểm Thư Viện Quận Multnomah và hai địa điểm phục vụ cử tri của chúng tôi tại SE Portland và Gresham. Thẻ Ghi Danh Cử Tri Oregon bản cứng phải được gửi trả lại cho một trong hai địa điểm phục vụ cử tri của Ban Bầu Cử Quận Multnomah muộn nhất vào 7:00 tối ngày 13 tháng Mười hoặc gửi lại qua đường bưu điện có dấu bưu điện USPS ngày 13 tháng Mười, 2020.

Lập Kế Hoạch BỎ PHIẾU! vào Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 3 tháng Mười Một

Ban Bầu Cử Quận Multnomah khuyến khích quý vị Lập Kế Hoạch BỎ PHIẾU! Danh sách kiểm tra tập trung vào hành động sẽ hướng dẫn các bước cần thiết để đảm bảo lá phiếu của quý vị sẽ được kiểm đếm:

 1. Ghi danh BỎ PHIẾU.
 2. Nhận lá phiếu của quý vị.
 3. BẦU trên lá phiếu của quý vị.
 4. Gửi lại lá phiếu của quý vị.
 5. Đóng góp TIẾNG NÓI và tạo nên sự khác biệt!

Lá phiếu sẽ được gửi qua đường bưu điện kể từ thứ Tư, ngày 14 tháng Mười

Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 3 tháng Mười Một của Oregon bao gồm bỏ phiếu bầu Tổng Thống Hoa Kỳ, Thượng Viện Hoa Kỳ, Hạ Viện Hoa Kỳ, Tổng Thư Ký Tiểu Bang Oregon, Thủ Quỹ Tiểu Bang, Tổng Chưởng Lý, các ghế lập pháp, v.v. Cử tri cũng sẽ quyết định các dự luật lá phiếu trên toàn tiểu bang và địa phương. Các lá phiếu sẽ được gửi bằng đường bưu điện đến hơn 560,000 cử tri đã ghi danh của Quận Multnomah bắt đầu từ thứ Tư, ngày 14 tháng Mười. Quý vị có thể đăng ký dịch vụ Track Your Ballot để biết khi nào lá phiếu của quý vị sẽ đến hộp thư của quý vị. Tìm hiểu thêm về dịch vụ này tại multco.us/trackyourballot.

Quý vị có thể gửi lại lá phiếu ngay ngày hôm sau qua đường bưu điện hoặc đến một Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức. Tất cả các Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức của Quận Multnomah được đăng tải trên multco.us/elections/official-ballot-drop-sites-vietnamese-0. Nếu quý vị chưa nhận được lá phiếu của mình trước ngày 22 tháng Mười, hãy hành động bằng cách gọi đến Ban Bầu Cử Quận Multnomah theo số 503-988-VOTE (8683).

Lá phiếu đã bầu phải được nhận chậm nhất vào lúc 8 giờ tối thứ Ba, ngày 3 tháng Mười Một, 2020. Để biết thêm thông tin về Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 3 tháng Mười Một hoặc về Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc, vui lòng truy cập www.mcelections.org.

Đếm ngược đến Ngày Bầu Cử vào ngày 3 tháng Mười Một

 • Mở Cửa Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc Gresham - ngày 12 tháng Mười năm 2020
 • Hạn Chót Ghi Danh Cử Tri - ngày 13 tháng Mười năm 2020
 • Các lá phiếu bắt đầu được gửi bằng đường bưu điện đến các cử tri - ngày 14 tháng Mười năm 2020
 • Tất cả các cử tri phải nhận được lá phiếu của mình. - ngày 22 tháng Mười, 2020
 • Ngày cuối cùng để gửi lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện một cách an toàn - ngày 27 tháng Mười, 2020
 • Ngày Bầu Cử - Hạn Chót để Bỏ Phiếu trước 8 Giờ Tối - ngày 3 tháng Mười Một, 2020
 • Kết quả cuộc bầu cử chính thức chung cuộc được chứng nhận - ngày 23 tháng Mười Một, 2020

Văn phòng chính:

Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Địa điểm tại Gresham:

Mở cửa từ ngày 12 tháng Mười - ngày 3 tháng Mười Một, 2020

Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc tại Tòa Nhà Multnomah County East Building

600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

Điện thoại: 503-988-VOTE (8683)

Email: elections@multco.us

Trang mạng: www.mcelections.org