September 9, 2020

Arbacada, Sebteember 9, 2020

U Dalaab Daga Maalinta Duwaan Gelinta Codeeyayaasha Qaran iyada oo La Samaysanayo Qorshe CODAYN!: In loo diyaar garoobo Noofemver 3, 2020 Doorashada Guud

Kala Xidhiidh: Tim Scott ama Eric Sample, 503-988-VOTE (8683)

Si aad ugu diyaar garawdo Doorashada Guud ee Noofember 3. 
Qorshayso Inaad CODAYSO!

Maalinta Doorashada waxaa ka dhiman wax ka yar laba bilood Noofember 3, 2020. Doorashada Guud ee Noofember 3 ee Oregon waxaa kamid ah tartamaha Madaxweynaha Maraykanka, Xildhibaanada Maraykanka, Aqalka Wakiilada Maraykanka, Xog Hayaha Gobolka Oregon, Xisaabiyaha Gobolka, Xeer Ilaaliyaha Guud, kuraasta gobolka iyo kuwo kale oo badan. Codeeyayaashu waxay sidoo kale go'aansan doonaan talaabooyinka codaynta gobolka iyo deegaanka.

Waraaqaha codaynta waxaa boosta loogu diri doonaa dhamaan codeeyayasha Degmada Multnomah ka duwaan gashan laga bilaabo Arbacada, Oktoobar 14. Waxaa muhiim ah in la xaqiijiyo inaad isku duwaan geliso codaynta oo waxa aad cusboonaysiisaa is duwaan gelintaada si markaa aad sida ugu dhakhsaha badan aad ugu heli karto warqadaada codaynta.

Codeeye ahaan, waxa aad isku diyaarin kartaa Noofermber 3 Doorashada Guud adiga oo qorshayn doona inaad codayso oo bulshada balaadhana waxa aad ka caawin kartaa adiga oo u dabaal dagayal Maalinta Isduwaan Gelinta Codaynta Qaran ee Doorashada Degmada Multnomah ee Sebteember 22.

Qorshayso Inaad CODAYSO!

Kahor inta aan la gaadhay wakhtiga ay ku eeg tahay Maalinta Doorashada ee Noofemver 3, Doorashada Degmada Multnomah waxa ay ka dalbanaysaa codeeyayaasha Inay Qorshaystaan CODAYNTA! Ficil diirada lagu saarayo codeeyayaasha iska yimaada liiskooda shaxda ah ee shanta talaabo si loo xaqiijiyo in codkooda la tiriyo:

 1. Isku duwaan Geli Si AAD U CODAYSO.
 2. Warqadaada codaynta hel.
 3. KURID warqadaada codaynta.
 4. Soo celi warqadaada codaynta.
 5. COD yeelo oo horseed isbadel.

Marka kowaad - Isku Duwaan geli CODAYNTA. Waxa Ay Ku Eeg Tahay Isduwaan Gelinta Codaynta Oktoobar 13, 2020.

Isduwaan gelinta codaynta ee doorashadan waxay ku eeg tahay Talaatada, Oktoobar 13. Isku duwaan geli inaad codaynso online ahaan oregonvotes.gov/register. Waxa aad xaqiijisaa inaad cusboonaysiiso is duwaan gelintaada wakhti kasta oo aad guurto, badasho magaca, ama aad doonayso inaad badasho xisbiga aad taageereyso. Waxa la gaadhay iminka wakhtigii la eegi inaad iskugu duwaan gelisay codaynta meesha aad iminka degan tahay iyo cinwaanka boosta. Markaa, isku duwaan geli Track Your Ballot (La Socodka Warqadaada Codaynta) marka aad eegto isduwaan gelintaada.

Warqadaada codaynta hel.

Waxa laguugu soo diri doonaa boosta warqadaada codaynta laga bilaabo Oktoobar 14. Hadii aanad helin warqadaada codaynta Oktoober 22, qaad talaabo adiga oo kala hadlaya Doorashada Degmada Multnomah 503-988-VOTE (8683) si aad u badalato warqadaada codaynta. Hadii aad ka maqnaanayso deegaanka doorashadan waxa aad isku duwaan gelin kartaa inaad hesho warqada codaynta maqnaanshaha, oo la heli doono laga bilaabo Sebteember 21.

KURID warqadaada codaynta.

Xasuuso inaad saxeexdo bushqada warqada codaynta lagu soo celinayo. Saxeexaagu ayaa ah aqoonsigaaga. Saxeex kasta oo warqad kasta waa la eegi doonaa si loo xaqiijiyo inuu lamid yahay saxeexa ku yaala duwaanka’codeeyaha. Hadii aad ilawdo inaad saxeexdo ama saxeexaagu ay is yeelan waayaan waxa aanu kuu soo diri doonaa warqad oo waxa aanu kugula soo xidhiidhi doonaa Track Your Ballot (La Socodka Warqadaada Codaynta) si aad talaabo u qaadi karto oo codkaaga loo tiriyo.

Miyaad qabta wax su'aalo ah ama baahi in lagaa caawiyo ah codaynta? Waxa aanu haynaa kaalmo codaynta ah oo kaa caawinaysa hadii aad qabto laxaad la'aan ama aad u baahan tahay luuqad kale oo aan Ingiriisi ahayn. Nala soo hadal.

Soo celi warqadaada codaynta.

Waxaad haysataa laba dookh oo kale ah soo celinta warqadaada codaynta. Hore u codee oo soo celi warqadaada codaynta. Shaambad looma baahna! Waa inaad ku xisaabtantaa in warqadaada codaynta ee aad boosta kusoo dirtay ay nasoo gaadho Talaatada, Oktoober 27 si loo xaqiijiyo in xafiiskeeno wakhti u helo. Lama tirinayo tigidhka boosta Oregon.

Waxa aad sidoo kale keeni kartaa oo aad ku ridi kartaa Sanduuqyada Goobaha Codaynta Rasmiga ah. Waxaad keentaa warqadaada codaynta Sanduuqyada Goobaha Codaynta Rasmiga ah ee 24 saacadood ama Sanduuqa Laybareeriga Degmada Multnomah ee 24 saacadood ah. Dhamaan Sanduuqyada Goobaha Codaynta Degmada Multnomah ee Rasmiga ah waxa ay ku jiraan multco.us/elections/official-ballot-drop-sites-somali-0. Waraaqaha codaynta waa inay nasoo gaadhaan ugu danbayn 8:00 Subaxnimo, Habeenka Doorashada, Noofember 3, 2020.

COD yeelo oo horseed isbadel!
A voter returns his ballot to an outside Official Ballot Drop Box at the Multnomah County Duniway-Lovejoy Elections Building
U Dabaal Deg Maalinta Isduwaan Gelinta Codeeyayaasha Qoran ee Talaatada, Sebteember 22.

U Dabaal Deg Maalinta Isduwaan Gelinta Codeeyayaasha Qoran ee Talaatada, Sebteember 22.

Iminka waxa aad u diyaar tahay inaad codayso, inaad ka caawiso bulshadaada inay u dabaal dagaan codaynta Maalinta Isduwaan Gelinta Codaynta Qaran ee Talaatada, Sebteember 22. Waxaa markii kowaad loo dabaal degay 2012, Maalinta Doorashada Codeeyayaasha Qaran waxa ay noqotay munaasabad aanu xisbi lahayn oo kumanaan hay'adood iyo dadka wakhtigooda ku deeqay ay isku soo qaban qaabiyaan si loo xaqiijiyo in asxaanteen, qoyskeena iyo jaarkeena Qorshaysataan inay CODEEYAAN! Talaabada kowaad ee qorshuhu waa is duwaan gelinta codaynta!

Ka Qayb Gal!

 • Waxa aad xaqiijisa in qoyskaaga, asxaabtaa iyo jaarkaagu Qorshaystaan inay CODEEYAAN! oo ay isku diwaan geliyaan codaynta cinwaankooda wakhtigan.
 • Gel Qorshayso Inaad CODAYSO! Bushqada Isduwaan Gelinta Codeeyaha ee Maqal iyo Muuqaalka ah oo ay ku jiraan shuruucda qaban qaabada isduwaan gelinta codeeyaha ee kaydka, kaadhka daabacan ee isduwaan gelinta codeeyaha, calaamado, iyo waraaqo.
 • Waxa aad ku xidhantaa hay'adaha deegaanka, dawlada, ama bulshada si aad uga qayb gasho munaasabada Maalinta Isduwaan Gelinta Codeeyayaasha Qaran. Munaasabadaha waxaa lasoo gelin doonaa baraha bulshada marka aynu u dhawaano taariikhda (Facebook, Instagram, iyo Twitter)

Isku Duwaan Geli La Socodka Warqadaada Codaynta.

Ma doonaysaa inaad ogaato wakhtiga warqada codaynta boosta lagu soo diro? Isku duwaan geli Track Your Ballot (La Socodka Warqada Codaynta) oo waxa aad heshaa warqad "Waan Codeeyay" ah oo muuqaal ah. Fariin qoraal ah, iimeel ama cod wargelin ah ayaa kuu sheegi doona marka xafiiska degmada doorashada uu boosta kuugu soo diro warqada codaynta, oo marka aad soo celiso inay nasoo gaadhay. Wargelinta ayaa sidoo kale muujinaysa hadii warqada codaynta la aqbalay ama hadii ay u baahan tahay in talaabo dheeraad ah laga qaado. Gudaha fariinta "Accepted Ballot" Aqbalaada Warqada Codaynta, codeeyayaashu waxay ka heli doonaan warqada dhajista ah ee "Waan Codeeyay" ee Oregon ee gaar ah oo ay soo dhigi karaan baraha bulshada. Codeeyayaasha Degmada Multnomah waxaa la iska duwaan gelin karaa multnomah.ballottrax.net.

Maalmaha Ka Hadhay Maalin Doorashada Noofember 3

 • Maalinta Isduwaan Gelinta Codeeyayaasha Qoran, Sebteember 22 2020
 • Waraaqaha Macluumaadka codeeyayaasha waxaa boosta loogu diri doonaa dhamaan guryaha dadka deegaanka - Oktoober 7, 2020
 • Xarunta Codaynta Gresham Waxay Furan Tahay - Oktoober 12, 2020
 • Waxa Ay Ku Eeg Tahay Isduwaan Gelinta Codaynta - Oktoobar 13, 2020.
 • Waraaqaha codaynta waxaa la bilaabi doonaa in boosta lagu soo diro - Oktoobar 14, 2020
 • Dhamaan codeeyayaashu waa inay helaan waraaqahooda codaynta. - Oktoober 22, 2020
 • Maalinta ugu danbaysa ee si amaan ah loosoo celin karo warqadaada codaynta oo boosta lagu soo dirayo - Oktoobar 27, 2020
 • Maalinta Doorashada - Waraaqaha codaynta waxa ugu danbaysa 8:00 habeenimo - Noofember 3, 2020
 • Natiijada doorashada ee saxda ah waxaa la ansixiyee - Noofember 23, 2020.

Xafiiska Guud:

Multnomah County Duniway-Lovejoy Elections Building

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Goobta Gresham:

Furan Oktoober 12 - Noofember 3, 2020

Goobta Codaynta ee Dhismaha Bari ee Degmada Multnomah

600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

Taleefanka: 503-988-VOTE (8683)

Iimeel: elections@multco.us

Websayt: www.mcelections.org