September 9, 2020

Thứ Tư, ngày 9 tháng Chín năm 2020

Kỷ Niệm Ngày Ghi Danh Cử Tri Toàn Quốc bằng cách Lập Kế Hoạch BỎ PHIẾU!: Chuẩn bị cho Cuộc Tổng Tuyển Cử vào ngày 3 tháng Mười Một năm 2020

Người liên hệ: Tim Scott hoặc Eric Sample, 503-988-VOTE (8683)

Chuẩn bị sẵn sàng cho Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 3 tháng Mười Một.
Lập Kế Hoạch BỎ PHIẾU!

Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến Ngày Bầu Cử vào ngày 3 tháng Mười Một năm 2020. Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 3 tháng Mười Một của Oregon bao gồm bỏ phiếu bầu Tổng Thống Hoa Kỳ, Thượng Viện Hoa Kỳ, Hạ Viện Hoa Kỳ, Tổng Thư Ký Tiểu Bang Oregon, Thủ Quỹ Tiểu Bang, Tổng Chưởng Lý, các ghế lập pháp, v.v. Cử tri cũng sẽ quyết định các dự luật lá phiếu trên toàn tiểu bang và địa phương.

Các lá phiếu sẽ được gửi bằng đường bưu điện đến tất cả các cử tri đã ghi danh của Quận Multnomah bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 14 tháng Mười. Điều quan trọng là cần đảm bảo quý vị đã ghi danh để bỏ phiếu và cập nhật thông tin ghi danh của quý vị để có thể nhận lá phiếu sớm nhất có thể.

Là một cử tri, quý vị có thể chuẩn bị cho Cuộc Tổng Tuyển Cử vào ngày 3 tháng Mười Một bằng cách lập kế hoạch bỏ phiếu và cộng đồng lớn hơn có thể trợ giúp bằng cách kỷ niệm Ngày Ghi Danh Cử Tri Toàn Quốc với Ban Bầu Cử Quận Multnomah vào ngày 22 tháng Chín.

Lập Kế Hoạch BỎ PHIẾU!

Trước hạn chót vào Ngày Bầu Cử ngày 3 tháng Mười Một, Ban Bầu Cử Quận Multnomah yêu cầu cử tri Lập Kế Hoạch BỎ PHIẾU! Danh sách kiểm tra chú trọng vào hành động sẽ hướng dẫn cử tri qua năm bước cần thiết để đảm bảo lá phiếu của cử tri sẽ được kiểm đếm.

 1. Ghi danh BỎ PHIẾU.
 2. Nhận lá phiếu của quý vị.
 3. BẦU CỬ trên lá phiếu của quý vị.
 4. Gửi lại lá phiếu của quý vị.
 5. Đóng góp TIẾNG NÓI và tạo nên sự khác biệt.

Đầu tiên - Ghi danh BỎ PHIẾU. Hạn Chót Ghi Danh Cử Tri là ngày 13 tháng Mười năm 2020.

Hạn chót ghi danh cử tri cho cuộc bầu cử này là thứ Ba, ngày 13 tháng Mười. Ghi danh bỏ phiếu trực tuyến tại oregonvotes.gov/register. Xin vui lòng đảm bảo cập nhật việc ghi danh cử tri của quý vị bất cứ khi nào quý vị di chuyển, thay đổi tên hoặc muốn thay đổi liên kết đảng của mình. Giờ là lúc để kiểm tra xem việc ghi danh cử tri của quý vị đã bao gồm nơi ở và địa chỉ gửi thư hiện tại của quý vị hay chưa. Tiếp đó, đăng ký dịch vụ Track Your Ballot (Theo Dõi Lá Phiếu) sau khi quý vị kiểm tra thông tin ghi danh của mình!

Nhận lá phiếu của quý vị.

Quý vị sẽ nhận được lá phiếu của mình qua đường bưu điện bắt đầu từ ngày 14 tháng Mười. Nếu quý vị chưa nhận được lá phiếu của mình trước ngày 22 tháng Mười, hãy hành động bằng cách gọi đến Ban Bầu Cử Quận Multnomah theo số 503-988-VOTE (8683) để nhận lá phiếu thay thế. Nếu quý vị sắp vắng nhà trong thời gian của cuộc bầu cử này, quý vị có thể đăng ký để nhận một lá phiếu khiếm diện, bắt đầu từ ngày 21 tháng Chín.

BẦU CỬ trên lá phiếu của quý vị.

Xin nhớ ký tên lên bao thư gửi lại lá phiếu. Chữ ký của quý vị là nhận dạng của quý vị. Mỗi chữ ký trên từng lá phiếu sẽ được kiểm tra để đảm bảo chữ ký đó khớp với chữ ký trong tài liệu ghi danh của cử tri. Nếu quý vị quên ký hoặc chữ ký của quý vị không khớp, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một lá thư và sẽ liên lạc với quý vị qua dịch vụ Track Your Ballot (Theo Dõi Lá Phiếu) để quý vị có thể có hành động và chúng tôi có thể kiểm lá phiếu của quý vị.

Quý vị có thắc mắc hay cần trợ giúp để bỏ phiếu? Chúng tôi có dịch vụ hỗ trợ cử tri để trợ giúp nếu quý vị bị khuyết tật hoặc cần trợ giúp bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh. Hãy gọi cho chúng tôi.

Gửi lại lá phiếu của quý vị.

Quý vị có hai cách để gửi lại lá phiếu. Bầu cử sớm và gửi lại lá phiếu qua đường bưu điện. Mà không cần dán tem! Gửi lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện đến cho chúng tôi muộn nhất vào Thứ Ba, ngày 27 tháng Mười để đảm bảo chúng tôi sẽ nhận được kịp thời. Dấu bưu điện không được tính ở Oregon.

Quý vị cũng có thể gửi lại lá phiếu cho Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức. Vui lòng gửi lại lá phiếu của quý vị đến bất kỳ Hòm Thư Bỏ Phiếu Chính Thức hoạt động 24 giờ nào tại tiểu bang hoặc đến bất kỳ Địa Điểm Bỏ Phiếu Tại Thư Viện Hạt Multnomah hoạt động 24 giờ. Tất cả các Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức của Quận Multnomah được đăng tải trên multco.us/elections/official-ballot-drop-sites-vietnamese-0. Các lá phiếu phải được nhận trước 8 giờ tối vào Tối Ngày Bầu Cử, ngày 3 tháng Mười Một năm 2020.

Đóng góp TIẾNG NÓI và tạo nên sự khác biệt!
National Voter Registration Day Round Logo. Vietnamese Language.
Kỷ niệm Ngày Ghi Danh Cử Tri Toàn Quốc vào Thứ Ba, ngày 22 tháng Chín.

Kỷ niệm Ngày Ghi Danh Cử Tri Toàn Quốc vào Thứ Ba, ngày 22 tháng Chín.

Giờ đây quý vị đã sẵn sàng để bỏ phiếu, hãy giúp đỡ cộng đồng chuẩn bị sẵn sàng bằng cách kỷ niệm Ngày Ghi Danh Cử Tri Toàn Quốc vào Thứ Ba, ngày 22 tháng Chín. Được kỷ niệm lần đầu vào năm 2012, Ngày Ghi Danh Cử Tri Toàn Quốc đã trở thành một ngày lễ quốc gia phi đảng phái, khi hàng ngàn tổ chức và tình nguyện viên tổ chức nhằm đảm bảo rằng gia đình, bạn bè và hàng xóm của chúng ta Lập Kế Hoạch BỎ PHIẾU! Bước đầu tiên trong kế hoạch là ghi danh bỏ phiếu!

Hãy Tham Gia!

 • Đảm bảo rằng gia đình, bạn bè và hàng xóm của quý vị Lập Kế Hoạch BỎ PHIẾU! và đã ghi danh bỏ phiếu tại địa chỉ hiện tại của họ.
 • Truy cập Lập Kế Hoạch BỎ PHIẾU! Bộ Công Cụ Ghi Danh Cử Tri Trực Tuyến với các quy tắc để tổ chức một cuộc vận động ghi danh cử tri, thẻ ghi danh cử tri có thể in, bảng hiệu và tài liệu quảng cáo.
 • Liên hệ với tổ chức địa phương, tổ chức chính phủ hoặc tổ chức cộng đồng để trở thành một phần của sự kiện Ngày Ghi Danh Cử Tri Quốc Gia. Các sự kiện sẽ được thêm vào các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi khi chúng ta gần đến ngày đó (Facebook, InstagramTwitter)

Đăng ký dịch vụ Track Your Ballot (Theo Dõi Lá Phiếu).

Quý vị có muốn biết lá phiếu của mình được gửi đi khi nào không? Đăng ký dịch vụ Track Your Ballot (Theo Dõi Lá Phiếu) và nhận nhãn dán trực tuyến "Tôi Đã Bỏ Phiếu". Cảnh báo bằng văn bản, email hoặc giọng nói sẽ cho quý vị biết khi văn phòng bầu cử quận đã gửi lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện và khi chúng tôi nhận được lá phiếu quý vị gửi lại. Thông báo cũng cho biết liệu lá phiếu có được chấp nhận để kiểm đếm hay liệu cử tri có được yêu cầu phải hành động thêm hay không. Bên trong tin nhắn "Lá Phiếu Được Chấp Nhận", các cử tri sẽ có quyền truy cập vào nhãn dán "Tôi Đã Bỏ Phiếu" đặc biệt của Oregon hiện đã sẵn sàng để có thể chia sẻ trên mạng xã hội. Cử tri tại Quận Multnomah có thể ghi danh bằng cách truy cập multnomah.ballottrax.net.

Đếm ngược đến Ngày Bầu Cử vào ngày 3 tháng Mười Một.

 • Ngày Ghi Danh Cử Tri Toàn Quốc - ngày 22 tháng Chín năm 2020.
 • Sổ Tay Cử Tri được gửi qua đường bưu điện đến tất cả các hộ gia đình - ngày 7 tháng Mười năm 2020
 • Mở Cửa Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc Gresham - ngày 12 tháng Mười năm 2020
 • Hạn Chót Ghi Danh Cử Tri - ngày 13 tháng Mười năm 2020
 • Các lá phiếu bắt đầu được gửi bằng đường bưu điện đến các cử tri - ngày 14 tháng Mười năm 2020
 • Tất cả các cử tri phải nhận được lá phiếu của mình. - ngày 22 tháng Mười năm 2020
 • Ngày cuối cùng để gửi lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện một cách an toàn - ngày 27 tháng Mười năm 2020
 • Ngày Bầu Cử - Hạn Chót để Bỏ Phiếu trước 8 Giờ Tối - ngày 3 tháng Mười Một năm 2020
 • Kết quả cuộc bầu cử chính thức chung cuộc được chứng nhận - ngày 23 tháng Mười Một năm 2020

Văn phòng chính:

Multnomah County Duniway-Lovejoy Elections Building

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Địa điểm tại Gresham:

Mở cửa từ ngày 12 tháng Mười - ngày 3 tháng Mười Một năm 2020

Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc tại Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah

600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

Điện thoại: 503-988-VOTE (8683)

Email: elections@multco.us

Trang mạng: www.mcelections.org