October 16, 2020

Jimcaha, Oktoober 16, 2020 

Saacada Dheeraadka ah ee Doorashada Degmada Multnomah

Kala Xidhiidh: Tim Scott ama Eric Sample, 503-988-VOTE (8683)

Doorashada Degmada Multnomah waxay balaadhinaysaa saacadaha ay furan yihiin goobaha adeega codaynta SE Portland iyo Gresham ee Noofember 3, 2020 Doorashada Guud ee ah. Saacadaha caadiga ah ee adeega codeeyaha oo ah 8:00 subaxnimo - 5:00 galabnimo Isniinta ilaa Jimcaha. Saacadaha shaqada ee la kordhiyay ee goobaha SE Portland iyo Gresham waxaa kamid noqon doona Sabtida:

Saacada Dheeraadka ah ee Doorashada Degmada Multnomah

 • Sabti, Oktoober 17: 10:00 subaxnimo - 2:00 Duhurnimo
 • Sabti, Oktoober 24: 10:00 subaxnimo - 2:00 Duhurnimo
 • Arbacada, Oktoober 28: 8:00 subaxnimo - 7:00 habeenimo
 • Khamiis, Oktoober 29: 8:00 subaxnimo - 7:00 habeenimo
 • Jimce, Oktoober 30: 8:00 Subaxnimo - 7:00 Habeenimo
 • Sabti, Oktoober 31: 10:00 subaxnimo - 2:00 habeenimo
 • Isniin, Noofember 2: 8:00 subaxnimo - 7:00 habeenimo
 • Talaata, MAALINTA DOORASHADA, Noofember 3: 7:00 Subaxnimo - 8:00 habeenimo

Dhismaha Doorashada Duniway-Lovejoy ee Degmada Multnomah ee ku yaala 1040 SE Morrison Street ee SE Portland. Xarunta Cod Bixinta gudaha Degmada Multnomah ee Dhismaha Bari oo ku yaala 600 NE 8th Street ee Gresham. Waxaa yar meesha gaadiidka la dhiganayo jidka oo waxa ay u dhaw dahay Trimet baska jidka uu dharo 15 iyo 70.
Xarunta Codayntu waxay u dhaw dahay gooba adeega codeeyaha ee ku yaala wax ka badan 140,000 Codeeya Degmada Multnomah oo degan dhanka bari ee I-205. Waxaa jira meelo bilaash ah oo la dhigto gaadiidka oo u dhaw TriMet Gresham Central Town Center MAX Station.

Doorashada Degmada Multnomah waxay raacaysaa dhamaan talooyinka amaanka ee ay bixisay Xarunta Kahortaga iyo Xakamaynta Xanuunku (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) oo ay ku jiraan xidhashada waji gashadka iyo tilmaamaha kala fogaanshaha. Waji gashadka ayaa waajib ah marka la booqanayo labadeena goobood ee adeega codbixinta. Cod bixiyayaal badani waxay sidoo kale ku buuxin karaan online ahaan www.mcelections.org. Wixii su'aalo ah, fadlan la hadal 503-988-VOTE (8683).

Doorashada Degmada Multnomah waxay siisaa turjubaad, bilaash ah ee cid kasta oo u baahan codaynta oo ku qoran luuqad aan Ingiriisi ahayn. Macluumaadka codaynta iyo doorashooyinka gaarka ah waxaa laga heli karaa iyaga oo ku qoran sagaal luuqadood online ahaan mcelections.org.

Maalmaha Ka Hadhay Maalin Doorashada Noofember 3

 • Dhamaan codeeyayaashu waa inay helaan waraaqahooda codaynta. - Oktoober 22, 2020
 • Maalinta ugu danbaysa ee si amaan ah loosoo celin karo warqadaada codaynta oo boosta lagu soo dirayo - Oktoober 27, 2020
 • Maalinta Doorashada - Waraaqaha codaynta waxa ugu danbaysa 8:00 habeenimo - Noofember 3, 2020
 • Natiijada doorashada ee saxda ah waxaa la ansixiyee - Noofember 23, 2020.

Xafiiska Guud:

Dhismaha Doorashada Duniway-Lovejoy Degmada Multnomah

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Goobta Gresham:

Furan Oktoober 12 - Noofember 3, 2020

Goobta Codaynta ee Dhismaha Bari ee Degmada Multnomah

600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

Taleefanka: 503-988-VOTE (8683)

Iimeel: elections@multco.us

Websayt: www.mcelections.org