October 16, 2020

Thứ Sáu, ngày 16 tháng Mười, 2020 

Ban Bầu Cử Quận Multnomah Kéo Dài Thời Gian Mở Cửa

Người liên hệ: Tim Scott hoặc Eric Sample, 503-988-VOTE (8683)

Ban Bầu Cử Quận Multnomah sẽ kéo dài giờ mở cửa ở cả hai địa điểm phục vụ cử tri tại SE Portland và Gresham cho Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 3 tháng Mười Một, 2020. Giờ hoạt động bình thường tại cả hai địa điểm phục vụ cử tri là 8 giờ sáng - 5 giờ chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Giờ mở cửa kéo dài tại cả hai địa điểm SE Portland và Gresham hiện bao gồm cả thứ Bảy hàng tuần:

Ban Bầu Cử Quận Multnomah Kéo Dài Thời Gian Mở Cửa

 • Thứ Bảy, ngày 17 tháng Mười: 10 giờ sáng - 2 giờ chiều
 • Thứ Bảy, ngày 24 tháng Mười: 10 giờ sáng - 2 giờ chiều
 • Thứ Tư, ngày 28 tháng Mười: 8 giờ sáng - 7 giờ tối
 • Thứ Năm, ngày 29 tháng Mười: 8 giờ sáng - 7 giờ tối
 • Thứ Sáu, ngày 30 tháng Mười: 8 giờ sáng - 7 giờ tối
 • Thứ Bảy, ngày 31 tháng Mười: 10 giờ sáng - 2 giờ chiều
 • Thứ Hai, ngày 2 tháng Mười Một: 8 giờ sáng - 7 giờ tối
 • Thứ Ba, NGÀY BẦU CỬ, ngày 3 tháng Mười Một: 7 giờ sáng - 8 giờ tối

Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy tại Quận Multnomah có địa chỉ tại 1040 SE Morrison Street ở SE Portland. Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc nằm bên trong Tòa Nhà Phía Đông của Quận Multnomah tại địa chỉ 600 NE 8th Street ở Gresham. Chỗ đậu xe trên đường có hạn, và tòa nhà nằm gần tuyến xe buýt TriMet số 15 và 70. Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc là địa điểm phục vụ cử tri gần hơn đối với hơn 140,000 cử tri của Quận Multnomah sống tại phía đông I-205. Ở đó có bãi đậu xe miễn phí và nằm gần Nhà Ga TriMet Gresham Central Town Center MAX Station.

Các Cuộc Bầu Cử tại Quận Multnomah đều tuân theo những khuyến cáo về an toàn do tiểu bang và Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Chống Dịch Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) đưa ra, bao gồm việc đeo khẩu trang che mặt và những chỉ dẫn về việc giữ khoảng cách. Phải đeo khẩu trang khi đến hai địa điểm phục vụ cử tri của chúng tôi. Nhiều dịch vụ cử tri cũng có thể được hoàn thành trực tuyến trên trang mạng www.mcelections.org. Nếu có thắc mắc, vui lòng gọi 503-988-VOTE (8683).

Ban Bầu Cử Quận Multnomah cung cấp dịch vụ phiên dịch miễn phí cho bất kỳ người nào cần được giúp đỡ bỏ phiếu bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Quý vị có thể xem thêm thông tin về hoạt động bỏ phiếu và bầu cử bằng chín ngôn ngữ trên trang mạng mcelections.org.

Đếm ngược đến Ngày Bầu Cử vào ngày 3 tháng Mười Một.

 • Tất cả các cử tri có thể đã nhận được lá phiếu của mình. - ngày 22 tháng Mười, 2020
 • Ngày cuối cùng để gửi lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện một cách an toàn - ngày 27 tháng Mười, 2020
 • Ngày Bầu Cử - Hạn Chót để Bỏ Phiếu trước 8 Giờ Tối - ngày 3 tháng Mười Một, 2020
 • Kết quả cuộc bầu cử chính thức chung cuộc được chứng nhận - ngày 23 tháng Mười Một, 2020

Văn phòng chính:

Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Địa điểm tại Gresham:

Mở cửa từ ngày 12 tháng Mười - ngày 3 tháng Mười Một, 2020

Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc tại Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah

600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

Điện thoại: 503-988-VOTE (8683)

Email: elections@multco.us

Trang mạng: www.mcelections.org