September 22, 2020

Thứ Ba, ngày 22 tháng Chín, 2020

Hôm nay là Ngày Ghi Danh Cử Tri Toàn Quốc! Ghi danh vào tháng Chín để sẵn sàng BỎ PHIẾU trong Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 3 tháng Mười Một, 2020

Người liên hệ: Tim Scott hoặc Eric Sample, 503-988-VOTE (8683)

Cuộc Tổng Tuyển Cử diễn ra vào ngày 3 tháng Mười Một, 2020.

Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 3 tháng Mười Một của Oregon bao gồm bỏ phiếu bầu Tổng Thống Hoa Kỳ, Thượng Viện Hoa Kỳ, Hạ Viện Hoa Kỳ, Tổng Thư Ký Tiểu Bang Oregon, Thủ Quỹ Tiểu Bang, Tổng Chưởng Lý, các ghế lập pháp, v.v. Cử tri cũng sẽ có cơ hội để quyết định các dự luật lá phiếu trên toàn tiểu bang và địa phương.

Các lá phiếu sẽ được gửi bằng đường bưu điện đến tất cả các cử tri đã ghi danh của Quận Multnomah bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 14 tháng Mười. Điều quan trọng là cần đảm bảo rằng quý vị đã ghi danh bỏ phiếu và cập nhật thông tin ghi danh của quý vị để có thể nhận lá phiếu sớm nhất có thể.

Lập kế hoạch BỎ PHIẾU để kỷ niệm Ngày Ghi Danh Cử Tri Toàn Quốc!

Hôm nay là Ngày Ghi Danh Cử Tri Toàn Quốc! Vui lòng giúp chúng tôi kỷ niệm bằng cách ghi danh bỏ phiếu NGÀY HÔM NAY. Ghi danh vào tháng Chín để sẵn sàng #BỎ PHIẾU vào tháng Mười Một. Quý vị đã sẵn sàng ghi danh bỏ phiếu chưa? Kiểm tra xem hồ sơ ghi danh cử tri của quý vị đã chính xác chưa và cập nhật địa chỉ của quý vị trong trường hợp quý vị đã chuyển nơi ở. Quý vị có thể truy cập ghi danh cử tri trực tuyến tại oregonvotes.gov/myvote. Đăng ký Theo Dõi Lá Phiếu của Quý Vị (Track Your Ballot) để được thông báo qua tin nhắn, điện thoại hoặc email khi lá phiếu của quý vị được gửi qua thư cho quý vị.

Một khi quý vị chắc chắn rằng quý vị đã ghi danh, hãy quảng bá và giúp gia đình, bạn bè và hàng xóm của quý vị đảm bảo rằng họ đã ghi danh bỏ phiếu. Truy cập Lập Kế Hoạch BỎ PHIẾU! Bộ Công Cụ Ghi Danh Cử Tri Trực Tuyến với các quy tắc để tổ chức một cuộc vận động ghi danh cử tri, Thẻ Ghi Danh Cử Tri có thể in của Oregon, bảng hiệu và tài liệu quảng cáo. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian hôm nay để thúc đẩy cộng đồng của quý vị - và đất nước của chúng ta - bằng tiếng nói của quý vị.

Xin gửi lời cảm ơn tới các tổ chức và cộng đồng địa phương đang tìm mọi cách để kỷ niệm Ngày Ghi Danh Cử Tri Toàn Quốc trong những thời điểm khó khăn và bất ổn. Vui lòng theo dõi các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi để biết các sự kiện địa phương và sự kiện trực tuyến đang diễn ra (Facebook, InstagramTwitter).

Lập Kế Hoạch BỎ PHIẾU!
Lập Kế Hoạch BỎ PHIẾU!

Để chuẩn bị sẵn sàng cho Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 3 tháng Mười Một, chúng tôi sẽ đề nghị các cử tri Lập Kế Hoạch BỎ PHIẾU! Danh sách kiểm tra chú trọng vào hành động sẽ hướng dẫn cử tri qua năm bước cần thiết để đảm bảo lá phiếu của cử tri sẽ được kiểm đếm.

 • Ghi danh BỎ PHIẾU.
 • Nhận lá phiếu của quý vị.
 • BẦU CỬ trên lá phiếu của quý vị.
 • Gửi lại lá phiếu của quý vị.
 • Đóng góp TIẾNG NÓI và tạo nên sự khác biệt.

Hạn Chót Ghi Danh Cử Tri là ngày 13 tháng Mười năm 2020.

Bước đầu tiên trong kế hoạch là ghi danh bỏ phiếu! Hạn chót đăng ký cử tri cho cuộc tổng tuyển cử ngày 3 tháng Mười Một là thứ Ba, ngày 13 tháng Mười năm 2020. Cử tri Oregon có giấy phép lái xe hoặc căn cước Oregon hợp lệ có thể ghi danh trực tuyến tại www.oregonvotes.gov/register. Nếu quý vị không có giấy phép lái xe hoặc căn cước Oregon hợp lệ hoặc nếu đã hết hạn, quý vị cần điền vào Thẻ Ghi Danh Cử Tri bản cứng sẵn có tại Cơ Quan Bưu Chính Hoa Kỳ, các địa điểm Thư Viện Quận Multnomah và Tòa Nhà Tuyển Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah. Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc Gresham cũng sẽ mở cửa vào thứ Hai, ngày 12 tháng Mười và thứ Ba, ngày 13 tháng Mười, với nhân viên tuyển cử sẵn sàng giúp quý vị ghi danh bỏ phiếu và giải đáp mọi thắc mắc của quý vị.

Nếu quý vị đã ghi danh bỏ phiếu, chúng tôi đề nghị quý vị kiểm tra địa chỉ và tên của quý vị hiện được ghi trong hồ sơ ghi danh cử tri của quý vị. Cử tri có thể cập nhật thông tin của mình trực tuyến tại www.oregonvotes.gov/myvote hoặc trên Thẻ Ghi Danh Cử Tri Oregon.

Thông Tin Lá Phiếu Vắng Mặt

Những cử tri sẽ vắng nhà vào hoặc gần Ngày Bầu Cử cần yêu cầu gửi lá phiếu vắng mặt đến địa chỉ tạm thời của họ qua đường bưu điện. Lá phiếu vắng mặt sẽ sẵn có trước 43 ngày kể từ khi mỗi cuộc bầu cử diễn ra (Ngày 21 tháng Chín cho Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 3 tháng Mười Một). Để nhận được lá phiếu vắng mặt, quý vị phải hoàn thiện Đơn Yêu Cầu Lá Phiếu Vắng Mặt. Quý vị có thể tìm đơn đăng ký và tìm hiểu thêm thông tin về đăng ký vắng mặt trực tuyến tại multco.us/absentee. Ngoài ra, quý vị có thể liên hệ với văn phòng của chúng tôi theo địa chỉ elections@multco.us hoặc theo số (503)988-VOTE (8683) để được trợ giúp thêm.

Thông Tin dành cho Cử Tri Phải Di Dời do Cháy Rừng hoặc Trường Hợp Khẩn Cấp Khác

Ủy Ban Bầu cử Quận Multnomah sẵn sàng hỗ trợ các cử tri đã phải di dời do cháy rừng, khói bụi hoặc các tình huống khẩn cấp khác. Đối với các cử tri Quận Multnomah đã phải di dời khỏi nhà vì bất kỳ lý do gì và lo ngại về việc bỏ phiếu trong Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 3 tháng Mười Một, xin hãy biết rằng chúng tôi sẽ làm việc để đảm bảo rằng quý vị có thể nhận được lá phiếu, phiếu bầu và đưa ra tiếng nói của mình. Các giải pháp bao gồm việc thêm địa chỉ gửi thư tạm thời vào hồ sơ ghi danh cử tri của quý vị, nơi quý vị có thể nhận thư (oregonvotes.gov/myvote) để có lựa chọn nhận lá phiếu của quý vị tại một trong các địa điểm phục vụ cử tri của chúng tôi. Văn Phòng Bầu Cử của Tổng Thư Ký Tiểu Bang Oregon cung cấp thêm thông tin tại oregonvotes.gov/fires dành cho các cử tri phải di dời.

Hơn 20 năm Bỏ Phiếu Qua Thư ở Oregon

Ủy Ban Bầu cử Quận Multnomah và Oregon đã có hơn 20 năm quan hệ với Cơ Quan Bưu Chính Hoa Kỳ (United States Postal Service, USPS). Các cuộc bầu cử Bỏ Phiếu Qua Thư ở Oregon cho phép cử tri ở nhà, duy trì sự an toàn và bỏ phiếu qua thư hoặc gửi lại lá phiếu vào Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức.

Là cử tri, quý vị có hai cách để gửi lại lá phiếu. Bầu cử sớm và gửi lại lá phiếu qua đường bưu điện. Không cần tem! Gửi lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện đến cho chúng tôi muộn nhất vào thứ Ba, ngày 27 tháng Mười (sớm hơn nếu quý vị gửi thư từ bên ngoài tiểu bang) để đảm bảo chúng tôi sẽ nhận được kịp thời. Dấu bưu điện không được tính ở Oregon.

Quý vị cũng có thể gửi lại lá phiếu cho Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức. Vui lòng gửi lại lá phiếu của quý vị đến Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức hoạt động 24 giờ tại tiểu bang hoặc đến bất kỳ Địa Điểm Bỏ Phiếu hoạt động 24 giờ Tại Thư Viện Quận Multnomah. Tất cả các Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức của Quận Multnomah được đăng tải trên multco.us/elections/official-ballot-drop-sites-vietnamese-0.

Bất kể quý vị chọn gửi lại lá phiếu bằng phương thức nào, lá phiếu phải được nhận trước 8 giờ tối vào Tối Ngày Bầu Cử, ngày 3 tháng Mười Một năm 2020.

Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức tại North Lombard Street Chuyển đến Green Zebra Grocery

Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức Goodwill tại Phía Bắc Lombard Street sẽ được di dời, chỉ cách hai dãy nhà về phía đông, tới bãi đậu xe phía sau của Green Zebra Grocery Kenton tại 3011 N Lombard Street. Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức sẽ được đặt tại địa điểm mới để kịp thời nhận phiếu bầu cho Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 3 tháng Mười Một. Xin lưu ý, lối vào bãi đậu xe phía sau Green Zebra Grocery nằm trên N Curtis Avenue. Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức đã được chuyển từ Cửa Hàng Goodwill vì đang tu sửa. Các biển báo sẽ được dán tại Goodwill, thông báo cho cử tri về địa điểm mới tại Green Zebra Grocery. Xin chân thành cảm ơn Green Zebra Grocery đã ủng hộ nền dân chủ và cử tri quận Multnomah đang sống, làm việc và mua sắm ở North Portland.

Mở Cửa Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc Gresham bắt đầu từ ngày 12 tháng Mười

Ủy Ban Bỏ Phiếu Quận Multnomah sẽ mở cửa địa điểm thứ hai, Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc ở Gresham bắt đầu từ ngày 12 tháng Mười và hoạt động trong suốt Ngày Bầu Cử, ngày 3 tháng Mười Một. Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc nằm bên trong Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah tại 600 NE 8th Street ở trung tâm Gresham. Các cử tri sẽ có thể thay đổi lá phiếu bị thất lạc, được hỗ trợ bỏ phiếu, đặt câu hỏi hoặc bỏ phiếu trực tiếp tại trung tâm bỏ phiếu.

Ban Bầu Cử Quận Multnomah và COVID-19

Cuộc Bầu Cử tại Quận Multnomah tuân theo những khuyến cáo về an toàn do Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Chống Dịch Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) đưa ra, bao gồm việc mang khẩu trang che mặt và những chỉ dẫn về việc giữ khoảng cách. Nhiều dịch vụ cử tri cũng có thể được hoàn thành trực tuyến. Nếu có thắc mắc, xin vui lòng gọi 503-988 VOTE (8683).

Dịch vụ phiên dịch có sẵn cho các Cử Tri.

Ủy Ban Bầu Cử Quận Multnomah sẽ cung cấp thông dịch viên miễn phí cho bất kỳ ai cần được hỗ trợ bỏ phiếu bằng một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Thông tin khác về việc bỏ phiếu và bầu cử bằng chín ngôn ngữ hiện có sẵn trực tuyến tại multco.us/education-and-outreach.

Ủy Ban Bầu Cử Quận Multnomah nỗ lực rất lớn để đảm bảo an ninh và tính toàn vẹn của không chỉ Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 3 tháng Mười Một mà mọi cuộc bầu cử mà chúng tôi tiến hành. Các kế hoạch và quy trình bảo mật được tích hợp trong mọi giai đoạn của quy trình bầu cử từ việc tạo ra các bì thư đựng lá phiếu và quy trình chuyển phát đến khi nhận lại lá phiếu tại văn phòng của chúng tôi và kiểm đếm một cách an toàn và chính xác các lá phiếu. Thắc mắc bổ sung của quý vị về quy trình bảo mật của cuộc bầu cử sẽ được Bộ Phận Bầu Cử giải đáp trên trang mạng của chúng tôi.

Ủy Ban Bầu Cử Quận Multnomah mong muốn tất cả cử tri có thể bỏ phiếu dễ dàng, riêng tư và độc lập, hiểu rõ các bước trong quy trình bỏ phiếu cũng như quy tắc bầu cử và biết ai cần yêu cầu trợ giúp.

Đếm ngược đến Ngày Bầu Cử vào ngày 3 tháng Mười Một.

 • Ngày Ghi Danh Cử Tri Toàn Quốc - ngày 22 tháng Chín năm 2020.
 • Sổ Tay Cử Tri được gửi qua đường bưu điện đến tất cả các hộ gia đình - ngày 7 tháng Mười năm 2020
 • Mở Cửa Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc Gresham - ngày 12 tháng Mười năm 2020
 • Hạn Chót Ghi Danh Cử Tri - ngày 13 tháng Mười năm 2020
 • Các lá phiếu bắt đầu được gửi bằng đường bưu điện đến các cử tri - ngày 14 tháng Mười năm 2020
 • Tất cả các cử tri phải nhận được lá phiếu của mình. - ngày 22 tháng Mười năm 2020
 • Ngày cuối cùng để gửi lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện một cách an toàn - ngày 27 tháng Mười năm 2020
 • Ngày Bầu Cử - Hạn Chót để Bỏ Phiếu trước 8 Giờ Tối - ngày 3 tháng Mười Một năm 2020
 • Kết quả cuộc bầu cử chính thức chung cuộc được chứng nhận - ngày 23 tháng Mười Một năm 2020

Văn phòng chính:

Multnomah County Duniway-Lovejoy Elections Building

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Địa điểm tại Gresham:

Mở cửa từ ngày 12 tháng Mười - ngày 3 tháng Mười Một năm 2020

Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc tại Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah

600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

Điện thoại: 503-988-VOTE (8683)

Email: elections@multco.us

Trang mạng: www.mcelections.org