July 22, 2020

Arbaco, Luulyo 22, 2020 

Macluumaadka Xidhiidhka: Tim Scott ama Eric Sample, 503-988-3720

Adeegga Boostada ee Mareykanka ayaa Bilaabay Bixinta Cod Bixiyeyaasha Maanta, Luulyo 22 ee Ogoosto 11, 2020 Doorashada Ololaha Khaaska ah ee Codbixiyeyaasha ee Magaalada Portland

Adeegga Boostada ee Mareykanka ayaa bilaabay inuu keeno warqadaha codbixinta maanta, Arbacada, 22-ka Luulyo oo ah Doorashada Ololaha Khaaska ah ee Ogosto 11. Cod-bixiyeyaasha Magaalada Portland ee aan helin warqadda codbixinta Khamiista, Luulyo 30, waa inay wacaan xafiiska doorashada degmada ee 503-988-VOTE (8683). 

Doorashooyinka Degmada Multnomah waxay ku dhiirigelinayaan cod bixiyayaasha inay gurigooda joogaan, nabad qabaan, oo ay boostada ugu codeeyaan. Iyo wixii ku cusub 2020 - shaambada looma baahna dib u soo celinta codbixintaada. 

Cod-bixiyeyaasha Magaalada Portland waxay haystaan ilaa Khamiista, 6 da Ogoosto inay si amaan ah ugu soo celiyaan codkooda Doorashadii Ololaha Khaaska ahayd ee Ogoosto 11. Codbixiyaasha boostada lagu diro ee ka baxsan Magaalada Portland waa inay horaan sidaas sameeyaan. Wixii ka dambeeya Ogoost 6, cod bixiyayaashu waa inay isticmaalaan Goobaha Cod Bixiyeyaasha rasmiga ah ee u furan Doorashadani Ololaha Khaaska ah. Goobahaas rasmiga ah waxaa ka mid ah Sanduuq Lagu Riro 24-Saac iyo Sanduuq Balansiga Lagu Rido oo 24-saac ah oo Maktabadaha ku yaal Gobolka Multnomah. Fadlan la soco, maxaa yeelay Doorashada Ololaha Khaaska ah ee ka dhacda Magaalada Portland, Fairview iyo Maktabadaha Troutdale ma aqbali doonaan codbixinta. Intaa waxaa u dheer, Maktabadda Albina waa ay guurtay. Si aad u hesho bogga rasmiga ah ee kuugu dhow booqo barta internetka ee multco.us/dropsites. Waraaqaha codbixinta waa in lagu helaa Goobta rasmiga ah illaa 8:00 Habeenimo ee maalinta doorashada.

I Voted Sticker 2017 in Somali
Codbixiyeyaashu way isdiiwaangelin karaan si ay ula socdaan codbixinta oo ay u helaan xayeysiis “I Voted” (Waan Codeeyay) ah oo astaan ah. Fariinta qoraalka ah, iimeel ama wargelin cod ah ayaa u sheegeysa codeeyayaasha marka ay xafiiska doorashada degmadu uu kusoo diro boosta warqada codaynta. Wargelinta ayaa sidoo kale muujinaysa hadii warqada codaynta la aqbalay ama hadii ay u baahan tahay in talaabo dheeraad ah laga qaado. Codeeyayaasha Degmada Multnomah waxaa la iska duwaan gelin karaa multnomah.ballottrax.net. Gudaha farriinta “Accepted Ballot” (Aqbalida Codbixinta), cod bixiyayaashu waxay marin u heli doonaan warqadda Oregon ee gaarka ah oo ah istikar ay ku qoran tahay "Waan Codeeyay" oo baraha bulshada aad ku wadaagi karto. Istiikarka “I Voted” ee qaaska ah waxaa lagu heli karaa Ingiriisiga iyo sagaal luqadood oo dheeri ah. 

Dhamaan cod bixiyayaasha Magaalada Portland waxay heli doonaan codbixin doorashadaan ah labada murashax ee ugu sareysa laga soo bilaabo Maajo 2020 ee Doorashada Koowaad ee Wakiilka Magaalada Portland, Booska 2. Dan Ryan iyo Loretta Smith ayaa noqon doona magacyada kaliya ee ku jira codbixinta doorashadani khaaska ah ee doorshada wakiilka, booska 2. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan musharixiinta, oo ay ku jiraan qoraalada waraaqaha cod-bixiyaha iyo waqtiga kama dambeysta ah ee doorashada booqo mcelections.org.

Ruqda Magaalada Portland waxa ay dhigaysaa doorashado tartan gaarka ah in lagu buuxiyo boosaska banaan. Doorashada guud ee Magaalada Portland ee boosaska aan banaanayn, oo ay ku jiraan Duqa iyo Gudoomiyaha, 4 Boos waxaa la qaban doonaa Noofember 3, 2020 Doorashada Guud. 

Doorashada Ogoosto 11 Doorashada Ololaha Khaaska ah ee Doorashooyinka Degmada Multnomah waxay furi doonan goobo dheeri ah Gresham ah. Xarunta Cod bixinta Degdega ah waxaa la furi doonaa Luulyo 27 deeda illaa Agoosto 11 keeda waxaana laga furi doonaa gudaha Dhismaha Bari 600 NE 8th Street ee Degmada Multnomah. Codbixiyayashu waxay awood u leeyihiin inay badalaan waraaqaha codaynta ee la waayay, caawinta kusaabsan codaynta, suaal waydiinta ama codaynta qofeed Goobta Degdega ee codaynta ee Portland codeeyayaashoodu kuwaaso ku nool ama ka shaqeeya meel u dhaw Gresham. 

Labada goobood ee Goobaha Cod Bixinta Multnomah waxay raacayaan dhammaan tallooyinka nabadgelyada ee ay bixiso Xarunta Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada oo ay ka mid yihiin xirashada daboolka wejiga iyo tilmaamaha kala fogaanshaha. Cod bixiyayaal badani waxay sidoo kale ku buuxin karaan online ahaan. Wixii su'aalo ah, la hadal 503-988 VOTE (8683).

Waraaqaha codaynta waa in ugu danbayn ay nasoo gaadhaan 8:00 Habeenimo Talaato, Agoosto, 11, 2020. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Doorashada Codaynta Gaarka ah ee Agoosto 11 ama Xarunta Cod Bixinta, fadlan booqo www.mcelections.org.

Xafiiska Guud:

Multnomah County Duniway-Lovejoy Elections Building

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Goobta Gresham:

Furan Luulyo 27 - Agoosto 11

Voting Center Express ee Multnomah County East Building

600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

Taleefanka: 503-988-VOTE (8683)

Iimeel: elections@multco.us

Websayt: www.mcelections.org