July 22, 2020

Thứ Tư, ngày 22 tháng Bảy, 2020 

Người liên hệ: Tim Scott hoặc Eric Sample, 503-988-3720

Dịch Vụ Bưu Điện Hoa Kỳ Đã Bắt Đầu Giao Các Lá Phiếu Hôm Nay, ngày 22 tháng Bảy cho Cuộc Bầu Cử Quyết Định Chung Cuộc Đặc Biệt Ngày 11 Tháng Tám, 2020 cho Cử Tri Tại Thành Phố Portland

Dịch Vụ Bưu Điện Hoa Kỳ đã bắt đầu giao các lá phiếu hôm nay, thứ Tư ngày 22 tháng Bảy cho Cuộc Bầu Cử Quyết Định Chung Cuộc Đặc Biệt ngày 11 Tháng Tám. Cử tri Thành Phố Portland mà không nhận được lá phiếu chậm nhất vào thứ Năm, ngày 30 tháng Bảy nên gọi cho văn phòng bầu cử quận theo số 503-988-VOTE (8683). 

Văn Phòng Bầu Cử Quận Multnomah khuyến khích cử tri ở nhà, giữ an toàn và bỏ phiếu qua thư. Và có điều mới mẻ cho năm 2020 — không cần tem để gửi lại lá phiếu của quý vị. 

Thời hạn cuối cùng để cử tri Thành Phố Portland gửi lại lá phiếu của mình cho Cuộc Bầu Cử Quyết Định Chung Cuộc Đặc Biệt Ngày 11 Tháng Tám là thứ Năm, ngày 6 tháng Tám. Cử tri gửi lá phiếu từ bên ngoài Thành Phố Portland nên gửi lại lá phiếu sớm hơn. Sau ngày 6 tháng Tám, cử tri nên sử dụng các Địa Điểm Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức dành cho Cuộc Bầu Cử Quyết Định Chung Cuộc Đặc Biệt này. Những địa điểm Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức bao gồm các Thùng Bỏ Phiếu 24 Giờ và các thùng Trả Sách 24 Giờ tại các bưu điện ở Quận Multnomah. Xin lưu ý, vì Cuộc Bầu Cử Quyết Định Chung Cuộc Đặc Biệt này diễn ra ở Thành Phố Portland, các Thư Viện Fairview và Troutdale sẽ không tiếp nhận lá phiếu. Ngoài ra, Thư Viện Albina đã chuyển đi. Để tìm địa điểm thùng bỏ phiếu chính thức gần nhất, xin truy cập multco.us/dropsites. Lá phiếu phải được nhận tại địa điểm Thùng Bỏ Phiếu Chính Thức chậm nhất vào lúc 8 giờ Tối vào Ngày Bầu Cử.

I Voted Sticker in Vietnamese
Cử tri có thể ghi danh để theo dõi lá phiếu của mình và nhận nhãn dán trực tuyến “I Voted” (Tôi Đã Bỏ Phiếu). Những thông báo bằng nhắn tin, e-mail hoặc thư thoại cho cử tri biết thời điểm văn phòng bầu cử Quận gửi lá phiếu qua đường bưu điện. Thông báo cũng cho biết liệu lá phiếu có được chấp nhận để kiểm đếm hay liệu cử tri có được yêu cầu phải hành động thêm hay không. Cử tri tại Quận Multnomah có thể ghi danh bằng cách truy cập multnomah.ballottrax.net. Bên trong tin nhắn “Accepted Ballot” (Lá Phiếu Được Chấp Nhận), cử tri có thể truy cập nhãn dán “I Voted” đặc biệt của Oregon hiện đã sẵn sàng để có thể chia sẻ trên mạng xã hội. Nhãn dán “I Voted” trực tuyến hiện có bằng tiếng Anh và chín ngôn ngữ khác.

Toàn bộ cử tri tại Thành Phố Portland sẽ nhận được lá phiếu cho cuộc bầu cử này với hai ứng cử viên hàng đầu từ Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ diễn ra vào tháng Năm, 2020 cho chức vụ Ủy Viên Thành Phố Portland, Vị Trí Số 2. Trên lá phiếu của Cuộc Bầu Cử Quyết Định Chung Cuộc Đặc Biệt cho chức vụ Ủy Viên, Vị Trí Số 2 này sẽ chỉ ghi tên Dan Ryan và Loretta Smith. Để biết thêm thông tin về các ứng cử viên, bao gồm cả các phần trình bày trong sổ tay cử tri và thời hạn bầu cử sắp tới, hãy truy cập mcelections.org.

Hiến Chương Thành Phố Portland yêu cầu một cuộc bầu cử quyết định chung cuộc đặc biệt cho một vị trí còn trống. Các vị trí khác không bỏ trống của Thành phố Portland, bao gồm chức Thị Trưởng và Ủy Viên, Vị Trí Số 4 được xếp lịch vào Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 3 tháng Mười Một, 2020. 

Với Cuộc Bầu Cử Quyết Định Chung Cuộc Đặc Biệt Ngày 11 Tháng Tám, Văn Phòng Bầu Cử Quận Multnomah sẽ mở thêm một địa điểm nữa ở Gresham. Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc sẽ mở cửa từ ngày 27 tháng Bảy - 11 tháng Tám bên trong Tòa Nhà Phía Đông của Quận Multnomah tại 600 NE 8th Street. Cử tri sẽ có thể thay thế lá phiếu bị thất lạc, được hỗ trợ bỏ phiếu, đặt câu hỏi hoặc bỏ phiếu trực tiếp tại Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc dành cho cử tri Portland sống hay làm việc gần Gresham hơn. 

Cả hai địa điểm Bầu Cử Quận Multnomah đều tuân theo những khuyến cáo về an toàn do Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Chống Dịch Bệnh đưa ra, bao gồm việc mang khẩu trang che mặt và những chỉ dẫn về việc giữ khoảng cách. Nhiều dịch vụ cử tri cũng có thể được hoàn tất trực tuyến. Nếu có thắc mắc, vui lòng gọi 503-988 VOTE (8683).

Lá phiếu đã bầu phải được nhận chậm nhất vào lúc 8 giờ Tối thứ Ba, ngày 11 tháng Tám, 2020. Để biết thêm thông tin về Cuộc Bầu Cử Quyết Định Chung Cuộc Đặc Biệt Ngày 11 Tháng Tám, vui lòng truy cập www.mcelections.org.

Văn phòng chính:

Multnomah County Duniway-Lovejoy Elections Building 

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Địa điểm tại Gresham:

Mở cửa từ ngày 27 tháng Bảy - ngày 11 tháng Tám

Voting Center Express tại Multnomah County East Building

600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

Điện thoại: 503-988-VOTE (8683)

Email: elections@multco.us

Trang mạng: www.mcelections.org