THÙNG THƯ NỘP LÁ PHIẾU BẦU CỬ CHÍNH THỨC CHO CỬ TRI 


Cử tri có thể nộp lá phiếu bầu cử của mình bằng cách bỏ lá phiếu vào những thùng thư được chỉ định sẵn ở bang Oregon, và xin lưu ý rằng quý vị phải nộp lá phiếu bầu cử trước 8 giờ tối vào ngày cuối cùng của bầu cử thì lá phiếu bầu cử mới được hợp lệ. Thông tin chi tiết để biết thêm tại: Khu vực thùng thư nộp lá phiếu bầu cử


NHỮNG ĐỊA ĐIỂM TRUNG TÂM BẦU CỬ CỦA QUẬN MULTNOMAH

Election

Multnomah County Duniway-Lovejoy Elections Building - thùng thư nộp lá phiếu bầu cử 24/24 cho cử tri (nhất là người đi bộ) sẽ ở phía bắc của toà nhà, và cho những cử tri lái xe, thùng thư nộp lá phiếu bầu cử sẽ ở cả hai nơi để tiện đường cho quý vị, SE 11th và đường SE Belmont. Cử tri cũng có thể vào toà nhà trung tâm bầu cử của chúng tôi để trực tiếp bỏ phiếu vào bất cứ thời điểm nào trong thời gian bầu cử.

Địa chỉ: Multnomah County Duniway-Lovejoy Election Building 1040 SE Morrison Street, Portland, OR 97214. 

Số điện thoại thường thực: 503-988-3720 | Fax: 503-988-3719 | 711 dịch vụ trợ giúp cho cử tri bị khuyết tật.

Gresham Voting Center Express - Trung tâm bầu cử ở tại lầu một của toà nhà Multnomah East County Building, và thùng thư bỏ lá phiếu bầu cử ở ngay trong trung tâm cho cử tri thuận tiện việc bỏ phiếu. Trung tâm sẽ mở cửa 15 ngày trước khi bầu cử chính thức diễn ra và mở cửa xuyên suốt trong thời gian bầu cử trong khung giờ hành chính. Cử tri cần đậu xe và đi bộ vào trung tâm để nộp lá phiếu của mình, hoặc nộp lá phiếu vào thùng thư gần nhất ở bãi đỗ xe của Thư Viện Gresham.

Địa chỉ: Multnomah County East Building 600 NE 8th Street, Gresham, OR 97030


THÙNG THƯ NỘP LÁ PHIẾU CHÍNH THỨC 24/24

Ballot Drop Box at Parkrose

Những thùng thư nộp lá phiếu này sẽ được mở vào đúng ngày lá phiếu được gửi từ cơ quan hành chính đến cho cử tri (20 ngày trước khi bầu cử chính thức diễn ra), và thùng thư sẽ được đóng lại lúc 8 giờ tối vào ngày cuối cùng của bầu cử.

  • A-Boy Supply - 7365 SW Barbur Blvd., Portland (street view)
  • Thư Viện Central - 801 SW 10th Ave., Portland, nơi trả sách ở phía sau của thư viện trên SW 11th Ave. 
  • Goodwill Store - 3134 North Lombard St., Portland (street view)
  • Gresham Library - 385 NW Miller Ave, Gresham (street view)
  • Nhà Hàng McDonald – 2010 NE Cesar Chavez Blvd., Portland (thùng bỏ phiếu ở Phía Tây của NE 40th Avenue nằm giữa NE Tillamook St. và NE Hancock St. gần Thư Viện Hollywood) (street view)
  • Thư Viện Midland - 805 SE 122nd Ave., Portland (street view)
  • Multnomah County Elections - 1040 SE Morrison St., Portland (Google maps location) (drop box located on the East side of SE 11th between SE Alder and SE Morrison and drop box located on the North side of SE Belmont between SE 10th and SE 11th) Walk/bike-up drop slot also located at the corner of SE 11th and Morrison on SE Morrison.
  • Parkrose Neighborhood - 4390 NE 102nd Ave., Portland (Bãi đậu xe MHCC Maywood Park Center) (street view
  • Pioneer Courthouse Square - Block 700 của đường SW Broadway (kế Starbucks đối diện Nordstrom – Địa Điểm Chỉ Dành Cho Đi Bộ) (street view)
  • Rạp Chiếu Phim Regal Cinemas Movie Theater/Tiệm Rửa Xe M & M Car Wash – SE Division St & SE 165th Ave., Portland – thùng bỏ phiếu nằm bên trong rạp chiếu phim phía sau tiệm rửa xe (street view)

Official Ballot Drop Boxes located inside Multnomah County Libraries

Book drop box at Central Library where ballots can be deposited

LƯU Ý - THÔNG TIN QUAN TRỌNG

Nếu thư viện đóng cửa khi quý vị bỏ phiếu, vui lòng sử dụng thùng đựng phiếu hoạt động suôt 24 giờ tại thư viện để bỏ phiếu. Lá phiếu sẽ được thu gom đều đặn theo lịch trình từ thư viện và các địa điểm bỏ phiếu mở cửa 24 giờ.

Voted ballots may be delivered to any Multnomah County Library from the day ballots are mailed out (20 days prior to Election Day) until 8:00 PM on Election Day. An Official Ballot Drop Box is located inside each library. Library hours are listed below. For 24-hour access, please use the official 24-hour drop box sites listed above.

Thư viện trung tâm - 801 SW 10th Ave., Portland (location)

Thư viện Belmont – 1038 SE César E. Chávez Blvd., Portland (location)
T viện Gresham – 385 NW Miller Ave., Gresham (location)
Thư viện Hillsdale– 1525 SW Sunset Blvd., Portland (location)
Thư viện Hollywood – 4040 NE Tillamook St., Portland (location)
Thư viện Midland – 805 SE 122nd Ave., Portland (location)

Thư viện Albina – 3605 NE 15th Ave., Portland (location)

Thư viện Capitol Hill – 10723 SW Capitol Hwy., Portland (location)
Thư viện Fairview-Columbia – 1520 NE Village St., Fairview (location)
Thư viện Gregory Heights – 7921 NE Sandy Blvd., Portland (location)
Thư viện Holgate – 7905 SE Holgate Blvd., Portland (location)
Thư viện Kenton – 8226 N Denver Ave., Portland (location)
Thư viện North Portland – 512 N Killingsworth St., Portland (location)
Thư viện Northwest – 2300 NW Thurman St., Portland (location)
Thư viện Rockwood – 17917 SE Stark St., Portland (location)
Thư viện St. Johns– 7510 N Charleston Ave., Portland (location)
Thư viện Sellwood-Moreland – 7860 SE 13th Ave., Portland (location)
Thư viện Troutdale – 2451 SW Cherry Park Rd., Troutdale (location)
Thư viện Woodstock – 6008 SE 49th Ave., Portland (location)