Goobaha Rasmiga Ah Ee Lagu Rido Warqadaha Cod-bixinta

Warqadaha cod-bixinta waxaa lagu soo celin karaa Goobaha Rasmiga ah ee Sanduuqyada Warqadaha Codbixinta ee Oregon ilaa inta laga gaadhayo 8:00 habeenimo ee Maalinta Doorashada. Cod-bixiyayaasha kuyuuga ku jira 8:00 habeenimo waxay u qalmaan in ay codeeyaan. Fadlan la soco macluumaadkayaga ku saabsan meelaha sanduugyada cod-bixinta ee aan rasmiga ahayn Macluumaadka goobta lagu ridayo ee aan rasmiga ahayn.


Goobaha Adeegga Cod Bixiyeyaasha Degmadda MultnomahFront entrance sign that says Multnomah County Elections

Dhismaha Doorashooyinka Duniway-Lovejoy ee Degmada Multnomah - goobta warqadaha cod-bixinta la keenayo ee 24 saacadood ee ay helayaan dadka lugaynaya ee jidka ka tallaabaya dhinaca waqooyi ee dhismaha sidoo kale sanduuq gaadhiga la garab istaajinayo oo ku yaal 11th iyo SE Belmont. Cod-bixiyayaashu waxay isticmaali karaan xafiiska si ay u codeeyaan inta lagu jiro muddada codaynta.

Cinwaanka:
Dhismaha Doorashooyinka Duniway-Lovejoy ee Degmada Multnomah
1040 SE Morrison Street, Portland, OR 97214
Taleefanka: 503-988-3720 | Faakis: 503-988-3719 | 711 (Adeegga Gudbinta Oregon)

Goobta Cod Bixinta Gresham - Waxaa jira sanduuq rasmi ah oo laga codaynayo gudaha Goobta Cod Bixinta ee dabaqa kowaad ee Dhismaha Bariga Degmada Multnomah. Kaliya waxay furan tahay 15 maalmood ee ka horreeya doorasho kasta oo kaliya waxaa la heli karaa saacadaha ay furan tahay xarunta codayntu. Waa inaad gaadhiga meel soo dhigato oo aad u soo lugayso si aad warqaddaada cod-bixinta u dhiibato. Goobta sanduuqa codaynta ugu dhaw ee 24-saacadood waa baarkinka Maktabadda Gresham.

Cinwaanka: Multnomah County East Building 600 NE 8th Street, Gresham, OR 97030


Sanduuqa Rasmiga Ah Ee Lagu Rido Warqadaha Cod-Bixinta Ee 24-Ka Saacadood Ballot Drop Box at Parkrose

Goobaha codaynta 24 saacadood la keeno ee hoos ku qoran waxay furan yihiin oo waxaa la heli karaa laga bilaabo maalinta warqadaha codbixinta boosta loogu soo diray (20 maalmood kahor maalinta doorashada) ilaa 8:00 Habeenimo Maalinta Doorashada.

  • A-Boy Supply - 7365 SW Barbur Blvd., Portland (street view)
  • Central Library - 801 SW 10th Ave., Portland, buug soo celinta dibadda halka ka dambaysa laybareeriga ee SW 11th Ave.
  • Goodwill Store - 3134 North Lombard St., Portland (street view)
  • Gresham Library - 385 NW Miller Ave, Gresham (street view)
  • McDonald's Restaurant - 2010 NE Cesar Chavez Blvd., Portland (sanquuda lagu ridayaa waxaa uu ku yaala dhanka galbeedka NE 40th Avenue inta u dhaxasya NE Tillamook iyo NE Hancock iyo mid u dhaw Hollywood Library) (street view)
  • Midland Library - 805 SE 122nd Ave., Portland (street view)
  • Multnomah County Elections - 1040 SE Morrison St., Portland (Google maps location)  sanduuq oo lagu ridayo ayaa yaala: East Side of SE 11th Ave. between SE Alder St. & SE Morrison StSide of SE Belmont St. between SE 10th Ave. & SE 11th Ave.
  • Parkrose Neighborhood - 4390 NE 102nd Ave., Portland - (Dhulka baarkinka MHCC Maywood Park Center) (street view
  • Pioneer Courthouse Square - 700 block of SW Broadway (ku xigta Starbucks oo ka soo horjeeda Nordstrom – Goobta Lugaynta Kaliya ah) (street view)
  • Regal Cinemas Movie Theater / M & M Car Wash - SE Division St & SE 165th Ave., Portland – sanduuqa lagu rido wuxuu yaalaa dhulka Regal Cinemas ee ka dambeeya M & M Car Wash (street view)

Sanduuqyada Waraaqaha Codaynta Rasmiga ah ee lagu dirayo ee ku yaal gudaha Maktabadaha Degmada Multnomah Book drop box at Central Library where ballots can be deposited

FIIRO GAAR AH – MACLUUMAAD MUHIIM AH

Haddii maktabaddu xiran tahay marka aad warqaddaada codbixinta dhigto, fadlan isticmaal sanduuq buugeedka wax lagu diro 24ka saac ee yaalla maktabadda si aad waraaqdaada u dhigto. Warqadaha codbixinta waxaa laga qaadi doonaa maktabadda iyo meelaha la dhigo ee 24ka saac ayadoo la isticmaalaayo jadwal joogto ah.

Warqadaha lagu codeeyay waxaa la gayn karaa Maktabadaha Degmada Multnomah laga bilaabo maalinta warqadaha codbixinta la diray (20 maalmood kahor Maalinta Doorashada) ilaa 8:00 Habeenimo Maalinta Doorashada. Sanduuqa Warqadaha Codbixinta Lagu Ridayo ee Rasmiga ah waxa ay ku yaalaan maktabad kasta. Saacadaha maktabaddu furan tahay waxay ku qoran yihiin hoos. Helitaanka 24 saacadood, fadlan isticmaal goobaha codaynta 24 saacadood ee rasmiga ah ee sare ku qoran.

Central Library - 801 SW 10th Ave., Portland (location)

Belmont Library - 1038 S.E. César E. Chávez Blvd., Portland (location)

Gresham Library - 385 NW Miller Ave., Gresham (location)
Hillsdale Library - 1525 SW Sunset Blvd., Portland  (location)
Hollywood Library - 4040 NE Tillamook St., Portland  (location)
Midland Library - 805 SE 122nd Ave., Portland (location)

Albina Library - 3605 NE 15th Ave., Portland (location)

Capitol Hill Library - 10723 SW Capitol Highway, Portland (location)
Fairview-Columbia Library - 1520 NE Village St., Fairview  (location)
Gregory Heights Library - 7921 NE Sandy Blvd., Portland (location)
Holgate Library - 7905 SE Holgate Blvd., Portland  (location)
Kenton Library  - 8226 N Denver Ave., Portland (location)
North Portland Library - 512 N Killingsworth St., Portland (location)
Northwest Library - 2300 NW Thurman St., Portland (location)
Rockwood Library - 17917 SE Stark St., Portland  (location)
St. Johns Library  - 7510 N Charleston Ave., Portland (location)
Sellwood-Moreland Library - 7860 SE 13th Ave., Portland (location)
Troutdale Library - 2451 SW Cherry Park Rd., Troutdale (location)
Woodstock Library - 6008 SE 49th Ave., Portland (location)