Doorashooyinka Degmada Multnomah Goobta Cod Bixinta ee Gresham

A display holds multilingual information about voting.  You can see inside the Voting Center Express and see voting booths and an official ballot drop box.

Goobta Cod Bixinta ee ku taala Dhismaha Bariga Degmada Multnomah

600 NE 8th Street, Gresham OR

503.988.3720 | elections@multco.us | www.mcelections.org

Furan Julaay 27 - Agoosto 11, 2020
Saacadaha Shaqada Caadiga ah: Isniin Jimce 8:00 Subaxnimo 5:00 Galabnimo

Saacadaha Shaqada ee Dheeraadka ah:

Sabti Agoosto 8
10:00 Subaxnimo – 2:00 Duhurnimo

Isniin Agoosto 10
8:00 Subaxnimo – 7:00 Habeenimo

Talaadada Agoosto 11
7:00 Subaxnimo – 8:00 Habeenimo

(Maalinta Doorashada)


Waraaqaha cod-bixinta waa in lagu soo celiyaa sanduuq rasmi ah oo codayn ah wixii ka horreeya 8:00 fiidnimo ee Maalinta Codaynta si codkaaga loo tiriyo.

Doorashooyinka Degmada Multnomah waxay kordhisaa helitaanka adeegyada codaynta iyada ee Goobta Cod Bixinta ee Gresham. Goobta Cod Bixinta waa goob adeegga cod-bixiyaha oo dheeraad ah oo furnaan doonta 15 maalmood kahor doorasho kasta.

Goobta Cod Bixinta muwaadiniintu waxay ka heli karaan baddalka warqad cod-bixin oo luntay ama waxyeelo gaadhay ama ay wax ka baddali karaan xogtoodii isdiiwaangalinta cod-bixiyaha. Cod-bixiyayaasha naafada ah waa la caawin doonaa. Cod-bixiyayaasha ku hadla luqad aan Ingiriisi ahayn waxa lagu caawin doonaa luqaddooda. Shaqaalaha doorashooyinka ayaa diyaar u ah wixii su’aalo ah ama wixii kale ee caawimo doorashooyinka la xidhiidha.

Waraaqaha cod-bixinta ayaa kaliya la aqbali karaa Goobta Cod Bixinta saacadaha ay shaqaynayso.  Sanduuqa ugu dhow ee rasmiga ah ee 24-ka saacadood furan ee cod-bixintu waxa uu yaalaa baarkinka ku yaala Maktabadda Gresham ee 385 NW Miller Avenue.  Si aad u hesho goobaha kale ee rasmiga ah ee Degmada Multnomah ee lagu rido waraaqaha cod-bixinta, booqo https://multco.us/elections/official-ballot-drop-sites-somali.