Doorashooyinka Degmada Multnomah Goobta Cod Bixinta ee Gresham

Goobta Cod Bixinta ee ku taala Dhismaha Bariga Degmada Multnomah

600 NE 8th Street, Gresham OR

503.988.3720 | elections@multco.us | www.mcelections.org

Waraaqaha cod-bixinta waa in lagu soo celiyaa sanduuq rasmi ah oo codayn ah wixii ka horreeya 8:00 fiidnimo ee Maalinta Codaynta si codkaaga loo tiriyo.

Doorashooyinka Degmada Multnomah waxay kordhisaa helitaanka adeegyada codaynta iyada ee Goobta Cod Bixinta ee Gresham. Goobta Cod Bixinta waa goob adeegga cod-bixiyaha oo dheeraad ah oo furnaan doonta 15 maalmood kahor doorasho kasta.

Goobta Cod Bixinta muwaadiniintu waxay ka heli karaan baddalka warqad cod-bixin oo luntay ama waxyeelo gaadhay ama ay wax ka baddali karaan xogtoodii isdiiwaangalinta cod-bixiyaha. Cod-bixiyayaasha naafada ah waa la caawin doonaa. Cod-bixiyayaasha ku hadla luqad aan Ingiriisi ahayn waxa lagu caawin doonaa luqaddooda. Shaqaalaha doorashooyinka ayaa diyaar u ah wixii su’aalo ah ama wixii kale ee caawimo doorashooyinka la xidhiidha.

Waraaqaha cod-bixinta ayaa kaliya la aqbali karaa Goobta Cod Bixinta saacadaha ay shaqaynayso.  Sanduuqa ugu dhow ee rasmiga ah ee 24-ka saacadood furan ee cod-bixintu waxa uu yaalaa baarkinka ku yaala Maktabadda Gresham ee 385 NW Miller Avenue.  Si aad u hesho goobaha kale ee rasmiga ah ee Degmada Multnomah ee lagu rido waraaqaha cod-bixinta, booqo multco.us/dropsites.