Doorashooyinka Degmada Multnomah Goobta Cod Bixinta​

Goobta Cod Bixinta waa goob cusub oo adeeg dheeraad ah bixin doonta lana furi doono 15 maalmood kahor doorasho kasta oo 2018 ah. 

Goobta Cod Bixinta waxay kamid tahay dadaalada Doorashooyinka Degmada Multomah ay ku balaadhinayso adeegyada cod-bixinta. Goobta ay ku taalo, suuqa hoose ee Gresham waxay u sahli doontaa 165,000 oo cod-bixiyayaasha Degmada Multnomah ahi inay helaan adeegga. Goobta Cod Bixinta muwaadiniintu waxay ka heli karaan baddalka warqad cod-bixin oo luntay ama waxyeelo gaadhay ama waxay baddali karaan xogtoodii isduwaangelinta cod-bixinta.  Cod-bixiyayaasha naafada ah waa la caawin doonaa. Cod-bixiyayaasha ku hadla luqad aan Ingiriisi ahayn waxa lagu caawin doonaa luqaddooda. Shaqaalaha doorashooyinka ayaa diyaar u ah wixii su’aalo ah ama wixii kale ee caawimo doorashooyinka ah.

  • Dib laguu siiyo warqad codaynta oo luntay.
  • Halagaa kaalmeeyo codaynta.
  • Dib u cusbooneysii xogta cod bixinta.
  • Su’aalo waydii.
  • Jawaabo hel.
  • Halkan ka codee.

Doorashooyinka Degmada Multnomah

Goobta Cod Bixinta ee Degmada Multnomah ee Dhismaha Bari (East Building)

Cinwaan: 600 NE 8th Street, Gresham, OR 97030

Talefoon: 503.988.3720

Emaylka: elections@multco.us

Bogga internedka: www.mcelections.org

Waraaqaha cod-bixinta kaliya Goobta Cod Bixinta ayaa lagu qaadi karaa saacadaha ay shaqaynayso.  Sanduuqa ugu dhaw ee si rasmi ah 24 saacadood u furan ee cod-bixintu waxa uu ku yaalaa baarkinka Laybareeriga Gresham ee 385 NW Miller Avenue.  Si aad u hesho goobaha kale ee rasmiga ah ee Degmada Multnomah ee lagu rido waraaqaha cod-bixinta, booqo barta internetka ee bit.ly/MultCoDropSites.